Edebiyat Fakültesi

  cosqun seyfullazadealıntı yaptıgeçen yıl
  Nitekim İbn-i Sina ile başlayan ve aynı isimle İbn Tufayl tarafından da yorumlanan “Hay b. Yakzan (Uyanan Oğlu Diri)”55 ile yine ilkin İbni Sina tarafından yazılan, ardından Sühreverdi ve Gazzâli tarafından da yeniden aynı isimle yorumlanan ve derken Feriduddin Attar’ın “Mantıku’t-Tayr”56 adlı eseriyle kemale eren “Risaletu’-Tayr (Kuş Risalesi)”57 İslami iç yolculukları sembolize eden ilgi çekici nümunelerdir. Yine Sühreverdi’nin yazdığı “Kızıl Akıl”, “Cebrail’in Kanat Sesi”, “Simurgun Islığı”, “Batı Sürgünü” gibi sembolik/irfani hikâyeler58 ise İslami iç yolculuğun en mükemmel yapıtlarındandır. Bu hikâyelerin tümünde özetle, kutsal âlemden beden kafesine düşen insani ruh kuşunun, çile ve riyazetle cismani kalıpları kırıp kurtularak 53 İhvan-ı Safa, Resail, Daru Sadr, B.P. 10, Beyrut, 43. Risale, c. 4, s. 8-13; Kudretullah Kurbani,
  cosqun seyfullazadealıntı yaptıgeçen yıl
  İbrahim Ethem (ö.162/779), Rabiatü’l-Adeviye (ö.185/801), Bayezid-i Bestami (ö.260/874), Mevlana Halid Cüneyd-i Bağdâdi (ö.298/910), Hallâc (ö.309/922), Geylani (ö.561/1166), Sühreverdî (ö.587/1191), İbn Arabî (ö.638/1239) ve Mevlana Celaled‍
  cosqun seyfullazadealıntı yaptıgeçen yıl
  İhvan-Safa, İbni Arabi ve Mevlana.
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)