Akın Başal

Stres Yapmayan Stres Kitabı

Sizinle anlaşalım:“Hiç stresim olmasın, bütün gün balık tutayım, onları şöyle güzel bir ateşte pişirip yedikten sonra, akşamları da hamakta uyuyayım serin rüzgarlara karşı..” hayallerine kapılmayın.Yok öyle bir şey. Çalışmalıyız. Hayatımıza bir anlam katmalıyız. Mücadele etmeliyiz. Kontrolü ele almalıyız.Çünkü hayat; Siz neresinden tutarsanız öyle görünür. Siz ne kadar izin verirseniz o kadar yıpratır. Sizin ne kadar sağlam ve hazırlıklı olduğunuza bakar.

Hayatın karşısında nasıl sağlam durabilirsiniz? Ne gibi hazırlıklar yapabilirsiniz? İşte “Stres Yapmayan Stres Kitabı” bu soruların cevabını size tam anlamıyla veriyor.
131 yazdırılmış sayfalar

İlgili kitaplar

İzlenimler

  Ilker Yılmazbir izlenim paylaşıldı3 yıl önce
  👍Okumaya değer

  pratik basit ve etkili öneriler içeriyor

  Erhan İpekçilerbir izlenim paylaşıldı3 yıl önce
  👎Pek tutmadım
  💤Sıkıııcıııı!

  Sıkıcı geldi bana. Hep aynı tarz örnekleme, komik desen değil.. Bilmediğimiz bir bilgi içermiyor..

  Osman Petkovbir izlenim paylaşıldıgeçen yıl

  Guzel kitap

Alıntılar

  Chinara Jalilovaalıntı yaptı3 yıl önce
  Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz
  Ahmet Yandıkalıntı yaptı3 yıl önce
  “Ha­yat bir bi­sik­le­te bin­mek gi­bi­dir. Pe­da­lı çe­vir­me­ye de­vam et­ti­ği­niz sü­re­ce düş­mez­si­niz.”
  Cla­ude Pep­per
  Mehmet Arıgülalıntı yaptı3 yıl önce
  ÖNSÖZ
  “Ne ile kar­şı­laş­tı­ğı­mız de­ğil, na­sıl kar­şı­la­dı­ğı­mız önem­li­dir.”
  Hans Sel­ye
  Stres, ça­lış­ma ha­ya­tı­na baş­la­dı­ğım gün­den be­ri her gün en az bir kez duy­du­ğum bir ke­li­me ol­du. Bi­zim ül­ke­miz­de her­kes ça­lı­şır­ken de ya­şar­ken de sü­rek­li stres­li. İn­san­lar, ha­yat­la­rın­dan mem­nun ol­sa­lar bi­le yi­ne de stres al­tın­da ol­duk­la­rı­nı söy­lü­yor­lar.
  Ba­na so­rar­sa­nız stres, ne­re­dey­se her tür­lü sı­kın­tı­mız için sak­lan­dı­ğı­mız bir ko­ru­nak iş­le­vi gö­rü­yor. Ço­ğu za­man tem­bel­li­ği­mi­zin üze­ri­ni ört­mek için kul­la­nı­yo­ruz onu. Ön­ce vü­cut di­ren­ci­mi­zi dü­şü­rü­yor ar­dın­dan da bu di­renç­siz vü­cu­du­muz en ufak bir te­tik­le­yi­ci kar­şı­sın­da kö­tü stres tep­ki­si ver­di­ği için, ha­ya­tın bi­zi çok yıp­rat­tı­

Kitap raflarında

  kursatbulut
  Kişisel gelişim
  • 73
  • 20
  Debiran Keles
  Petek
  • 38
  • 2
  hümay
  Özel
  • 16
  Hasan Hasanli
  Ülviyyə
  • 6
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)