Ahura Sevgi Alis Yildirim

Kitaplar

Alıntılar

Natalya Ilichyovaalıntı yaptı2 yıl önce
biliyoruz. Chiron; kibar, merhametli, nazik, anlayışlı, sabırlı bir bilge centaur kimliği ile tanınır. Kavgacı olmayan ve kavgaya yol açmayan bir savaş sanatları öğretmenidir. Tamamen savunma amaçlı olarak ok atmayı ve diğer savaş taktiklerini öğretir. Chiron insandaki sağduyuyu temsil eder.
Bir gün öğrencisi ve arkadaşı Heracles ile birlikte iken zehirli bir ok bedenine saplanır. Açılan derin yara uzun zaman geçmesine rağmen bir türlü iyileşmez. Bitkilerden hazırlanan hiçbir ilaç bu yarasını tedavi edemez. Bazılarına göre; Chiron, Heracles ile dolaşırken başka centaourlar Heracles’e saldırmaya başlarlar, bu arada Heracles’e atılan zehirli ok Chiron’a saplanır. Bir başka anlatıma göre ise; Heracles Chiron’a özel oklar göstermektedir. Oklar hakkında konuşurlarken inceledikleri zehirli bir ok yanlışlıkla Chiron’un bedenine saplanır ve hiçbir bitkinin iyileştiremediği derin yara böylece açılır. İşte bu kapanmayan yara Chiron’un ‘Yaralı Şifacı’ adını almasına sebep olmuştur.
Zaman geçer, yara giderek daha da derinleşir ve Chiron dayanılmaz acılara mahkûm olur. Bu derinleşerek büyüyen kapanmaz yara, şifacılığın tanrısı olan Chiron’u her geçen gün dünyadaki görevinden biraz daha uzaklaştırır. Büyük bir utanç kaynağı olarak dünyaya terk edilen Chiron, dayanılmaz bir acı ile dünyadan ayrılmaya hazırlanmaktadır. Ve dünyadaki misyonunun şimdilik tamamlandığını anlayan Chiron dünyadaki yaşamını nihayetlerken, insan soyuna çok kıymetli bir armağan sunarak gitmeye karar verir. Chiron, Titan kuşağından Atlas’ın erkek kardeşi, Asia’nın da oğlu olan Prometheus’a ölümsüzlüğünü armağan eder. Chiron’un bu davranışı kardeşi Zeus’u çok etkiler. Ve Chiron’u gökyüzünde atalarının yani Titan kuşağının liderleri olan baba ve oğulun (yani Uranüs ve Satürn’ün) tam ortasına yerleştirir. Böylece baba-oğul-kutsal ruh ait olduğu yerde yaşamaya devam ederler. Uranüs-Satürn-Chiron…
Tanrı Chiron aynı zamanda bir kahindir. Geleceği görmüş ve insan soyunun dünyada zamanı geldiğinde hüküm süreceğini anlamış olmalı ki insanları yaratan (bana göre meydana getiren)

мы знаем, что. Хирон известен своей добрым, сострадательным, добрым, понимающим, терпеливым, мудрым кентавром. Он учитель боевых искусств, который не ссорится и не ведет драки. Он учит стрельбе из стрел и другим тактикам ведения боя в чисто оборонительных целях. Хирон представляет здравый смысл в человеке.
Однажды, находясь со своим учеником и другом Гераклом, ядовитая стрела воткнется ему в тело. Глубокая рана не заживает, хотя прошло много времени. Ни одно лекарство, приготовленное из растений, не может вылечить эту рану. По мнению некоторых, когда Хирон блуждает с Гераклом, другие кентавры начинают нападать на Геракла, в то время как ядовитая стрела, брошенная на Геракла, воткнется в Хирона.декан-Хирон. Согласно другому повествованию, Геракл показывает Хирону специальные стрелы. Когда они говорят о стрелах, ядовитая стрела, которую они изучают, случайно воткнется в тело Хирона и откроет глубокую рану, которую ни одно растение не может излечить. Эта незакрытая рана привела к тому, что Хирон получил имя "раненый целитель".
Проходит время, рана становится все глубже и Хирон обречен на невыносимые страдания. Эта непрекращающаяся рана, которая становится все глубже и глубже, с каждым днем отталкивает Хирона, Бога целительства, от своей миссии на земле. Брошенный на землю как источник великого стыда, Хирон готовится покинуть мир с невыносимой болью. И понимая, что его миссия на Земле на данный момент завершена, Хирон решает уйти, предоставив человеческому потомству очень ценный дар, в то время как он заканчивает свою жизнь на земле. Хирон дарит свое бессмертие Прометею, брату атласа из поколения Титанов и сыну Азии. Такое поведение Хирона сильно влияет на его брата Зевса. И он помещает Хирона в небо прямо посередине своих предков, отца и сына, лидеров поколения титанов (т. е. Урана и Сатурна). Таким образом, отец и сын и Святой Дух продолжают жить там, где ему и место. Уран-Сатурн-Хирон…
Бог Хирон тоже провидец. Он, должно быть, видел будущее и понимал, что человеческая родословная будет царствовать в мире, когда придет время, чтобы сотворил людей.

Natalya Ilichyovaalıntı yaptı2 yıl önce
insiye etmişler, Chiron da insanları tıbba insiye etmiştir. Chiron’un tıp bilgilerine ilk insiye ettiği insan Pergamonlu (günümüzde Bergama) Asklepeios’dur. Asklepeios ise sonradan kızı Hygiea'yı tıp bilgilerine insiye etmiştir.
(Şu an bu satırları 8 Ekim 2019 Salı günü, sabah saat 10:46’da Bergama’ya yani Chiron’ un tıbbı Asklepeios’a insiye ettiği yere gidiyorken yazıyorum).
Sahi biz Chiron’un doğum hikayesinde nerede kalmıştık? Hatırladım. Annesi Philyra’nın Chiron’u doğurduğu anda oğlunu görür görmez yaşadığı utanç ve tiksinme duygusunda. Philyra doğurduğu çocuktan utanır ve onu bir mağaranın yakınında terk eder. Oğlunun yarısı at yarısı insan halini görünce böyle bir canlıyı doğurduğu için Philyra kendinden utanır. Onu beğenmez. Oysa bir annenin en mükemmel parçası, doğurduğu çocuğudur ve o mükemmel parça, böyle bir ‘ucube’ olamaz. Nihayetinde Satürn ve Philyra, Chiron’u ormanda, bir mağaranın önüne bırakarak terk ederler. Oğullarını reddederler, görmezden gelirler. Dışlarlar. Ötekileştirirler. Meşruiyet kazandırmazlar. O aynı

они уговорили его, и Хирон заставил людей заняться медициной. Первым человеком, с которым Хирон ознакомился с медицинскими знаниями, был Асклепейос с Пергамоном (ныне Бергама). Асклепейос позже передал свою дочь Гигию медицинской информации.
Вторник октября 2019 года, в 10:46 утра, когда я направляюсь в Бергаму, куда Хирон доставил лекарство в Асклепейос).
На чем мы на самом деле остановились в истории о рождении Хирона? Я вспомнил. В чувстве стыда и отвращения, которое испытывала его мать, как только увидела сына в тот момент, когда Филира родила Хирона. Филира стыдится ребенка, которого родила, и бросает его возле пещеры. Когда половина твоего сына видит человека, Филире будет стыдно за то, что она родила такое существо. Ему не нравилась. Но самая совершенная часть матери-это ребенок, которого она родила, и эта идеальная часть не может быть таким "уродом". В конце концов, Сатурн и Филира покидают Хирон в лесу, оставив его перед пещерой. Они отвергают своих сыновей, игнорируют их. Dislarla комфортным. Они сделают его другим. Они не придадут легитимности. Он тот же

Natalya Ilichyovaalıntı yaptı2 yıl önce
mizle bizi yüzleştirmeye çalışır. Çünkü Chiron, krizlerle dönüşmeye çalıştığımızda ortaya çıkan sonucun, bizi ilerletmesi için gerekli tüm zemini meydana getirendir.
Kader mi, seçim mi?
İnsanlar, natal chartlarına bakıyorlar ve Chiron hangi evde ve burçta ise, o konularda yaşam boyu ne yaparlarsa yapsınlar hep şanssız kalacaklarını düşünüyorlar. Bu her geçen yıl daha da yayılmaya başlayan bir önyargıdır. Bu şekilde düşünüyorsanız çok büyük bir yanılgı içerisinde olduğunuzu bilmenizi isterim. Chiron çalışırken önce bir seçim yapmanız gerekiyor. ‘Ben, kurbanım’ mı diyeceksin? Yoksa, o en yüce olandan gelen bu ışığa kulak verip, karşılıksız iyilikler yapmayı öğrenerek, acıyı huzura dönüştürebilirim’ mi diyeceksin? Seçim bize aittir. Kurban olma bilincinde kalmayı seçersen, acının içinde kalırsın, tekamülünde ilerleyemezsin. Kurban bilincinden yardımlaşmanın meydana getireceği enerjiyi kullanarak çıkıp, içsel tamamlanma ve bütünleşme sürecini başlatırsan, huzura erersin. Bu da tekamülünde ilerlemeni sağlar. Herkes ve her şey için çok faydalı bir insan olursun. Mesela Philyra ve Satürn birer kurban olmayı seçtiler. Kendilerinin mükemmel parçasını kabullenemediler ve terk ettiler. O andan sonra Philyra’nın ve Satürn’ün önünde artık iki seçenek vardı. Ya bu şekilde Chiron’u yok sayarak yaşamaya devam edeceklerdi ve kendi reenkarnasyon döngülerinde bir şeyler sürekli ters gidecekti. Ya da kendi tekamüllerinde sağlıklı ilerlemek için Chiron’u olduğu gibi kabul edeceklerdi. Bu konu özellikle Philyra için önemliydi. Çünkü en nihayetinde Satürn dikey zamandan bir enerjidir. Satürn, dünyada yaşamıyor. Dünyalı olan Philyra’dır. Yani bu seçim hikayesi en çok Philyra’nın hikayesidir. Chiron, aslında bu anlamıyla ilk önce Philyra’nın sınavıdır. Philyra davranışlarının sorumluluğunu almayı öğrenmesi amacıyla, böyle bir mucizeyi doğurmak zorunda kalmış olabilir. Philyra’nın su perisi olarak sadakatin sınavına tabii tutulduğunu anlamak kolaydır. Bir diğer açıdan bakarsak, Philyra ve Satürn’ün sadakatsizlik ile ilgili sınavları sayesinde, kur

он пытается с нами смириться. Потому что Хирон-это тот, кто создает все необходимые основания для того, чтобы последствия, которые происходят, когда мы пытаемся трансформироваться кризисами, заставляли нас двигаться вперед.
Судьба ли выбор?
Люди смотрят на диаграммы Натала и думают, что независимо от того, в каком доме и знаке зодиака находится Хирон, что бы они ни делали на всю жизнь, им всегда не повезет. Это предвзятость, которая с каждым годом начинает распространяться все больше и больше. Если вы так думаете, я хочу, чтобы вы знали, что находитесь в огромном заблуждении. Пока Хирон работает, сначала нужно сделать выбор. Ты хочешь сказать: "Я жертва"? Или ты хочешь сказать: "прислушиваясь к этому свету от Всевышнего и научившись делать безответные блага, я могу превратить боль в покой?" Выбор принадлежит нам. Если ты решишь оставаться в сознании быть жертвой, ты останешься в боли и не сможешь двигаться дальше. Если ты выйдешь из сознания жертвы, используя энергию помощи, и начнешь процесс внутреннего завершения и интеграции, ты обретешь покой. Это позволит тебе двигаться дальше. Ты будешь очень полезным человеком для всех и для всего. Например, Филира и Сатурн решили стать жертвами. Они не могли принять идеальную часть себя и отказались. С этого момента перед Филирой и Сатурном теперь было два варианта. Либо таким образом они продолжали бы жить, игнорируя Хирона, и в их циклах реинкарнации что-то постоянно шло бы не так. Или они бы приняли Хирона таким, какой он есть, чтобы жить здоровым по своему усмотрению. Эта тема была особенно важна для Филы. Потому что, в конце концов, Сатурн-это энергия вертикального времени. Сатурн не живет на земле. Землянин-Филира. Так что эта история выборов-это больше всего история Филы. Хирон, вообще-то, в этом смысле это первый тест Филы. Возможно, филире пришлось родить такое чудо, чтобы она научилась брать на себя ответственность за свое поведение. Легко понять, что филира, как водяная фея, подверглась испытанию на верность. С другой стороны, благодаря экзаменам Филры и Сатурна о неверности, ухаживай

fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)