Ahmed – Son Peygamberin (sas) Tarihi Romanı, Mikail Çolak
Kitaplar
Mikail Çolak

Ahmed – Son Peygamberin (sas) Tarihi Romanı

Oku
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı4 ay önce
Yuğ Töreni: Eski Türklerin ölüleri için yaptıkları törendir.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı4 ay önce
Yesrib: Medine’nin peygamberimizden önceki dönemde kullanılan ismi.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı4 ay önce
Volga Nehri: Uzunluğu takriben 3500 km olan Volga, Moskova ile St. Petersburg (Eski adıyla Leningrad) arasındaki Valday tepelerinden doğar. Deniz seviyesinden 28 m aşağıda olan Hazar Denizi’ne dökülür.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı4 ay önce
Varaka Bin Nevfel: Peygamberimizin eşi Hatice’nin kuzeniydi. Nasturi rahibi olan Varaka, Mekke’nin rahibi ve vaiziydi. Tevrat ve İncil’i biliyordu ve bunları Arapça’ya tercüme etmişti.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı4 ay önce
Vandallar : Alman kavimlerden biridir. M.S. 439 – 534 yılları arasında Kuzey Afrika’da bir krallık kurmuşlardır. Roma’yı yağmalayan ve Roma’nın çökmesine sebep olan barbar kavimlerden biridir. Roma’yı ele geçiriken yaptıkları yıkım uzun süre unutulmamıştır.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı4 ay önce
Urgenç Şehri: Türkmenistan’ın kuzeydoğusunda Ceyhun Nehri’nin güney kıyısında yer alan şehir Harezmşahlar Devleti’nin başkenti olmuştur. Ancak Moğol İmparatorluğu tarafından imha edilmiş ve tekrar inşa edilmiştir.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı4 ay önce
Uluğ Gün: Eski türklerde kıyamet günü.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı4 ay önce
Tuna Nehri: Almanya’nın güneyinde Kara Ormanlar bölgesinde Brege ve Brigach dağ ırmaklarının 678 m yükseklikteki Donaueschingen’de birleşmesiyle meydana gelir. Uzunluğu 2779 km’dir. Kaynağından Karadeniz’e döküldüğü noktaya kadar Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Ukrayna olmak üzere toplam 10 ülkenin topraklarını katetmektedir.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı4 ay önce
Tekin : Eski Türklerde Kağan ailesinden olanlara verilen unvan.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı4 ay önce
Peygamber: Adem Aleyhisselam’dan sonra gönderilen ikinci peygamberdir. Adem Aleyhisselam’ın oğludur. Babası vefat edince kendisine peygamberlik ve ayrıca 50 suhuf kitap verildi. Adem Peygamber’in oğullarından Kabil’in Habil’i şehid etmesinden 5 veya 30 sene sonra dünyaya geldi.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı4 ay önce
Tarkan: Eski Türklerde halktan olup da soyluluk sanı verilenlere denir.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı4 ay önce
Sümerler: M.Ö. 3500 – M.Ö. 2000 yılları arasında Güney Irak’ta (Mezopotamya) yerleşik olan, medeniyetin beşiği olarak bilinen coğrafi bölge ve medeniyet. Mezopotamya’da ortaya çıkan sayısız medeniyetin temelini Sümerliler atmıştır. Ayrıca yazı ve Astronomi’de ilk kez Mezopotamya’da Sümerliler’de ortaya çıkmıştır.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı4 ay önce
Süryaniler: Milattan Önce Mezopotamya bölgesinde yaşamış olan Asur, Sümer, Babil, Aram halkları İsa’nın gelişiyle Hıristiyanlık’ı seçtiler. İşte Hrisitiyan olan Mezopotamya’nın bu eski halklarına Süryani adı verilir.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı4 ay önce
Semudlular : Hicaz’ın kuzeyinde Medine ile Tebük civarında Hicr Dağı’nın batı yamaçlarında yaşamış Hz. Salih’in peygamber olarak gönderildiği bir topluluk.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı4 ay önce
Sebe:: Yemen’de bulunan bir bölge ve bu bölgede yaşayan halka verilen isim.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı4 ay önce
Sasaniler: M.S. 224 – 652 yılları arasında Eski Pers topraklarında hüküm sürmüş Hanedan.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı4 ay önce
Sabiiler: Âdem, Nuh ve Vaftizci Yahya’yı peygamber kabul eden, ancak İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed’i reddeden tek tanrılı Semavî bir dindir. Eskiden mensupları çoğunlukla Irak ve Suriye’de bulunurdu. İslam’ın ortaya çıkışından sonra iyice azalmışlardır ve zamanla bu inanç yok olma noktasına gelmiştir.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı4 ay önce
Ötügen Şehri: “Ötüken” adı verilen, ormanlarla kaplı bir dağ, eski Türk’ler için çok kutsal sayılır. Şu an Rusya ve Moğolistan arasında bir yerlerdedir.:
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı4 ay önce
Nikea Şehri: Bursa’nın İznik ilçesinin eski adı.

Nikomedia Şehri: İzmit (Kocaeli) ilinin eski adı.

Ninova Şehri : Dicle Nehri’nin batı kıyısında bulunan ve bir dönem Asur Devleti’nin başkentliğini yapan bir Eskiçağ kentidir. Bugün Musul şehrinin hemen yanında bulunmaktadır.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı4 ay önce
Nasraniler: Hz.İsa’nın ailesi (Annesi ve kardeşleri), 12 Havarisi ve O’na samimiyetle iman etmiş küçük bir Yahudi topluluğundan oluşuyordu. Hz.İsa’ya iman etmemiş diğer Yahudiler ise onları, Nasıralı İsa deyiminden kaynaklandığı için Nasraniler olarak tanımlamışlardı.
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)