Ayşe Kaya Göktepe

 • Xalide Mahmudovaalıntı yaptı2 yıl önce
  diğer ifadeyle; eşlerin birbirine destek olması, cinsel doyum ve eğitim seviyesinde uyum evlilik doyumunu olumlu yönde etkilemektedir. Bireylerin kadın ya da erkek olması, bir ya da üç çocuğu olması, beş ya da on yıldır evli olması, aradaki yaş farkının beş ya da iki olması, zengin ya da fakir olmak ve sorumluluk paylaşımı gibi faktörler evlilik doyumunu önemli derecede etkilememektedir.
 • Ирина Осипенкоalıntı yaptıgeçen yıl
  Coşkunluk basamağında olan bireyin işe karşı motivasyonu yüksektir, enerjiktir ve kapasitesinin üzerinde hedefleri vardır.
 • Ирина Осипенкоalıntı yaptıgeçen yıl
  Apati (duygusuzlaşma) basamağında fiziksel ve duygusal olarak işten kopma yaşanır. Birey sık sık hastalanır ve rapor alır. Çalıştığı günlerde hizmet verdiği insanlara karşı duygusuz ve katı davranarak işini mekanik olarak yerine getirir. Bir diğer ifadeyle kendi duygularını işe karıştırmaz, kendini psikolojik olarak soyutlar.
 • Ирина Осипенкоalıntı yaptıgeçen yıl
  Durağanlık basamağında birey, işe dair hedeflerini minimize etmiştir ve ailesiyle daha çok zaman geçirebilme, iyi tatil olanakları, spora gitme gibi kişisel hedeflerine odaklanmıştır.
 • Ирина Осипенкоalıntı yaptıgeçen yıl
  Enerji, aidiyet ve yeterlilik bu modelde yer alan üç boyutun zıddı olarak tanımlanır.
 • Ирина Осипенкоalıntı yaptıgeçen yıl
  Kadınlar da ekonomik bir güce sahip ve ev dışında onlarında bir çalışma hayatları vardır.
 • Xalide Mahmudovaalıntı yaptı2 yıl önce
  Türkiye’de 2013 yılında gerçekleştirilen bilimsel araştırmanın sonuçlarına göre eş desteği, cinsel yaşam memnuniyeti ve eğitim düzeyi değişkenlerinin evlilik doyumu üzerinde etkili olduğu fakat cinsiyet, çocuk sayısı, evlilik süresi, eşler arasındaki yaş farkı, ailenin gelir düzeyi ve ev içi sorumlulukların paylaşımı faktörlerinin evlilik doyumu üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı bulunmuştur.
 • Anıl Mert Değeralıntı yaptıgeçen yıl
  Çocukluk ve Ergenlikte Tükenmişlik: ‘Duygusal Yoksunluk’

  Her birey dünyaya savunmasız olarak gelir. Birey için ‘anne’ olmazsa olmazı, ilk sığınağıdır. Anne çocuğun gelişiminde kilit noktada bulunan kişidir. Ancak çocuğun gelişimini etkileyen başka faktörler de vardır ve bu kişilerin bireysel farklılıklarla dünyaya gelmesine sebep olur.
  Anne rahmine düştüğü andan itibaren biyolojik ve psikolojik olarak yaşanan her şey kişinin yaşamını etkileyebileceği gibi; babanın varlığı, babayla ilişkiler, çevresel ve genetik faktörler, kalıtımsal hastalıklar, aile dinamikleri ve ilişki biçimleri, kültürdeki gerilimler de çocuğun gelişimini etkiler. Tüm bu etkilere rağmen anne benzersiz yerini korumaya devam eder.
  Ancak anneyle sağlıklı bir bağ kuramayan çocukların duygusal yoksunlukla karşı karşıya kaldığı görülür. Zira duygusal yoksunlukla büyüyen çocuklar, her ne başarırsa başarsın, kendisini başarısız ve çaresiz hisseder. O büyümeyen çocuklar(!), terapi odalarında gözyaşlarını var ol(amaya)an anne yüzünden bırakır ve kendisini suçlar.
  Şüphesiz ki herkes en iyi anne olabilmek için çaba gösterir, bu yüzden ‘kötü annelik’, ‘iyi annelik’ diye sınıflandırmak yerine ‘sağlıklı annelik’ konusunda bebeğe verilmesi gereken on temel mesajı ele alacağız.
  (1) Burada olduğun için mutluyum
  Bir çocuğa, “Burada olduğun için mutluyum” demenin yolu, onunla beraber
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)