Erol Özbilgen

  Erhan İpekçileralıntı yaptıgeçen yıl
  Aslında “taht” kelimesi mecazî anlamıyla da “hükümdarlık yetkisi”ni simgeler.
  Erhan İpekçileralıntı yaptıgeçen yıl
  Osmanlı Padişahları genellikle tahta çıkmayı izleyen ilk cuma günü kılıç kuşanmışlardır. Hz. Muhammed, Hz. Ömer, Hz. Osman, Halid bin Velid, Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim’in kılıçlarından birini; bazen de Hz. Muhammed’in kılıcıyla birlikte bir başka kılıç da kuşanırlardı
  Erhan İpekçileralıntı yaptıgeçen yıl
  d. Padişah’ın Görev ve Yetkileri
  Osmanlı Padişahlarının aslî görevleri “Halife-i Müslimîn” olarak Dar ül-İslam’ı Dar ül-Harb’a karşı savunmak, diyâr-ı küfr’de “ilâ-yi Kelime-t -Ullah”55 yapmakdır. Bu da fetihler yaparak da İslamlığın yayılmasını gerektirir.
  Erhan İpekçileralıntı yaptıgeçen yıl
  Halife olarak elden geldiğince İslam birliğini koruması gerekir.
  Erhan İpekçileralıntı yaptıgeçen yıl
  Padişahların toplam sayısı 36 ‘dır.97 Ancak, Sultan II. Murad , Fatih Sultan Mehmed ve Sultan I. Mustafa ikişer kez tahta çıkmışlardır. Padişahlardan 15’i birbirinin kardeşi ve amcaoğlu’dur. Dolayısıyla (1299) Osman Gazi’den saltanatın kaldırılması (1922) tarihine kadar geçen 623 yıllık süre içinde Padişahların batın sayısı 21’dir.
  Erhan İpekçileralıntı yaptıgeçen yıl
  Diğer taraftan padişahlar arasında isimleri kadar lâkab’ları da ünlü olanlar şunlardır: I.Osman ile Orhan (Gazi); I. Murad (Hüdavendigar); I. Bayezid (Yıldırım); I. Mehmed (Çelebi); II. Mehmed (Fâtih); II. Bayezid (Velî); Selim (Yavuz); I. Süleyman (Kanunî); II. Selim (Sarı), III. Mehmed (Eğri Fâtihi); I. Mustafa (Divâne), II. Osman (Genç); III. Osman (Nurî), IV. Murad (Bağdad Fâtihi ); İbrahim (Deli), IV.Mehmed (Avcı); III. Selim (Halim); II. Mahmud (Adlî);
  Erhan İpekçileralıntı yaptıgeçen yıl
  Cülûs yaşı açısından en genci 7 yaşında Padişah olan Sultan IV. Mehmed’dir. Osmanlı padişahlarının ortalama “Cülûs yaşı” 32, “saltanat süresi sonundaki” yaş ortalaması 50, ortalama saltanat süresi 17 ve vefat ettikleri yaş ortalaması da 51’dir.100
  Erhan İpekçileralıntı yaptıgeçen yıl
  Hanedan’da 15 taht’tan indirme olayı yaşanmış,101 Sultan I. Mustafa ise iki kez tahttan indirilmiştir. İki padişah da kendi istekleriyle saltanattan feragat etmişlerdir.102 En uzun saltanat süresi 45 yıl, 11 ay, 7 gün ile (1520-1566) Kanunî dönemi’dir.103
  Erhan İpekçileralıntı yaptıgeçen yıl
  fratricide” (kardeş katli)
  Erhan İpekçileralıntı yaptıgeçen yıl
  Diğer taraftan saltanat uğruna kardeşlerin siyaseten katledilmelerinin sosyal sonucu ise Osmanlı Hanedanı’nda hükümdar silsilesi dışında aile fertlerine bağlı “soy aristokrasi”sinin engellenmiş olmasıdır.122
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)