Ataullah İskenderi

  b7748466645alıntı yaptıgeçen yıl
  Zikir yaparken dilini, kalbini ve âzâlarını aynı anda kullanan iyi bir zâkirdir.
  b7748466645alıntı yaptıgeçen yıl
  Ceriri (r.a) şöyle der: “Bir dostumuz daima ‘Allah Allah’ derdi. Bir gün üzerine bir kütük devrilmesi sonucu kafası yarıldı. Yere akan kanlar ‘Allah’ yazıyordu.”
  b7748466645alıntı yaptıgeçen yıl
  Ümame (r.a) Peygamber Efendimiz’den (s.a.s) şöyle rivâyet eder: “Kim yatağına temiz (abdestli) olarak girer ve uyku bastırıncaya kadar Allah’ı zikrederse, gecenin herhangi bir saatinde uyanıp da Allah’tan dünya veya âhiret hayırlarından bir şey isterse, ona Allah Teâlâ istediğini mutlaka verir.”21
  b7748466645alıntı yaptıgeçen yıl
  . Ömer’den (r.a) rivâyet edilen bir hadiste Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurur: “Kim çarşıya girince ‘Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerîke leh, lehü’lmülkü ve lehü’lhamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi’lhayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr’ (Allah’tan başka ilâh yoktur, tektir, ortağı yoktur, mülk ve hamd ona aittir. Hayatı o verir, ölümü de o verir. Kendisi hayattârdır, ölümsüzdür. Hayırlar O’nun elindedir. O her şeye kâdirdir) duasını okursa Allah ona bir milyon sevap yazar, bir milyon da günah affeder ve mertebesini bir milyon derece yüceltir.”22
  b7748466645alıntı yaptıgeçen yıl
  Ebû Hüreyre’den (r.a) bir rivâyette Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurur: “Kim bir yere oturur ve orada Allah’ı zikretmez (ve hiç zikretmeden kalkar) ise Allah’tan ona bir noksanlık vardır. Kim bir yere yatar, orada Allah’ı zikretmezse, ona Allah’tan bir noksanlık vardır. Kim bir müddet yürür ve bu esnada Allah’ı zikretmezse, Allah’tan ona bir noksanlık vardır.”24
  b7748466645alıntı yaptıgeçen yıl
  Hasan Basrî (r.a) şöyle demiştir: “Lezzeti üç şeyde arayın: Namazda, zikirde ve Kur’an okumada. Buldunuz buldunuz, eğer bulamıyorsanız bilin ki bu kapı size kapanmıştır. Zîra her kalp Allah’ı tanıyamaz, O’nunla huzura eremez. Allah (c.c.) şöyle buyurur: “Allah, tek olarak anıldığı zaman, âhirete inanmayanların içlerine sıkıntı basar. Ama Allah’tan başkası anıldığı zaman hemen yüzleri güler.” (Zümer, 45).
  b7748466645alıntı yaptıgeçen yıl
  Matraf bin Ebû Bekir (r.a) şöyle der: “Seven kişi sevdiğinden bahsetmekten usanmaz.”
  b7748466645alıntı yaptıgeçen yıl
  -Muhsin: Avam için uygundur. Bu isimle zikir yapıldığında, tevekkül makamını kazandırır. Bu isim ünsiyet meydana getirir, fütûhâtı hızlandırır. Bu isimle, yaratıcısının korkusuyla kalbi ürperen mürit tedavi edilir.
  b7748466645alıntı yaptıgeçen yıl
  -Latîf: Katı tabiatlı olanların tabiatını yumuşatır, müşâhede ehlinden zayıf olanların müşâhedesini kuvvetlendirir.
  b7748466645alıntı yaptıgeçen yıl
  el-Kâdî: Bu isimle zikir yapanlar Allah’ın (c.c.) hükmüne daha kolay râzı olur.
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)