Kehanetin Gölgeleri, William Blake
Kitaplar
William Blake

Kehanetin Gölgeleri

Oku
Tutku Taşkınoğlu
Tutku Taşkınoğlualıntı yaptı3 yıl önce
Uyan benim yavrucuğum uyan
Annenin tek sevinç kaynağısın sen
Neden ağlıyorsun tatlı uykunda
Uyan! bak baban seni korumakta
Hangi topraklar bu düşler ülkesi?
Nelerdir dağları ve nehirleri
Baba! annemi gördüm orada
Suyun yanında, zambaklar arasında
Ak ak koyunlar, kuzular içinde
Tatlı tatlı yürüyordu Thomas’ı ile
Ağladım mutluluğa, yaslı bir kumru gibi
Ah! ne zaman döneceğim geri?
Ben de tüm gece, sevgili çocuğum
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovaalıntı yaptı4 ay önce
Zoa: Yaratıcı İmgelem (Urthona), Akıl (Urizen), Duygular (Luvah) ve Beden (Tharmas) olmak üzere dört katmanlı bireyi temsil eden Blake’in en önemli mitolojik figürlerinden biri.
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovaalıntı yaptı4 ay önce
Yahuda: İsrail bölgesinin tarihteki isimlerinden biri. Yahudi sözü de buradan gelir.
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovaalıntı yaptı4 ay önce
Theotormon: Arzu’dur. Bastırıldığında kıskançlığa dönüşür. Adı theo (tanrı) ve torah (yasa) sözcüklerinden geliyor olabilir.
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovaalıntı yaptı4 ay önce
Seraphim: Venüs’le ilişkilendirilen Ruhlar. sabah yıldızı veya çoban yıldızı olarak bilinen Venüs (Zühre) her sabah şafaktan önce doğar ve gün doğduktan sonra görünmez olur. Bir yoruma göre bu şiirde Thel, Platonik özün kişileştirilmiş halidir.
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovaalıntı yaptı4 ay önce
Orcus: Klasik mitolojideki Hades’e karşılık gelen Blake’in kendi yarattığı mitolojik figür.
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovaalıntı yaptı4 ay önce
Orc: Los ve Enitharmon’un oğludur. Fransız Devrimi ve Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın esinlediği özgürlük ve devrim duygularını temsil eder. Urizen’in baskıcı düzenini sona erdirmek için savaş açar. Adı “kalp” anlaına gelen “cor” sözcüğüne benzetilerek türetilmiştir. Los, bir kıskançlık sonucu Orc’u dağa çıkarır, ellerini bağlar ve Urizen’e kurban sunmak ister. İbrahim peygamberin İzhak’ı tanrıya kurban vermesine ve Zeus’un Promete’yi cezalandırmasına gönderme yapılmaktadır.
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovaalıntı yaptı4 ay önce
Oothoon: “Albion Kızlarının Gördüğü Düşler”de de karşımıza çıkar. Saf ve masum aşkın peşindedir. Leutha’nın çiçeğini koparıp bir erkekle aşk yaşamaya hazır olduğunu belirtir ancak ilk karşısına çıkan erkeğin, Bromion’un tecavüzüne uğrar.
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovaalıntı yaptı4 ay önce
Odin: İskandinav Ases tanrılarının en başta geleni. Savaş, Bilgelik ve Şiir Tanrısı. Tek gözlüdür, her çeşit hayvan kılığına girebilir. Güzel konuşur, savaşçıları yargılar ve onların onurlu bir ölümü hak edip etmediklerine karar verir.
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovaalıntı yaptı4 ay önce
Los: Şair-kâhin ve Sonsuzluğun kâhini olarak bu dünyadaki yaratıcı düşgücünü temsil eder. Demirci figürü olarak karşımıza çıkar. Los tersinden okunuşuyla sol’dür (ruh anlamına gelen İngilizcedeki “soul” sözcüğüyle eşsesli). Blake’in eserlerinde sözcüklerin tersten okunuşlarına, tersten yazılışlarına çok sık rastlanır. Çünkü Blake, ünlü gravürlerinde yaparken harfleri tersten yazardı. Los, içinde sonsuzluğun özünü oluşturan ateşi taşır. Onun sayesinde insan sonsuzluğa ulaşabilir. Ancak Los kusursuz değildir.
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovaalıntı yaptı4 ay önce
Kalde: Mezopotamya’nın ve Sümer’in güneyine verilen ad. Daha sonra tüm Babil’i kapsadı. “Kalde” sözcüğü bir kabileler (muhtemelen Aramiler) konfederasyonunun adı olan Kaldu’dan gelir. Babil bilimlerini, özellikle kahinliği tekelinde tutan aşağı Mezopotamyalı rahip, yazıcı ve kahinlere, Yunanlar ve Latinler “Kaldeliler” diyorlardı. Batı’nın bütün gizli bilim geleneği Kaldelileri ata olarak kabul eder.
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovaalıntı yaptı4 ay önce
Ijim: Tiriel’in erkek kardeşi. Adı, İbranice “satir” anlamına gelmektedir. Şiirde, halkı temsil eder. Ormanda yaşar ve yenilmezdir. Sesi “Yazgı”nın sesi gibidir. Hiçbir silahla vurulmaz. Doğuştan gelen bir soyluluğu vardır. Tiriel’i iblis sanmasına karşın, kör ve yaşlı bir adama el kaldırmayı kendisine yakıştıramaz. Onu gideceği yere bırakmayı teklif eder. Tiriel yorulduğunda onu sırtında taşır.
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovaalıntı yaptı4 ay önce
Heva: Har’ın eşi. Resmi temsil eder.
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovaalıntı yaptı4 ay önce
Har: İnsanoğlunun babası olarak karşımıza çıkar. Heva’nın eşi ve Tiriel, Zazel ve Ijim’in babasıdır. Blake’in daha sonraki çalışmalarında, tıpkı Tiriel karakterinden Urizen’ın yaratılması gibi, Har da yerini Los’a bırakacaktır. Har, şiiri temsil eder. Ancak bu, Blake’in yaşadığı dönemin “dekadan” şiiridir.

Har Vadisi: Bir yoruma göre “Cennet Vadisi”ne göndermedir. Har ise Tiriel’de Âdem’i temsil etmektedir.
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovaalıntı yaptı4 ay önce
Eno: “Eon” (çok uzun müddet) sözcüğünden bir anagramdır. Los Kitabı’nın girişinde yaşlı ana olarak sonsuz hayatı çağırır. Bugünkü biçimlerin önceki sonsuz hallerini görme yeteneğine sahiptir.
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovaalıntı yaptı4 ay önce
Enitharmon: Adının Yunanca anatithmon’dan (sayısız) veya zenith (doruk) ile harmony (uyum) sözcüklerinin birleşmesinden geldiği düşünülür. Dünyanın oluşumu sırasında/düşüş sırasında Los’dan bölünür ve onun sevgilisi ve karısı Blake’in Cehennemin Kutsal Kitabı’nda Havva’yı temsil eder. Aynı zamanda ruhsal güzelliğin sembolü olarak şairleri esinler.
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovaalıntı yaptı4 ay önce
Albion: Blake’in mitolojisinde ilkel insan’ı temsil eder. Bölünerek çoğalmış ve Dört Zoa’yı (Urizen, Tharmas, Luvah, Urthona) oluşturmuştur. Eski İngilizcede “İngiltere” anlamına gelir. Los’un Şarkısı’ndan başka, Blake’in diğer önemli çalışmalarında da (Albion Kızlarının Gördüğü Hayaller, Urizen’in İlk Kitabı, Dört Zoa, Kudüs, Milton) karşımıza çıkar.
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovaalıntı yaptı4 ay önce
Tiriel Hela’nın saçlarını yılana çevirir.

Meduza?

Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovaalıntı yaptı4 ay önce
1790-1793 yılları arasında yazılan Cennet ve Cehennemin Evliliği, dini ve yasaları arkasına alan toplumun ahlakına bir başkaldırıdır. Kişinin enerjisini, tutkularını ve dehasını sınırlayan işte bu ahlaktır. Saldırı ironik bir dille gerçekleştirilmiştir. Daha yapıtın adında bu ironi karşımıza çıkar. “Evlilik”, tarafların kendi kimliklerini koruduğu, karşıtların dinamik bir yüzleşmesidir. Yapıtta da belirtildiği gibi, “karşıtlar olmadan ilerleme olmaz. “Doğurgan” ve “Yiyici” düşman olmalıdır. Bu ikisini uzlaştırmaya kalkmak ise varoluşa yönelik bir tehdittir. Yapıtta, “Gökyüzü Melekleri” rahipleri, polisleri, mantığı ve aklı simgelerken, Blake, karşımıza şeytanın avukatı, hatta ta kendisi olarak çıkar. “Akıl, Enerjinin sınırı ya da dış çemberidir” diyerek, aklı enerjiye tutsak eder.

Blake, “Karşıtlar olmadan ilerleme olmaz” görüşünün altını çizerken bu temel karşıtların “İyi” ve “Kötü” olduğunu belirtir. “İyi, akla boyun eğen edilgen taraf, kötü ise kaynağını enerjiden alan etken taraftır.” Yani, “İyi cennettir, kötü cehennem.”

Aynı düşünce, çekim-itim, akıl-enerji, aşk-nefret ilişkisi üzerinden de işlenir.

Bu noktada iblisin sesi olarak Blake girer devreye ve kutsal kitaplardaki ve yasalardaki hataları açıklar bize:

İnsanın Ruhundan ayrı bir Bedeni yoktur; çünkü Beden olarak adlandırılan şey, Beş Duyuyla algılanan Ruhun bir parçasıdır. Bu duyular ise, bu çağda Ruhun kapılarıdır.

Enerji tek yaşamdır ve Bedenden kaynaklanır; Akıl ise Enerjinin sınırı ya da dış çemberidir.

Enerji sonsuz Haz’dır.
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovaalıntı yaptı4 ay önce
John Milton’un Kayıp Cennet’inden, Swedenburg’un eserlerinden ve Jacob Boehme’nin kabalistik yazılarından almıştır.
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)