bookmate game

Akın Başal

Kitaplar

Alıntılar

b4820193355alıntı yaptı2 yıl önce
Ha­yat bir bi­sik­le­te bin­mek gi­bi­dir. Pe­da­lı çe­vir­me­ye de­vam et­ti­ği­niz sü­re­ce düş­mez­si­niz.”
b4820193355alıntı yaptı2 yıl önce
Ben sa­na pa­ra gön­de­ri­rim ama sen yi­ne de ken­din ka­zan pa­ra­nı. Her za­man ke­nar­da bi­raz pa­ran ol­sun. Ba­na bi­le bah­set­me o pa­ra­dan.
b4820193355alıntı yaptı2 yıl önce
Oku­ma­yı çok sev­di­ğim için stres yö­ne­ti­mi üze­ri­ne ki­tap­lar oku­dum. Ön­ce­le­ri ki­tap­lar bir işe ya­ra­mı­yor­muş gi­bi gel­di. Fa­kat son­ra ben far­kın­da ol­ma­dan ki­tap­la­rın ha­ya­tı­mı de­ğiş­tir­di­ği­ni his­set­me­ye baş­la­dım
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)