Bora Ercan

Yoga 1. Kitap: Surya’dan Patanjali’ye

Kitap eklendiğinde bana bildir
Bu kitabı okumak için Bookmate’e EPUB ya da FB2 dosyası yükleyin. Bir kitabı nasıl yüklerim?
Yogayı diğer felsefelerden ayrıcalıklı kılan insanlığın köklerinin çok eski yazılı kaynaklarda olmasıdır. Bu kaynaklar Vedalar gibi Hint-Avrupa dillerinin ilk yazılarıdır. Binlerce sayfayı bulan bu eserler Türkçeye hiç çevrilmedi. Bora Ercan, öncelikle Vedalar ve Upanishadlar gibi eserlerin önemini, bu eserlerin ortaya çıktığı İÖ 1500'lü yılların Hindistanı'nın siyasi ve sosyal koşullarını Marksist tarih anlayışıyla çözümlerken, örnek çeviriler aracılığıyla da günümüze ışık tutacak yorumlarda bulunuyor. Yoganın, klasik bir benzetmeyle, buzdağının görünmeyen bölümlerine ışık tutmayı amaçlayan eserde Yoga Tattva Upanishad gibi yoga için çok önemli bir metnin tamamının Türkçe çevirisi veriliyor. Yazar, diğer bir yandan da Annales Tarih Okulu’nun felsefi yaklaşımıyla bugünden mitolojiye yogayı derinlemesine incelemektedir.

Ülkemizde sadece popüler bir moda gibi algılanmaya başlayan yogayı gerçek anlamıyla anlamak isteyenler için bir kitap. Tamamı üç ciltte tamamlanacak olan eserin ilk cildi…..

2015 yılı itibarıyla internetteki arama motorlarında yoga ile ilgili araştırma yaptığınızda, saniyenin yarısı kadar bir sürede 454 milyondan fazla sonuç çıkıyor ve bu sayı gün geçtikçe artıyor. Arama motoruna “spor” yazdığımızdaysa neredeyse yarısı kadar bir sonuca ulaşıyoruz. Bunun temel nedeni yoganın önünün daima açık olmasıdır. Yoga, kendisini tekrar ederek tüketmez, tam tersine sürekli yeniler. Var olan tarzlar bir araya getirilerek oluşturulan yeni tarzlar, geleneksel tarzları takip edenler tarafından pek hoş karşılanmasa da, bu aslında geleneksel yöntemleri kendi kaynaklarıyla üreten doğasına da uygundur.
Bu kitap şu anda mevcut değil
254 yazdırılmış sayfalar
Bunu zaten okudunuz mu? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
👍👎

Alıntılar

  Selin Acaralıntı yaptı4 yıl önce
  Yogayı anlamak istiyorsak, insanın çevre ve iklim koşullarından bağımsız olmayan evrim sürecini anlamak durumundayız. Kaldı ki, bugün dünya çapında en yaygın yoga türü olan Hatha Yoga diğer tarzlara göre daha çok beden üzerine kuruludur. Bedenin tarihsel gelişimi, eldeki veriler ışığında değerlendirilerek bugünkü insan anlaşılabilir, çünkü gerek doğada, gerek insanda devinim ve evrim süreci bitmediği için kendimizi ve dolayısıyla da yogayı daha iyi yorumlayabiliriz.
  Atamız diyebileceğimiz Homo Sapiens (Akıllı İnsan) son 50 bin yıldır var. Yerküredeki yaşamın başladığı günden günümüze kadar geçen süreyi 24 saat olarak düşünürsek şu son 50 bin yıl, son iki saniyeye denk gelir.
  Selin Acaralıntı yaptı4 yıl önce
  başka açıdan, rastlantısal bir kelime oyunuyla “yog” Türkçede “yok” hâline dönüşebilir ki “yok olmak”, nihayetinde sadece zihinsel bir varlık olmak değil midir? Türkçenin Sanskrit kökenli bir dil olmadığını, Ural-Altay dil ailesinden olduğunu da anımsayalım. Bununla beraber, kelimeler ve kavramlar arasında, az önce de belirttiğim gibi, coğrafi ve sosyal nedenlerle alışverişlerin, ortak kullanımların olması doğaldır. Kaldı ki Türkçe, bugünün İngilizcesi gibi Ortaçağ İpek Yolu’nun Lingua Franca’sıdır (Ortak Dil).
  Selin Acaralıntı yaptı4 yıl önce
  Yoğurt, yoğ kökünden gelir ki yoğunlaşma, yoğuşma anlamındadır. O zaman yoğurt kelimesi ile yoga kelimesi arasında kökensel bir akrabalık kurmak mümkündür.
  Yoganın “bir”leştirmek, bütünleştirmek anlamına geldiğinden söz ettik. Farsça, bir anlamına gelen “yek” de yoga ile akraba bir sözcüktür. Yek, Türkçede de kullanılır. Yekpare, yeknesak, yek geçerim; tavlada atılan zarın hepyek gelmesi gibi.
  Bazı tezler Orta Asya’nın prototürk kavimlerinden bir kısmının Hindistan coğrafyasıyla tarihöncesi zamanlarda etkileşimlerde bulunduğu doğrultusundadır. Bu süreçte karşılıklı kültürel alışverişlerin olması mümkündür. Bu bağlamda Eski Türklerin yuğ (ağıt) törenleri –bazı kaynaklarda yog olarak da yazılır, cenaze evi yemeğine “yog aşı” denir– de bedenin yok olarak, ruhun ilahi varlıkla bütünleşme töreninin adıdır ki yoga ile bağı olması çok mümkündür.

Kitap raflarında

  Selin Acar
  Selin
  • 1
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)