Kitaplar
Mahmud Sami Ramazanoğlu

Musahabe 5 – 500 Hadis-i Şerif

  ulkuerdoganalıntı yaptı9 ay önce
  82. İstibrâya dikkat:

  “Kabir azabının çoğu sidikten temizlenmeye ehemmiyet vermemektendir.”[85]
  ulkuerdoganalıntı yaptı9 ay önce
  Cuma günü gusletmek:

  “Sizden herhangi biriniz Cuma namazına geleceği zaman guslet‍
  ulkuerdoganalıntı yaptı9 ay önce
  e sâhibine vesîka olacak bir burhandır. Sabır ziyâdır. Kur’ân hükmünce amel edersen senin lehine; etmezsen aleyhine bir huccettir.
  ulkuerdoganalıntı yaptı9 ay önce
  e ve onun ötesinde sâhibi için nûrdur. Sadaka
  ulkuerdoganalıntı yaptı9 ay önce
  Sadaka kabirde ve onun ötesinde sâhibine vesîka olacak bir burhandır.
  ulkuerdoganalıntı yaptı9 ay önce
  Namaz kabirde ve onun ötesinde sâhibi için nûrdur.
  ulkuerdoganalıntı yaptı9 ay önce
  Birr, rûhun yani vicdânın ısındığı, kalbin yatıştığı şeydir. İsm ise müftîler sana fetvâ verse de rûhun yani vicdânın ısınmadığı, kalbin yatışmadığı şeydir.”[
  ulkuerdoganalıntı yaptı9 ay önce
  Asıl zenginlik kalb zenginliğidir:
  ulkuerdoganalıntı yaptı9 ay önce
  Sıhhatli olmak takvâ sâhipleri için zenginlikten de hayırlıdır.
  ulkuerdoganalıntı yaptı9 ay önce
  ederim.” demektir.

  41. Dilde hafif, mîzanda ağır iki kelime:

  “Dile söylemesi hafif, kolay gelen, mîzanda ağır basan; rahmeti umûma yaygın Allâh’a göre sevgili olan iki kelime yani cümle vardır ki, onlar da:

  ()’dir.[41]

  Bu hadîste ilâve buyurulan ibârenin mânâsı “Büyük olan Allah’ı tenzîh ederim.” demektir.
  ulkuerdoganalıntı yaptı9 ay önce
  m.” demektir.

  41. Dilde hafif, mîzanda ağır iki kelime:

  “Dile söylemesi hafif, kolay gelen, mîzanda ağır basan; rahmeti umûma yaygın Allâh’a göre sevgili olan iki kelime yani cümle vardır ki, onlar da:

  (
  ulkuerdoganalıntı yaptı9 ay önce
  cümle-i cemîlenin mânâsı “Allah’ı tesbih ve O’na hamd ederek O’nu noksan sıfatlardan tenzîh ederim.” demektir.
  ulkuerdoganalıntı yaptı9 ay önce
  40. Tesbih, günahları arıtır:

  “Kim hergün yüz defâ () derse hatâları denizlerin köpüğü kadar bile olsa dökülür, yarlığanır.”[40]
  ulkuerdoganalıntı yaptı9 ay önce
  . Kuvvetli insan Allâh’a güvenendir:

  “Kim insanların en kuvvetlisi olmaktan hoşlanıyorsa her işte Allâh’a güvenip dayansın; tevekkül etsin.”

  39. Tevekkül:

  “Deveni bağla da ondan sonra Allâh’a tevekkül et.”[39]

  Bedevi’nin biri:

  “Yâ Rasûlallah devemi başıboş salıverip de mi tevekkül edeyim?” diye sormuştu. Bu hadîs-i şerîf o zâta ve teşebbüsü bırakıp da gûyâ Allâh’a tevekkül ettiğini sanan gafillere cevaptır.
  ulkuerdoganalıntı yaptı9 ay önce
  Hisbe, yapılan hayırlı işlerden dolayı insanlardan hiçbir takdir ve mükâfat beklememek, vazîfeyi sırf vazîfe olduğu için Allâh’ın rızâsını tahsil maksadıyla yapmaktır.
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)