bookmate game

Manfred Max-Neef

 • Özer Y.alıntı yaptı2 yıl önce
  Kısaca açıklamak gerekirse, bir toplumun ne kadar adil olduğunu ekonomik ve mali gücün dağılımı belirler. Bu güç ne kadar yoğunlaşmışsa o toplumdaki adalet o kadar azdır
 • Özer Y.alıntı yaptı2 yıl önce
  Denetimsiz (sözde ‘serbest’) piyasanın daima ekonomik gücün yoğunlaşmasına, yani adaletsizliğe yol açtığı göz önüne alındığında, ideale daha yakın, daha iyi bir toplum inşa etmek için piyasa paradigmasına eleştirel gözle bakılmalı ve bunun yerine daha insancıl bir alternatif konup konamayacağı sorgulanmalıdır
 • Özer Y.alıntı yaptı2 yıl önce
  adil bir dünyanın şekillendirilmesinin önündeki en büyük engel günümüzün küresel dünyasının ekonomik yapısıdır. Siyasi güç ekonomik güce hizmet etmektedir. Çünkü ekonomik ve mali güç sahiplerine siyasi güç de sağlamaktadır. Buna karşılık ekonomik gücü olmayanlar siyasi güç kullanım araçlarından mahrumdur. Ekonominin yanı sıra adaletsiz siyasi sistemler de tabii ki büyük acılara neden olmaktadır. Ancak bir ülkenin siyasi rejimi görünürdür ve ilkesel olarak onunla mücadele etmek mümkündür. Ekonomik sistem ise pek öyle değildir; işleyiş biçimi büyük ölçüde görünmezdir
 • Özer Y.alıntı yaptı2 yıl önce
  tarihi boyunca tüm dinler ve felsefi düşünceler tarafından kınanmış olan açgözlü insan davranışı ana akım ekonomistlerin bugünkü dünyasında takdir edilen bir davranıştır
 • Özer Y.alıntı yaptı2 yıl önce
  İlk taraf—küçük, gelişmemiş ekonomilerin “bebek endüstrilerini” dış rekabetten koruyabilmeleri için gerekli olan—bağımsız ekonomi politikasını desteklerken güçlü Britanya ekonomisinin sonuna kadar açık dış pazarlara ihtiyacı vardır. Ekonomistler ayan beyan politikaların kime mali fayda sağlayacağı konusunda olan bu temel ayrışmadan hiç utanç duymamaktadır.
 • Özer Y.alıntı yaptı2 yıl önce
  Aslında “ebedi doğrular” üzerine böyle derin farkların üzerinin cilalanması ile ortaya çıkan ekonomik düşüncenin zayıf entelektüel statüsü, bizce mesleğin en önemli eksikliği de değildir. “Ana akım” ekonomistler ile “diğerleri” arasındaki en önemli görüş ayrılığının toplumsal adalet konusunda olduğunu düşünüyoruz. İlk kesimin düşüncesinde toplumsal adaletin yeri yokken diğerleri için iyi işleyen bir ekonomik sistem için toplumsal adalet sine qua non durumundadır.
 • Özer Y.alıntı yaptı2 yıl önce
  Ancak ekonomik sistemin nasıl işlemesi gerektiğine dair ilham verici insancıl fikirleri, insanların acı çekmesini iyi işleyen bir ekonominin –belki biraz talihsiz—bir yan ürünü olarak kabul eden ana akımı hiç etkilememiştir (halen de etkilememektedir).
 • Özer Y.alıntı yaptı2 yıl önce
  Akademik çevrelerde bu şekilde dillendirilmese de bu kitabın tezi, egemen dünya görüşüne göre iyi işleyen bir ekonomik sistemin gerçek amacının zenginlerin servetlerini ve gücünü korumak olduğudur.
 • Özer Y.alıntı yaptı2 yıl önce
  Bazı sosyologlar da feodalizmde Tanrı’nın sözünün sahip olduğu otoritenin yerine (yaklaşık olarak eşit entelektüel geçerliliğe sahip olan) toplumsal Darwinizm öğretisini koyarak bu oyuna destek vermişlerdir. Onların dünya görüşüne göre milyarlarca yıllık evrim sürecinin, insan ömrü ile orantılı bir zaman ölçeğinde insan toplumu için de aynı şekilde geçerli olduğu ve bu evrimin insanlığın meyvesi olarak “milyonerleri” ortaya çıkardığı hayal edilmektedir.
 • berraalıntı yaptı2 yıl önce
  Penceremden bakınca otomatik makinelerin taşıdığı şapkalar ve paltolar görüyorum.
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)