İbni Sina, Ali Kuzu
Kitaplar
Ali Kuzu

İbni Sina

Oku
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı2 ay önce
• Ey feleğin hareketlerinden gafil olan kimse! Alla h seni uyandırsın! Ne kadar gafilsin. Sakladığın mal başkası içindir. Maldan ne ki harcarsan, işte o senindir.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı2 ay önce
• Kara toprağın dibinden [yani dünyanın merkezinden) tâ Satürn’ün en uç noktasına kadar cihanın bütün güç noktalarını hallettim. Her fikrin ve her cümlenin bağlarını kopardım, ağlarından sıyrıldım. Her bağ açıldı, fakat ecel bağı çözülmedi.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı2 ay önce
• İhtiyarlığın rengi benim sakallarımın yanında bir ihtar nişanıdır ki ban a yolsuz davranışlar, kötü işler yapmaya meydan kalmadığını bildirir. Bana bu akları boya diyenler oldu. Ben de onlara şöyle dedim: Ben bu ihtiyarlığı, bu ak saç ve sakalı diri olarak üzerimde taşımak istemiyorum. Bir de onları siyah boyaların altına gömüp de ölü olarak mı taşıyayım?
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı2 ay önce
• İnsanın ruhu kandil, yumuşak huyluluğu aydınlık ve İlahi hikmet de zeytinyağı terkibidir.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı2 ay önce
Ferahın arka arkaya gelmesi ferahı hazırlar. Kederin arka arkaya gelmesi de keder ve sıkıntıyı...
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı2 ay önce
• Belalar seni sıkıntıya sokarsa “Elem neşrah” süresini düşün. Çünkü orada, Her güçlük iki kolaylık arasındadır” denilir. Bunu düşün de ferahla. Zira sıkıntı sürüp gitmez, sonu selamettir.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı2 ay önce
• Yapılan işlerin en kötüsü riyakârlıktır.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı2 ay önce
• Bir kimse kendisinin ne olduğunu bildikten sonra kendisini bilmeyenlerin onun hakkında söylemekte oldukları sözlerin onun nazarında hiçbir önemi ve etkisi yoktur.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı2 ay önce
Kitabü’ş-Şifa- 11 ciltlik bir eser olup nerdeyse tüm bilim dalları hakkında yazılmıştır.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı2 ay önce
El Kanun fi’t Tıb- Bu kitap İbni Sina’nın deneyimlerinin yer aldığı sistematik bir ansiklopedidir. İbni Sina’nın en ünlü kitaplarındandır.700 yıl boyunca Batı’da ders kitabı olarak okutulmuş bir eserdir. Günümüzde Paris Üniversitesi’nin tıp fakültesi öğrencileri S.t Germain Bulvarı yakınlarındaki konferans salonunda İbni Sina ve er-Razi gibi iki bilginin portreleri ile karşılaşırlar
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı2 ay önce
-El Kanun fi’t Tıb- Bu kitap İbni Sina’nın deneyimlerinin yer aldığı sistematik bir ansiklopedidir. İbni Sina’nın en ünlü kitaplarındandır.700 yıl boyunca Batı’da ders kitabı olarak okutulmuş bir eserdir. Günümüzde Paris Üniversitesi’nin tıp fakültesi öğrencileri S.t Germain Bulvarı yakınlarındaki konferans salonunda İbni Sina ve er-Razi gibi iki bilginin portreleri ile karşılaşırlar
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı2 ay önce
Eserleri Batı dillerine Latince yoluyla çevrilerek Avicenna diye şöhrete ulaşan İbni Sinâ, yanlış olarak bir süre Avrupa’da İranlı hekim ve filozof olarak tanınmıştır. Bunun da sebebi, eserlerini Türkçe yazmamış olmasındandır... Bununla beraber, batılılar da kendisini Hâkim-i Tıp, yani hekimlerin piri ve hükümdarı olarak kabul etmişlerdir.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı2 ay önce
Deneysel olarak ilk defa 17. yüzyılda bakterileri gözleyebilen ve onların şekillerini açıklayan Antoni Van Lövenhuk olmuştur.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı2 ay önce
Biz bilgiye zaman içerisinde sahip oluruz. Yani biz anı yaşarız. Allah ise zaman-üstü bir varlıktır. İbni Sina bunları Güneş tutulması örneğiyle açıklar.

“Güneş tutulmasına ilişkin bilgi, henüz meydana gelmemiş olması bakımından gelecek, meydana geldiği anda şimdi, ortadan kalktıktan sonra da geçmiş zaman söz konusudur.

İşte insanın güneş tutulmasına ilişkin bilgisi bu türden bir bilgidir. Oysa âlemdeki bütün varlıkları ve sebepleri en iyi şekilde bilen Allah, Güneş tutulmasını küllî olan tek bir bilgiyle bilir”
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı2 ay önce
İbni Sina’ya göre aşk, ilâhî varlık ve diğer varlıkların sebebidir. Allah kendi zâtıyla ve zâtındaki aşk ile kendi varlığını ve diğer varlıkları var etti. Bu yaratılışı İbni Sina “tecelli” olarak isimlendirmektedir. Aşkın varlığının kabul edilmesi Allah’ın varlığının kabul edilmesi sonucunu doğurmaktadır.

İbni Sina’ya göre ilk âşık ve maşuk olmasaydı tecelli olmaz ve varlıklar da olmazdı. Aşk varlıkların varoluş sebebidir. Aşk orijinal ilk sebep olarak ontolojinin merkezinde yar almaktadır.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı2 ay önce
Zira kötülük olmasaydı, iyi ve güzelin değeri anlaşılamazdı. İbni Sina bütün bunlara inayet adını vermektedir. Âlemde, maddedeki noksanlıktan dolayı gaye vardır ve âlem, mükemmel varlık olan Allah’a ulaşmayı hedef edinmiştir. Hâlbuki Allah’ta hiçbir noksanlık bulunmadığı için O’nun gayesi yoktur. Buna rağmen Allah, âlemi sırf bir lütuf ve inayet olarak meydana getirmiştir.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı2 ay önce
Böylece İbni Sina Allah’ın sebep, âlemin ise sebepli olduğunu belirterek, Allah-âlem ilişkisinin zat bakımından bir öncelik-sonralığı, zaman bakımından ise bir birlikteliği içerdiğini belirtmiştir.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı2 ay önce
İşte bu noktada, insanın yeryüzünde ilk yaratılışını sanki “tesadüflerin eseri” gibi yansıtan, Tevrat ve İncil kaynaklı yorumlar yanlıştır. Allah’ın, yeryüzünde bir beşer/halife yaratacağını meleklere haber vermesi, meleklerin, sanki “insan yaratma!” der gibi olumsuz görüş belirtmeleri, şeytanın Adem’e secde etmemesi, Adem ve eşinin, ‘yasak ağaç’tan tatmaları, yaratıldıkları yerden yeryüzüne yerleştirilmeleri, şeytanın “cennetten kovulması” gibi bir dizi hadisenin hiçbirisi, tesadüfen, ‘kendi doğal seyri içinde’gelişmiş; Âdem’in ya da İblis’in inisiyatifi sonucunda diğer türlü olacakken böyle olmuş olaylar değildir.

Kısacası insanın yaratılması başlı başına bir ilahî programın ürünüdür. Bu programda tesadüfe yer yoktur.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı2 ay önce
İbni Sina metafiziğinde, âlemde tesadüfe yer yoktur. Ona göre, tesadüfmüş gibi görünen bir takım hadiseler cereyan ediyorsa bile, bunların bir takım gayeleri vardır.
Akram Alishov
Akram Alishovalıntı yaptı2 ay önce
Sonuç olarak İbni Sina İslam filozoflarının oluşturduğu metafizik anlayışını büyük sentezini yaratmıştır.

O, Aristoteles’in doğacılığıyla, görünüşte onunla uzlaşmaz olan Kur’an’ın dünyanın Tanrı’nın fiiline mutlak bağımlı olduğu görüşünü birbiriyle kaynaştırmıştır. O, kelamcıların ve Aristotelesçilerin varlık hakkındaki görüşlerinin mantıksal bakımdan değil, sadece bakış açısı bakımından birbirlerinin zıddı olan rakip düşünceleri olduklarını kabul etmek suretiyle bu sentezi gerçekleştirmiştir.
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)