Halil İbrahim İnal

Osmanlı Tarihi

Kitap eklendiğinde bana bildir
Bu kitabı okumak için Bookmate’e EPUB ya da FB2 dosyası yükleyin. Bir kitabı nasıl yüklerim?
 • Faik Eryaşaralıntı yaptı3 yıl önce
  Ertuğrul Gazi, çevresinde bulunan beyliklerden devletlerin durumlarını ve siyasi şartlarını gayet iyi değerlendirmişti. Komşularıyla iyi geçinerek aşiret ve tebaasını güçlü bir durumda huzur ve rahat içinde yaşattı. Ertuğrul Gazi’nin ölümünden sonra küçük oğlu Osman Gazi, aşiretin reisi oldu.
 • Faik Eryaşaralıntı yaptı3 yıl önce
  Derler ki, Orhan Gazi ona iki yüz şişe rakıyla iki yük şarap göndererek huzuruna gelmesini istemiş. O da bunları bir kazanda kaynatıp içine pirinç atmış, zerde yapmış, bir tas da Orhan Gazi’ye göndermiştir.”
 • Faik Eryaşaralıntı yaptı3 yıl önce
  toprakları devamlı genişledi. Süleyman Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Bolayır ve Tekirdağ’a kadar bütün Marmara kıyılarına hakim olmaları, Kantakuzen’i telaşlandırdı. Osmanlıları bölgeden atma faaliyeti içine girdi. Orhan Gazi ile İzmit’te görüşüp, Çimpe Kalesi’ni on bin altın karşılığı satın alabileceğini söyledi ve Osmanlı kuvvetlerinin Gelibolu’dan çıkmalarını istedi. Orhan Gazi teklişeri kabul etmedi.
 • Faik Eryaşaralıntı yaptı3 yıl önce
  Diğer taraftan Karesi Beyi’nin ölümü üzerine, babasının yerine geçen Demirhan’a muhalefet eden kardeşi Dursun Bey, ölüm korkusu yüzünden Orhan Gazi’ye sığındı. Dursun Bey, kardeşlerinin yerine hükümdar olmak için Orhan Gazi’den yardım istedi. Dursun Bey’in, yardım edildiği takdirde Balıkesir ile beraber bazı şehirleri Osmanlılara vermeyi vaat etmesi üzerine Orhan Gazi, Karesi üzerine sefere çıktı. Demirhan Bey, Orhan Gazi’nin üzerine geldiğini duyunca, Balıkesir’den Bergama’ya kaçtı. Bergama’nın kuşatması sırasında Dursun Bey kaleden atılan okla öldü. Teslim olmaya mecbur kalan Demirhan Bey Bursa’ya getirildi. Balıkesir, Manyas, Edincik, Kapıdağı ve çevresi Osmanlı topraklarına katıldı. Bu arada Bizans’taki saltanat mücadelesinde taht iddiacıları Orhan Gazi’nin desteğini sağlamak istediler. VI. Yuannis Kantakuzen, kızı Teodora’yı Orhan Gazi’ye verdi. Orhan Gazi, beş bin Osmanlı askerini Avrupa kıtasına geçirip Kantakuzen’e yardıma gönderdi. Yardım için Trakya’ya geçen Osmanlı askerleri, bölgede keşif yaparak çevreyi tanıdı. Orhan Gazi’nin desteğiyle Bizans tahtına sahip olan VI. Yuannis Kantakuzen, 1347’de damadını Üsküdar’a davet ederek görüştü. Orhan Gazi, Üsküdar’da üç gün misafir kaldı.
 • Faik Eryaşaralıntı yaptı3 yıl önce
  Osmanlı Devleti’nin ilk barış antlaşmasını, İzmit kuşatması sırasında Bizans İmparatoru III. Andronikos ile yaparak kuşatmayı kaldırdı.
 • Faik Eryaşaralıntı yaptı3 yıl önce
  Orhan Gazi, İznik’in en büyük kilisesini camiye çevirttirdi. Manastırını da medreseye çevirtti. İmaret yaptırdı. Orhan Gazi’nin eşi Nilüfer Hatun, imaret; oğlu Süleyman Paşa medrese ve diğer hayır sahipleri de şehirde pek çok sosyal tesis kurdular.
 • Faik Eryaşaralıntı yaptı3 yıl önce
  Osman Gazi, 1320 yılından itibaren, yaşının ilerlemesi ve romatizmasının şiddetlenmesiyle oğlunun idaresini görmek istedi. Orhan Gazi’yi seferlerde kumandan tayin etti. 1321 Mudanya-Gemlik seferinde, Mudanya’yı fethetti. Bursa’nın denizle irtibatını kesti. 1325’te Bursa’nın güneyindeki Atranos’u fethedince, şehrin ablukasını daha da şiddetlendirdi. 1326 yılında Bursa’nın Pınarbaşı mevkiine gelerek karargahını kurdu. Şehrin kalesini kuşattı. 1314 yılından beri abluka altındaki Bursa Kalesi’ni kurtarmaktan ve yardımdan ümidini kesmiş olan kale kumandanı, teslim şartlarını görüşmeye mecbur kaldı.
 • Faik Eryaşaralıntı yaptı3 yıl önce
  Osmanlı tarihçilerine göre Mihaloğlu Mehmet Bey (Aziz Paşa’nın oğlu ikinci Mihal’in oğlu), Osmanlı şehzadelerinin saltanat mücadelelerinde Musa Çelebi’ye beylerbeyi olmuş, el altından Çelebi Mehmet’e yardım ederek, onun I. Mehmet ismiyle tahta çıkması üzerine hizmetine girmiştir. II. Murat’ın hükümdarlığı ve Mustafa Çelebi’nin (Düzmece Mustafa) Rumeli’de padişah olup bütün Rumeli beylerinin (Gazi Evrenos Bey, Turahan Bey ve Gümlüoğlu) Mustafa’ya biat etmeleri ve Bursa civarına kadar gelmeleri üzerine, akıncı beyi olan Mihaloğlu Mehmet Bey, Şeyh Bedreddin isyanında sempatizanı olduğu için kapatıldığı hapisten çıkarılarak Bursa’ya getirilmiş ve Ulubat Çayı kenarında Rumeli beylerini birer birer adlarıyla çağırarak, onların Mustafa Çelebi tarafından Sultan Murat tarafına geçmelerini sağlamıştır.
 • Faik Eryaşaralıntı yaptı3 yıl önce
  Osmanlı tarihçilerine göre Eskişehir Türk beyiyle Osman Gazi arasındaki bir çarpışmada karşı tarafta bulunan Mihal Bey esir düşmüş, Osman Bey bunun yiğitliğine karşılık kendisini serbest bıraktırmıştı. Mihal Bey, Osman Gazi’yle dostane ilişkisi sebebiyle 1313’de Müslüman olmuş, gerek kendisi, oğul ve torunları Osmanlı fetihlerinde önemli başarılar göstermişlerdir. Gazi Mihal Bey’in türbesi Mihalgazi beldesinin Ermenköy mevkiinde bulunmakta olup, ölüm tarihi belli değildir. Orhan Gazi zamanında Bursa’nın zaptında rol oynadığına göre, 1326’dan sonra vefat etmiş olmalıdır.

  Osmanlı tarihlerinde 16. yüzyıl sonlarına kadar faaliyetleri görülen Mihaloğlu akıncıları, Köse Mihal’in oğul ve torunlarıdır. Köse Mihal’in oğlu Mihaloğlu Aziz Paşa’dır. Edirne’de camisi olan Mihaloğlu Aziz Paşa, Gazi Köse Mihal Bey’in torunu olup, babasıyla aynı ismi taşımıştır. Mihaloğulları’nın ailelerine ait şece‍
 • Faik Eryaşaralıntı yaptı3 yıl önce
  18 Temmuz ve 27 Temmuz 1302 tarihleri arasında Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu’nun yaptığı savaşlar Koyunhisar Savaşı denilmektedir. İki devlet arasındaki tarihteki ilk savaştır. Savaşı Osman Bey yönetimindeki Osmanlı ordusu kazanmıştır. Bizans İmparatoru II. Andronikos Paleologos firar ederek canını kurtarmıştır. Koyunhisar Savaşı diye tanımlanan savaşlar; Bugün Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Koyunhisar ya da diğer adıyla Hamidiye Köyü’nün bulunduğu ovada gerçekleşmiştir. Bu savaşlar sırasında Osman Bey’in yeğeni Aydoğdu Bey hayatını kaybetmiştir. Yeğeninin ölümü Osman Gazi’yi derinden sarsmıştır. Aydoğdu Bey’in kabri halen Koyunhisar beldesinin girişindedir.
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)