Musa Güne?

Alıntılar

cosqun251alıntı yaptı2 yıl önce
Peygamber Efendimizin (s.a.a) şöyle buyurduğu rivayet edilir:

"Mutsuz, annesinin karnında mutsuz olandır. Mutlu, annesinin karnın-

da mutlu olandır." (Nehc-ül Fesaha, s.375)
cosqun251alıntı yaptı2 yıl önce
Tefsir-ul Ayyâşî'de İmam Sadık'ın babasından (her ikisine selam

olsun) şöyle rivayet ettiği belirtilir: Adamın biri mü'minlerin emiri Hz.

Ali'ye (a.s) şöyle sordu: "Bizim O'na yönelik sevgimizi ve bilgimizi

artıracak şekilde Rabbimizi bize vasfeder misin?" Bu soru Emir-ül

Mü'minin'in öfkelenmesine neden oldu ve orda bulunan insanlara hut-

be okurken soru sorana yönelik şöyle seslendi:

"Ey Allah'ın kulu, Rabbinin sıfatları hususunda Kur'an'ın vasfetti-

ği miktara ve yine senden önde bulunan Resulullah'ın da O'nu tanıma-

na yetecek kadar bulunduğu açıklamalarına bak. Onun yol göstericili-

ğinin nurundan aydınlan. Hiç kuşkusuz o, sana verilen bir nimet ve bir

hikmettir. Sana verilene sıkı sıkıya sarıl ve şükredenlerden ol. Bu ko-

nuda kitabın sana farz kılmadığı, Resulün ve yol gösterici imamların

sünnetinde de bu hususla ilgili bir bilgi olmadığı halde, Şeytan bir

noktada seni zorlamaya kalkışırsa, onu reddet. Bu tür şeylere ilişkin

tüm hususların bilgisini Allah'a bırak. Allah'ın azametini, büyüklüğünü

ölçmeye kalkma.

Ey Allah'ın kulu; bil ki: Şüphesiz ilimde derinleşenler, Yüce Al-

lah'ın, gayb perdelerinin gerisindeki meselelere girmekten müstağni

kıldığı kimselerdir. Onlar, örtülü gayb kapsamına girip tefsirini bilme-

dikleri hususları topluca kabul etmişlerdir, onlara inandıklarını vurgu-

lamışlardır. "Biz tümüne inandık. Tümü de Rabbimizin katındandır."

demişlerdir. Yüce Allah, bilgice kuşatamadıkları hususlar karşısında

acizliklerini itiraf eden bu insanlardan övgüyle söz etmiştir. Yükümlü

olmadıkları hususlarda derin araştırma yapmaktan kaçınma şeklinde

sergiledikleri tavrı, ilimde derinleşme olarak nitelendirmiştir. Sen de

bu kadarıyla yetin ve şuncacık aklınla Allah'ı ölçmeye kalkma. Yoksa

helak olanlardan olursun. (c.1, s.163, h:5)
cosqun251alıntı yaptı2 yıl önce
Sözgelimi Suyuti, Peygamberimizden, sahabeden ve tabiinden aktarı-

lan rivayetlerden on yedi bin tanesini tespit ettiğini söylemektedir.
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)