Kitaplar
Émile Gaboriau

Bir Kadının İntikamı

  Serkan Saburalıntı yaptı3 yıl önce
  Kontes De Claudieuse açık renk muslinden bir elbise lâbis olarak döşeğin yanında elinde bir lamba bulunduğu hâlde ayakta durup doktorun iş’âr ve talimatı üzerine ziyayı ne tarafa tutmak lazım gelir ise o tarafa getirmek hizmetini îfâ ediyor idi.
  Sefa Çınaralıntı yaptı3 yıl önce
  sene-i mîlâdîsi Mayısının yirmi üçüncü gecesi alafranga saat bire doğru Sauveterre Nahiyesinin en kalabalık ve güzel mahallâtından bulunan Paris Mahallesinde bir atlının kaldırım taşlarını sökercesine bir sürat ve şiddetle mürûr eylemesi bütün mahalle halkını heyecana düşürmüştü.
  Herkes ne olduğunu anlamak üzere hânelerinin pencerelerine koşuşup böyle çılgıncasına bir sür’at-i fevkalâde ile at süren zâtın kim olduğunu görmeye şitâb etmişler ise de meşhûdları olan şey bunların meraklarını def’ değil büsbütün tezyîd eylemişti.
  eflatun YILMAZalıntı yaptı3 yıl önce
  güzel mahallâtından bulunan
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)