Kitaplar
Zehra Eriş

Kısa Surelerin Tefsiri

İman ufkundan bakıldığında çok net olarak görülür ki, bu cihan baştan başa bir iman dershanesi, vukû bulan bütün hâdisler ilahî imtihan tecellileri, hayata da ebediyet diyârına bir yolculuktur. Hiç şüphesiz böyle bir hayat, faniliğin idraki içinde olarak bu cihana gönderiliş hikmetini sezecek bir feraset ister. Bütün bu meziyetlerin kaynağı da Kur’ân-ı Kerîm’dedir. Kur’ân; gayb ve şahâdet aleminin hazinesi, kainatın kendisine muhtaç olduğu, kulun kalp gözünü açan bir kitaptır. Her şuur sahibinin ziyası olan Kur’an-ı okumak ve anlatmak mümin olan her kişinin vazifesidir.Çalışmamız fatiha suresi ile başlayıp namaz sureleri olarak da adlandırılan duha suresinden itibaren olan surelerin tefsirinden müteşekkildir.Tefsir çalışmamızda hazık-mütehassıs mefessirlerin görüşlerini derlemeyi tercih ettik.Hata yapmak vebal altında kalmaktan imtina ederek,kendi yorumlarımızı katmamaya çalıştık.
2.472 yazdırılmış sayfalar
Bunu zaten okudunuz mu? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
👍👎

İzlenimler

  b8232681206bir izlenim paylaşıldı2 yıl önce
  👍Okumaya değer

Alıntılar

  b6074882710alıntı yaptı4 ay önce
  Beyhâki Ebû Tâlib’in kızı Ümmü Hani’den şöyle bir hadis rivâyet eder; Rasûlullah (s.a.v.); “Allah (c.c.) Kureyş‘i yedi özellikle üstün kılmıştır. Bunları daha önce kimseye vermemiş, onlardan sonra da kimseye vermez. 1- Ben onlardanım. 2- Peygamberlik onlardadır. 3- Kâbe’ye hizmet görevi onlardadır. 4- Hacılara su dağıtma görevi onlardadır. 5- Fil ordusuna karşı Allah (c.c.) kendilerine yardım etmiştir. 6- Başkaları Allah’a ibadet etmezken onlar on yıl O’na ibadet etmişlerdir. 7- Allah (c.c.) onlar hakkında Kur’an’da bir sûre indirmiştir. O sûrede (Li ilâfi Kureyşîn sûresinde) başka hiç kimseyi anmadı. İşte bunlar Kureyş’in fazîletleridir” buyurdu ve sonra Rasûlullah (s.a.v.) Kureyş sûresini okudu.”
  b6074882710alıntı yaptı4 ay önce
  Ayetlerden Çıkan Hüküm ve Hikmetler:

  1. Hitap her ne kadar Peygamber (s.a.v.) için ise de umumidir. Yani “Rabbinizin fil ashabına yaptığını gördünüz. Daha niye iman etmiyorsunuz?” demektir.

  2. Olay, Allah Teâlâ’nın kudretine, ilim ve hikmetine, Muhammed (s.a.v.)’in şerefine delâlet eder. Kuşların anlatılan şekilde gelmiş olması âdet dışı ve peygamberlikten önce meydana gelen mucizeler (irhasat) türündendi.

  3. Olay, Allah Teâlâ’nın Kâbe’ye yönelik lutfu ve ikramı, düşmanlarını savmakla Kureyş’e de nimeti idi. Olay Kureyş’in şerefini arttırdı. Bu Allah Teâlâ’nın onlar üzerindeki nimeti oldu.

  4. Allah Teâlâ, kuşların, atması ile helak oluşlarını küfürlerinin hakirliğine, kendisi için basit ve hakir olduklarını, rüzgarın savurduğu hayvanların dışkı olarak çıkardığı şeye benzeterek belirtti. Bu benzetmeyi Kur’an’ın yüksek nezih üslubuna göre yaptı. İsa (a.s.) ve annesinin beşer oluşlarına dair (def-i hacetleri için “ikisi de yemek yerlerdi”
  [955]
  ) buyurulması gibi.

  5. Sûre, kul hakkının Allah hakkına mukaddem (önde) olduğuna delâlet eder. Allah (c.c.) azabı, Kâbe’yi putlarla dolduranlara değil, Kâbe’yi tahrif etmek isteyenlere göndermiştir. Kâbe’ye putları koymak Allah Teâlâ’nın hakkına tecavüz, Kâbe’yi yıkmak ise halkın hakkına tecavüzdür.
  [956]

  6. Olayın en ibret alınacak noktası; Hakk’a karşı kuvvetlerine güvenerek zulüm ve yıkmak maksadıyla tecavüz için hareket edenlerin tedbir ve düzenleri, Allah tarafından bertaraf edilecektir. Allah Teâlâ’nın gücüyle güç yarışında olanların yarışı, boşunadır.

  7. Kul köle olunacak tek varlık, Allah’tır. Ebrehe ve benzerleri hep yok olacaktır.
  b6074882710alıntı yaptı4 ay önce
  Pişirilmiş anlamındaki siccil: Araplarca katı sert demektir.

Kitap raflarında

  D.
  Tefsir
  • 42
  • 2
  Hande Fidan
  Tefsir
  • 1
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)