Turgut Cansever

  İskenderalıntı yaptı2 yıl önce
  İslâm’da insana verilen “her şeyi kendi yerine koyma” (adalet) sorumluluğu tevhîd bağlamında anlaşılmalı ve yerine getirilmelidir.
  İskenderalıntı yaptı2 yıl önce
  a) Mimarî nedir?
  b) İslâm mimarîsi nedir?
  İskenderalıntı yaptı2 yıl önce
  c) İslâm mimarîsi ne değildir?
  İskenderalıntı yaptı2 yıl önce
  Mimarî, insanın çevresini biçimlendirme çabasının ürünüdür.
  İskenderalıntı yaptı2 yıl önce
  Her mimarî eser bir yapı olarak malzemelerden mürekkeptir. Temeller, duvarlar, döşemeler, raflar, pencereler ve kapılar, ısınma ve havalandırma sistemleri yahut elektrik tesisatı, sıhhî teçhizat, kısacası malzemeler ve sistemler binada bir araya gelir. Hepsi de, amaçlarını başarmak ve aynı zamanda, amaçlarına ve kullanıcının ihtiyaçlarına hizmet edebilen bir binayı oluşturmak üzere düzen içinde bir araya toplanır
  İskenderalıntı yaptı2 yıl önce
  Müslüman bir ailenin hayat tarzı gayet tabiî olarak Müslüman olmayan bir aileninkinden farklı olacaktır.
  Bu sebepten binaların, aralarındaki dengeli hiyerarşiye göre insanların biyo-sosyal ihtiyaçlarına hizmet edecek tarzda dizayn edilmesi gerekir; bu hiyerarşi ise, daha üst varlık düzeyleri tarafından belirlenmiştir
  İskenderalıntı yaptı2 yıl önce
  İki ev arasındaki mesafe, her tür mevzuat ve idareyle ilgili sınırlamalardan azade hipotetik durumda, iki tür güç ve tavrın sonucudur: Birincisi korku, işbirliği ihtiyacı ve sosyal dayanışma, ikincisi ise güvenlik, mahremiyet ve ferdiyettir
  İskenderalıntı yaptı2 yıl önce
  Bu nedenledir ki, evler arasındaki fiziksel uzaklık, sokak ve mahallenin seçilmesiyle ilgili kararlar, bir binanın nasıl konumlandırılacağı gibi hususlar, komşuya karşı saygılı bir tavır için, güvenli bir özel hayat için kullanıcının arzularına bağlıdır
  İskenderalıntı yaptı2 yıl önce
  Parçalar, bütünlüğe ulaşmak için mütemadiyen hareket halindedir
  İskenderalıntı yaptı2 yıl önce
  Aslına bakılırsa, İslâm’daki Tevhid kavramı kutsal ile seküler arasında böyle bir ayrıma gidilmesine izin vermez, çünkü yeryüzündeki her nokta ve varlığın her ânı Kutsal Varlığın bir tecellisidir
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)