bookmate game

Kevser

 • cosqun251alıntı yaptı8 ay önce
  "Eğer Allah'ın si-

  ze lütuf ve rahmeti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse asla temiz bir

  hâle gelemezdi." (Nûr, 21)
 • cosqun251alıntı yaptı8 ay önce
  Peygamberimize (s.a.a) şöyle hitap ediyor: "Sana sebat vermeseydik,

  andolsun ki, az da olsa, onlara meyledecektin. O takdirde sana ha-

  yatın da, ölümün de kat kat azabını tattırırdık." (İsrâ, 74-75)
 • cosqun251alıntı yaptı8 ay önce
  el-Hisal adlı eserde, İmam Sadık'tan (a.s), o babasından, o da de-

  desinden ve o da Hz. Ali'den (a.s) şöyle rivayet eder: "Cennetin sekiz

  kapısı vardır. Birinden peygamberler ve doğrular girer. Birinden şehit-

  ler ve salihler girer. Beş kapıdan da taraftarlarımız (Şiîlerimiz) ve se-

  venlerimiz girer... Bir diğer kapıdansa, Allah'tan başka ilâh olmadığı-

  na şahitlik eden ve kalbinde zerre ağırlığı kadar biz Ehlibeyt'e karşı

  kin barındırmayan diğer Müslümanlar girer." [s.407, h:6]
 • cosqun251alıntı yaptı8 ay önce
  "Allah'ın sana lütuf ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir grup

  seni şaşırtıp saptırmaya yeltenmişti. Fakat onlar sadece kendilerini

  şaşırtıp saptırırlar; sana hiçbir zarar veremezler."
 • cosqun251alıntı yaptı8 ay önce
  "Allah dua kapısını açar-

  ken, kabul kapısını kapatacak değildir. Çünkü O, 'Bana dua edin, size

  icabet edeyim.' [Mü'min, 60] buyurmuştur. Tövbe kapsını açarken, mağ-

  firet kapsını kapatacak değildir. Çünkü O, 'Kim bir kötülük yapar ya-

  hut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı

  çok bağışlayıcı ve esirgeyici bulur.' buyurmuştur."
 • cosqun251alıntı yaptı8 ay önce
  Ya Resulallah, bana öyle bir şey emret ki, İslâm'da onu sarıl-

  makla korunmuş olayım.' Buyurdu ki: 'Allah'a iman ettim, de, sonra

  dosdoğru ol.' Dedim ki: 'Ya Resulallah, benim hakkımda en çok neden

  endişeleniyorsun?' Dilinin bir tarafını tutarak, 'Bundan' dedi."
 • cosqun251alıntı yaptı8 ay önce
  "Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini

  ve ahiret gününü inkâr ederse, şüphesiz koyu bir sapıklığa

  düşmüştür."
 • cosqun251alıntı yaptı8 ay önce
  Emir-ül Müminin Ali (a.s) buyurdu

  ki: "Kim Allah'ı gizlice anarsa, O'nu çok anmış olur. Münafıklarsa,

  Allah'ı açıktan anarlar ve gizlice anmazlardı. Bu yüzden yüce Allah

  onlar hakkında şöyle buyurmuştur: İnsanlara gösteriş yaparlar, Al-

  lah'ı da pek az anarlar." [Usûl-ü Kâfi, c.2, s.501, h.2]
 • cosqun251alıntı yaptı8 ay önce
  riyle Alkame'den, o da İmam Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet eder: "İmrân

  224 ......................................................................... El-Mîzân Fî Tefsîr-il Kur'ân – c.5

  kızı Meryem'e, Yûsuf isimli bir marangozdan hamile kaldı diye iftira

  atmadılar mı?"
 • cosqun251alıntı yaptı8 ay önce
  175- İşte Allah'a inanıp O'na sımsıkı tutunanları, kendi

  katından bir rahmetin ve lütfun içine alacak ve onları kendi-

  sine (varan) doğru bir yola iletecektir.
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)