Handan Balkara

  Mustafaalıntı yaptı2 yıl önce
  Sadece ne kadar akıllı olduğumuza ya da eğitim ve uzmanlığımıza değil, kendimizi ve birbirimizi idare etmekte ne denli başarılı olduğumuza da bakılıyor. Bu ölçüt, işe alınacaklarla alınmayacakların, gözden çıkarılacaklarla elden kaçırılmayacakların, dikkate alınmayacaklarla terfi ettirileceklerin seçilmesinde gittikçe daha fazla kullanılıyor
  Mustafaalıntı yaptı2 yıl önce
  Sıradışı iş performansının belirlenmesinde IQ, duygusal zekâdan sonra gelmektedir.
  Mustafaalıntı yaptı2 yıl önce
  inlerce kadın ve erkeğin duygusal zekâları üzerinde yapılan bir analiz, kadınların ortalama olarak kendi duygularından daha haberdar olduğunu, daha fazla empati gösterdiğini ve kişilerarası ilişkilerde daha becerikli olduğunu bulgulamıştır
  Mustafaalıntı yaptı2 yıl önce
  70’li yıllarda başarı için nispeten daha az önem taşıyan iki yetinin 90’lı yıllarda hayati derecede önem kazandığını ortaya çıkarmıştır: Ekip kurma ve değişime ayak uydurma.
  Mustafaalıntı yaptı2 yıl önce
  Daha ileri yaşlardaki birçok çalışan –eğitim ve teknik becerilerin, başarının anahtarı olduğu öğretisini alan meritokrasi çocukları– bu yeni düşünce tarzı karşısında donup kalabilir. İnsanlar, başarı için entelektüel mükemmellik ya da teknik hünerden daha fazlasının gerektiğini ve geleceğin gittikçe dalgalanan iş piyasasında ayakta kalmak –ve elbette daha iyiye gitmek– için, başka türden bir beceriye ihtiyacımız olduğunu anlamaya başlıyorlar. Dayanıklılık, inisiyatif, iyimserlik ve uyumluluk gibi içsel nitelikler yeni bir gerçeklik kazanıyor.
  Mustafaalıntı yaptı2 yıl önce
  Çalışanlarda, özellikle de yeni işe girenlerde duygusal zekâ eksiklikleri gitgide artıyor. Achenbach tarafından 80’li yılların sonlarında incelenen çocukların çoğu, 2000 yılına gelindiğinde yirmili yaşlarda olacaklar. Duygusal zekâ açısından gerileyen kuşak, günümüzde işgücünün bir parçası haline geliyor.
  Mustafaalıntı yaptı2 yıl önce
  Büyük bir restoran zincirinin üst düzey yöneticilerinden biri bunu şöyle ifade ediyor: “Pek çok genç insan eleştiriyi kaldıramıyor; yaptıkları iş hakkında geribildirim aldıklarında savunmaya geçiyor ya da düşmanca davranıyorlar. Performansları hakkındaki geribildirimleri kişisel saldırı gibi algılayarak tepki gösteriyorlar.”
  Mustafaalıntı yaptı2 yıl önce
  En fazla arzu edilen üç yetenek, iletişim becerileri, kişilerarası beceriler ve inisiyatifti. Harvard İşletme Okulu’nun kayıt-kabul ve mali yardımdan sorumlu idare müdürü Jill Fadule, “empati, başka açılardan bakabilme, ilişki ve işbirliği”nin, okula başvuranlarda aranan yeterlilikler arasında yer aldığını söylüyor
  Mustafaalıntı yaptı2 yıl önce
  McClelland’ın “Zekâ Yerine Yeterliliğin Sınanması” başlığını taşıyan 1973 tarihli tezi, tartışmayı başka bir yöne kaydırdı. İnsanların işbaşında ne kadar iyi performans göstereceklerinin ya da hayatta başarılı olup olamayacaklarının, geleneksel akademik beceriye, okul notlarına ve yüksek diplomalara bakılarak tahmin edilemeyeceğini savunuyordu.2 Bunun yerine, üstün başarılıları sadece işlerini yürütmelerine yetecek kadar başarılı olanlardan ayırt eden şeyin, empati, özdisiplin ve inisiyatifi de içine alan bir dizi özgül yeterlilik olduğunu öne sürüyordu. McClelland’ın önerisine göre, belirli bir işte üstün performansa ulaşılmasını sağlayan yeterlilikleri bulgulamak için, önce yıldız elemanlara bakıp hangi yeterlilikleri sergilediklerini belirlemek gerekirdi
  Mustafaalıntı yaptı2 yıl önce
  McClelland, bambaşka bir yeterlilik türünün önemli olduğunu bulguladı. “Süperstarlar”la –Dışişleri Bakanlığı’nın en parlak ve etkili genç diplomatları olarak tanımlamış olduğu kişilerle– mülakat yaparak, onları vasat düzeydeki meslektaşlarıyla karşılaştırdığında, en anlamlı farklılıklar akademik ya da IQ testlerinin kesinlikle ölçemediği birtakım temel insani becerilerde ortaya çıktı
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)