Kitaplar
Süleyman Derin

İmam-ı Rabbani'nin İzinde Manevi Yolculuk

“Bir asırdır İslam’ın garipliği sürmekte olup şu anda varabileceği en son noktaya varmıştır. Ehl-i küfür İslam topraklarında şerîat ahkâmını tamamen ortadan kaldırmak istemekte, hatta İslam’ın ve Müslümanların izini yeryüzünden silmek için çabalamaktadırlar. İş o noktaya ulaştı ki şâyet bir Müslüman İslam’ın şiârı olan bir ameli yapmak istese ona ölüm acısı tattırıyorlar.” (İmâm-ı Rabbânî, 81. mektup)

Bu çalışmamız İslam ile tasavvufun et ile tırnak gibi birbirinden ayrılmaz ikili olduğunu güçlü delillerle ortaya koyan mektupları içermektedir. Buna binâen İmâm-ı Rabbânî’nin çağrısı dün olduğu kadar tazeliğini bugün de korumakta, yazdığı mektuplar modern problemlerin çözümünde de faydalı olmaktadır. Bunun en önemli sebebi ise o dönem ile bu dönemin birbirine fazlaca benzemesidir. Zira bugün de İslam âlemi aynen Hindistan coğrafyasında olduğu gibi başka kültür ve dinlerin tehdidi altındadır.
322 yazdırılmış sayfalar
Yayınlanma yılı
2015
Bunu zaten okudunuz mu? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
👍👎

Alıntılar

  cosqun seyfullazadealıntı yaptı2 yıl önce
  Bu sebeple İmâm-ı Rabbânî, hamdi şükre tercih eder, zira hamd Hakk’ın zâtına yapılır. Hâlbuki şükür Hakk’ın zâtına değil daha çok O’nun ikramlarına yani fiillerine karşılık olarak yapılır. Hamdde hamd edilenin güzelliği ve kemâlâtı tefekkür edilirken, şükürde kula erişen ihsânlar göz önüne getirilir. Bu bakımdan hamd övgü îtibâriyle daha yüksek ve daha kalıcıdır. Şükür ise böyle değildir, zira sadece nîmete karşı yapılan şükür kısa sürelidir ve nîmetin ortadan kalkması ile ortadan kalkar.
  cosqun seyfullazadealıntı yaptı2 yıl önce
  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Her kim benim bir sünnetimi ihyâ ederse onun için yüz şehit sevabı vardır” buyurmuştur. (Tebrizi, Mişkatül Mesabih, nr.176)
  cosqun seyfullazadealıntı yaptı2 yıl önce
  Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin şu sözü Nakşîliğin hizmet konusundaki tutumunu veciz bir şekilde özetler: “Biz mânevîyat yolundaki mesafeleri sadece tasavvuf kitapları okuyarak değil, okuduklarımızı imkân nispetinde tatbik etmek ve halka hizmetle katettik.”
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)