bookmate game
tr

Muhammed Emin Yıldırım

 • xyzalıntı yaptı2 yıl önce
  Orada oturanlar öyle iyi kimselerdir ki onların arasında bulunan da asla şakî olmaz
 • b4426628338alıntı yaptı2 yıl önce
  İyilik ve ahlakın güzelliği odur ki, yaptığında içinde bir serinlik, rahatlık hissetiğin şeydir. Kötülükte, yaptığında içinde hissettiğin burukluk ve rahatsızlıktır.”
 • b4426628338alıntı yaptı2 yıl önce
  Evlilikte Denklik

  Nikâh meselesini konuşur konuşmaz ilk konuşacağımız mesele denklik meselesidir. Denklik, nikâhın olmazsa olmaz hususiyetlerinden biridir. Denklik meselesini konuştuğumuz zaman da üç şeyden bahsederiz:

  1. Dinde Denklik: Dinde denklik meselesi evlenecek hanımın Müslüman bir erkekle evlenmesi gerektiğiyle alakalı bir başlıktır. Müslüman bir erkek, Ehl-i Kitap’tan yani Yahudi ve Hıristiyan olan kadınlardan biriyle evlenebilir. Ama Müslüman bir hanım Ehl-i Kitap’tan olan erkeklerle asla evlenemez. Müslüman bir erkek ve Müslüman bir kadın asla bir müşrikle evlenemez. Bu konudaki hükümlerin bazıları doğrudan Kur’ân’ın âyetlerine, bazıları da Efendimizin (sas) beyanlarına dayanır. Ben size delillerini söyleyeyim: Müslüman bir erkeğin Ehl-i Kitap’tan bir hanım ile evlenebileceğini belirten âyet, Mâide Sûresi’nin 5. âyetidir. Müşrik erkek ve kadınlarla evlenilemeyeceğini belirten âyetler ise Bakara Sûresi’nin 221. ve Mümtehine Sûresi’nin 10. âyetleridir.

  Müslüman bir hanımın Ehl-i Kitap erkeklerle evlenemeyeceğini belirten delil de Allah Resûlü’nün (sas) beyanıdır. Müslüman bir kadının Ehl-i Kitap’tan bir erkek ile evlenemeyeceğini Câbir b. Abdullah’tan (ra) gelen rivayette, Peygamberimiz (sas) şöyle beyan ediyor: “Biz Ehl-i Kitap’ın kadınlarıyla evlenebiliriz fakat onlar Müslüman kadınlarla evlenemezler.” (İmam Şafiî, Ümm, 5/6); Beyhakî, Sünen, 7/172)

  2. Dindarlıkta Denklik: Dindarlıkta denklik demek evlenmek isteyen Müslüman bir erkek ile Müslüman bir hanımın dinî hassasiyet noktasında birbirlerine yakın olmaları demektir. Biri diğerinden farklı olursa ortaya arızalar çıkabilir. Kur’ân bu arızaların temeline işarette bulunuyor. Nûr Sûresi’nin 3. âyetinde belirtildiği gibi zina eden erkek ancak zina eden bir kadınla, zina eden bir kadın da zina eden bir erkekle evlenmelidir. Yine aynı sûrenin 26. âyetinde söylendiği gibi, kötü kadınlar kötü erkeklere, temiz kadınlarda temiz erkeklere, yakışırlar, yaraşırlar. Dindarlık hususunda denklik oluşmadığı zaman problemler ortaya çıkıyor ve bu onarılmaz yaralara sebebiyet veriyor. Bunun için burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus olarak karşımızda duran şey dindarlıkta da denkliği korumaktır. Bu da işin ikinci boyutud
 • b4426628338alıntı yaptı2 yıl önce
  Evliliğin yaşı yok, zamanı vardır.
 • b4426628338alıntı yaptı2 yıl önce
  Düğün kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Aslının “toykün” veya “toygün” olduğu, sonradan düğün diye değiştiği söylenir. Toykün, büyük bir kalabalıkla yemek yemek, yani “yemek töreni” anlamına gelir. Düğünün Arapça karşılığı ise ferahtır
 • HÜMEYRAalıntı yaptı2 yıl önce
  Ey Yahudi topluluğu! Vallahi bu gece Ahmed’in doğumunu haber veren yıldızın doğduğunu gördüm.”
 • HÜMEYRAalıntı yaptı2 yıl önce
  Rabbimizin rahmeti gadabına, cemali celaline galebe çalmıştır.
 • HÜMEYRAalıntı yaptı2 yıl önce
  Onun (sas) gönderiliş gayesinin kulluk, tebliğ, güzel örnek, dünya-ahiret dengesini sağlamak, itiraz kapılarını kapatmak olarak belirler.
 • HÜMEYRAalıntı yaptı2 yıl önce
  Benim beş ismim vardır. Muhammed, Ahmed, benimle küfrü ve inkârı yok eden Mahî, insanları ayakları üzere haşr olunacakları yerde toplayacak Hâşir ve benden sonra Peygamber gelmeyecek olan Âkib’dir.”
 • HÜMEYRAalıntı yaptı2 yıl önce
  Muhammed isminin ilahî kelam içerisindeki kullanımlarına baktığımızda dört kez kullanıldığını görürüz.

  Hz.Muhammed

fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)