Kısa Surelerin Tefsiri, Zehra Eriş
Kitaplar
Zehra Eriş

Kısa Surelerin Tefsiri

Oku
b6014544115
b6014544115alıntı yaptı7 ay önce
Müfessirlerin çoğu bu sûrenin Mekkî olduğu görüşündedirler. Hatta sûrenin muhtevasından Mekke döneminin başlarında nâzil olduğu anlaşılmaktadır.
b6014544115
b6014544115alıntı yaptı7 ay önce
okuduğu için bu sûreye hep yeni nâzil olduğu zannıyla bakılmıştır. Buna “nüzûl tekrarı”
b6014544115
b6014544115alıntı yaptı7 ay önce
İlk önce Mekke’deki müşrik Kureyş’liler sormuşlar ve bu sorunun cevabı olarak İhlas sûresi nâzil olmuştur. Daha sonra Medine’de Yahudiler ve Hristiyanlar, bazen de diğer Araplar söz
b6014544115
b6014544115alıntı yaptı7 ay önce
Atâ’nın İbn-i Abbas (r.a.)’dan rivâyetine göre Necran Hristiyanlarından bir heyet, bir papazla birlikte Rasûlullah (s.a.v.)’in huzuruna geldi; şöyle sordular: “Rabb’inin nasıl olduğunu söyle hangi maddedendir?” Rasûlullah (s.a.v.): “Benim Rabbim hiçbir şeyden meydana gelmedi. O her şeyin yaratıcısıdır.” buyurdu. Bunun üzerine Allah (c.c.) bu sûreyi indirdi.
b6014544115
b6014544115alıntı yaptı7 ay önce
İkrime’nin İbn-i Abbas (r.a.)’dan rivâyetine göre içlerinde Ka’b İbn-i Eşref ve Huyeyy b. Ahtab’ın da bulunduğu bir grup Yahudi, Hz. Peygamber (s.a.v.)’e gelerek “seni gönderen Rab nasıldır?” diye sorunca bu sûre nâzil olmuştur.
b6014544115
b6014544115alıntı yaptı7 ay önce
2. Ubeyy bin Ka’b (r.a.)’dan rivâyetle: Müşrikler “Rabbinin nesebini söyle” dediklerinde Allah (c.c.) bu sûreyi inzal etti.
b6014544115
b6014544115alıntı yaptı7 ay önce
Çünkü onlarda bir kimseyi tanımanın ilk şartı, nesebinin ne olduğu ve hangi kabileden geldiğinin açıklanmasıydı.
b6014544115
b6014544115alıntı yaptı7 ay önce
Nüzûl Zamanı ve Sebebi: Mekkî veya Medenî olması hakkında iki görüş vardır. İhtilaf, nakledilen çeşitli rivâyetlerden kaynaklanır:

1. İbn Mes’ud (r.a.)’dan şöyle rivâyet edilmiştir: Kureyşlilerin Rasûlullah (s.a.v.)’e: “Rabbi’nin nesebi nedir?” diye sormaları üzerine bu sûre nâzil oldu. Araplarda bir yabancı tanınmak istendiğinde “O’nun nesebi nedir?” diye sormak adetti.
b6014544115
b6014544115alıntı yaptı7 ay önce
Medine’de indiğine dair rivâyetler de vardır.
b6014544115
b6014544115alıntı yaptı7 ay önce
İhlâs sûresi, Mushaf’taki sıralamada yüz on ikinci, iniş sırasına göre yirmi ikinci sûredir.
b6014544115
b6014544115alıntı yaptı7 ay önce
üzûl Zamanı:

Sûrenin konusundan Mekke’de İslam daveti karşısında Kureyş müşriklerinin şiddetli muhalefet fırtınası estirdikleri bir dönemde nâzil olduğu anlaşılmaktadır.[1070]
b6014544115
b6014544115alıntı yaptı7 ay önce
2) İbadet sûresi de denilir.

3) Münâbeze (bırakma) sûresi

4) İhlas sûresi
b6014544115
b6014544115alıntı yaptı7 ay önce
Sûrenin İsimleri:

1) Mukaşkışa:
b6014544115
b6014544115alıntı yaptı7 ay önce
Adını ilk âyette geçen, inkarcılar anlamına gelen, Kâfirûn kelimesinden almıştır.
b6014544115
b6014544115alıntı yaptı7 ay önce
İbn-i Abbas (r.a.)’ın iki görüşünden birisine, Katâde ve Dahhâk’a göre ise Medine’de inmiştir.
b6014544115
b6014544115alıntı yaptı7 ay önce
Mekke’de nâzil olmuştur.
b6014544115
b6014544115alıntı yaptı7 ay önce
Kâfirûn Sûresi, Mushaf’taki sıralamada yüz dokuzuncu, iniş sırasına göre on sekizinci sûredir.
b6014544115
b6014544115alıntı yaptı7 ay önce
Sûre, bu iki grup insanı da azap ve helak ile tehdit eder.
b6014544115
b6014544115alıntı yaptı7 ay önce
Sûre iki grup insandan bahseder. Bunlar:

1. Allah Teâlâ’nın nimetini inkar eden nankörler, hesap ve ceza gününü yalan sayan kafirler; (2-3)

2. Yaptığı amelle Allah Teâlâ’nın rızasını kastetmeyen aksine gösteriş için amel edip namaz kılan münâfıklar; (4-7)

Allah Teâlâ, bunlardan birinci grubun kötü sıfatlarından bazılarını anlatır. Bunlar: Yetimi hor görür, terbiye için değil de sertlik için yetimi engellerler. Hayır yapmazlar, yoksulun ve fakirin hakkını başkalarına hatırlatmak şeklinde dahi iyilikte bulunmazlar. Onlar ne Rablerine ibadet ederek, ne de insanlara iyilik ederek güzel amel işlerler.

İkinci grup ise namazlarından gaflet içinde olan münâfıklardır. Namazları vakitlerinde kılmazlar. Manasını bilerek, düşünerek hissederek değil, şeklen namaz kılarlar. Amellerini de gösteriş için yaparlar.
b6014544115
b6014544115alıntı yaptı7 ay önce
Ahirete iman etmemenin insanda ne gibi ahlakî düşüş meydana getirdiğidir.
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)