Kitaplar
İskilipli Muhammed Atıf Hoca

Medeniyetimizin Sosyal Dinamikleri

Bu kitap merhum İskilipli Mehmed Âtıf Efendi’nin Cemiyet-i İlmiyye-i İslâmiyye tarafından yayınlanan Beyanü’l-Hak dergisinde 1911–1912 yıllarında “Medeniyet-i Şer’iyye ve Terakkiyât-ı Dîniyye” başlığı altında yazdığı makalelerden oluşmaktadır

Bu makaleleri kısmen sadeleştirerek Latin harflerine çevirip yayınlamaktan maksadımız, son dönem Osmanlı ulemasından Âtıf Efendinin İslâm, şeriat ve yaşadığı zamanın günlük meselelerine, siyasetine bakışı hakkında fikir edinmek, aynı zamanda bu değerli hocamızın ilmi ve görüşlerinden günümüz müslümanlarının istifade etmesine yardımcı olmaktır.

Kitabın genel çerçevesi, insanların bir arada yaşarken muhtaç oldukları kanun, yönetim ve işbirliği olup bu konular, haklar ve görevler bakışaçısından ele alınmaktadır. Bu yönüyle eser, 1900’ler başında Avrupanın etkisiyle Osmanlı’da da sıkça gündeme gelen medeniyet, sosyal sözleşme, din ve terakki konularına ulemânın bir nevi cevapları niteliğindedir.

177 yazdırılmış sayfalar
Yayınlanma yılı
2010
Bunu zaten okudunuz mu? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
👍👎

Alıntılar

  Ziya Kalafatalıntı yaptı3 yıl önce
  hâlde içindekilere itikat ve onunla amel ederek kural ve hükümlerine karşı gelmekten kaçınarak ona sarılınız. Çünkü layık olduğu gibi sarılırsanız ondan sonra asla dünya işlerinizde şaşırıp hata etmez, âhiret yurdunda ceza ve ziyana maruz kalmazsınız.
  Ziya Kalafatalıntı yaptı3 yıl önce
  O hâlde, uhrevî mertebe ve derecelere nâil olmak ve dünya işlerimizin düzenli olması için muhtaç olduğumuz ilâhi kanunu korumak, büyük ve küçük hepimizin her hükmüne boyun eğip itaat etmek ve her hususta ona sarılmak üzerimize farzdır.
  Ziya Kalafatalıntı yaptı3 yıl önce
  Bütün insanların maddî ve manevî, dünyevî ve uhrevî kemal ve eksiklikleri, çıkar ve zararları göz önüne alınıyorsa, bireyleri her yönden kemal zirvesine ulaştıracak ve insaf ve adâlet çerçevesi dışında bırakmayacak bir mükemmel kanun meydana getirmek insanlar için mümkün değildir.

Kitap raflarında

fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)