Musa Güneş

Alıntılar

cosqun251alıntı yaptı2 yıl önce
ilyet-ul Evliya

adlı eserinde İbn-i Abbas'tan Peygamberimizin (s.a.a) şöyle buyurdu-

ğunu naklediyor: "Allah'ın yaratıkları üzerinde düşünün; ama Allah

hakkında düşünmeyin." (c.2, s.110)
cosqun251alıntı yaptı2 yıl önce
Sadık'ın (a.s) bir hadiste raviye hita-

ben şöyle dediği rivayet edilir: "Herhâlde sen Allah'ın sizden başka in-

san topluluğu yaratmadığını düşünüyorsun? Evet. Vallahi, Allah bir

milyon Âdem yarattı. Sizler bu Âdemlerin sonuncusunun soyunun

par-çasısınız."
cosqun251alıntı yaptı2 yıl önce
el-Hisal adlı eserde İmam Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edilir: "Yü-

ce Allah on iki bin âlem yarattı. Bu âlemlerin her biri yedi gök ile yedi

yerin bütününden büyüktür. Bu âlemlerin hiçbiri kendilerininki dışın-

da bir âlemin olmadığı görüşündedir." (c.2, s.639, h:14)
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)