Kitaplar
Alfred Adler

Modern Psikoloji

  bolkan ufukalıntı yaptı13 gün önce
  Davranışlar insanın geleceğe yönelik amaçları tarafından belirlenir,
  Her insanın bir yasam biçimi vardır. Yasam biçimi her insanın tek ve özgün olduğunu açıklayan bir ilkedir,
  İnsan doğduğu andan itibaren diğer insanlarla iç içedir. Bundan dolayı Bireysel Psikoloji bir sosyal psikoloji kuramı olarak da nitelenebilir,
  Birey incelenirken, onun olayları nasıl algıladığına ve diğer insanlarla ilişkilerinde kendisini nasıl değerlendirdiğine önem verilmelidir.
  bolkan ufukalıntı yaptı13 gün önce
  Davranışlar insanın geleceğe yönelik amaçları tarafından belirlenir
  bolkan ufukalıntı yaptı13 gün önce
  Adler, Freud gibi bireylerin, yaşamın özellikle ilk altı yılının kişilik gelişiminde önemli olduğuna inanır. Adler’in ilgi odağı, bireylerin geçmişi ne şekilde algıladıkları ve ilk karşılaştıkları olaylara ne şekilde yorum getirdikleridir (Corey, 2008
  bolkan ufukalıntı yaptı13 gün önce
  Yüzleştirme: Terapist yanlış kişisel mantıkları gösterir.
  bolkan ufukalıntı yaptı13 gün önce
  Mantıksal Sonuçları Kullanma:
  bolkan ufukalıntı yaptı13 gün önce
  Aile Kurulunu Kullanma
  bolkan ufukalıntı yaptı13 gün önce
  Tipik Bir Gün
  bolkan ufukalıntı yaptı13 gün önce
  Erken Dönem Hatıraları
  bolkan ufukalıntı yaptı13 gün önce
  Adler tarzı aile terapilerindeki önemli teknikler şunlardır:
  bolkan ufukalıntı yaptı13 gün önce
  Terapistler, direk gözlem ve yaşam tarzı incelemesiyle dikkatli bir şekilde bilgi elde ederler
  bolkan ufukalıntı yaptı14 gün önce
  Değerlendirme ve Tedavi
  Adler’in aile terapisinin tedavi süreci Adler’in değişim süreçlerinin çerçevesine paralel olarak dört aşamada organize edilir. İlk aşamada, terapist aileye giriş kazanır ve terapötik sürecin kalanı için katılmayı ve yapılanmayı kullanarak basamaklar kurar. İkinci aşama, değerlendirmeye ayrılmıştır. Bu aşamada bilgi toplanır ve aile dinamikleri hakkında kesin olmayan hipotezler formüle edilir. Üçüncü aşama boyunca, aile sorunlarını daha iyi anlar, farkındalıklarını geliştirir ve uyarlanmayı taahhüt eder. Dördüncü aşamada, terapideki değişimler sağlamlaştırılır, terapist aile sisteminden kendisini ayırmaya başlar ve nüks etmeyi önleyici süreçler geliştirir
  bolkan ufukalıntı yaptı14 gün önce
  diğerlerine karşı gelmek için birleşmesidir. Bu anlaşmalar açık anlaşmalar ya da gizli koalisyonlar şeklinde olabilir.
  Roller: Sosyal sistemin üyelerinin bir diğerinden beklediği karşılıklı sosyal davranış örüntüleridir.
  Kurallar: Ailede bir davranışın kabul edilebilir ya da kabul edilemez olduğuna karar veren içsel ya da dışsal rehberlerdir. Kurallar ailedeki değerler sistemiyle ve değişik rollerin birçoğuyla ilişkilidir. Doğal ya da mantıksal sonuçlar doğru bir geribildirim sağlamaktadır.
  Tamamlayıcı ve Farklılıklar: Ailedeki benzer olmayan roller karşılıklı bir birliktelik süreciyle entegre edilebilir. Sitemdeki aile üyeleri arasındaki bireysel farklılıklar tez ve anti-tezlerin etkileşimine yol açar ve değişmez bir şekilde yeni bir sentez ile sonuçlanırlar.
  Benzerlikler: Ortak dili ve deneyimler sonucu oluşan ortak algıyı içeren ailenin nitelikleri ailenin bağlılığını ve kimliğini geliştirir.
  Mitler: Ailenin gerçeklikle ilgili öznel temsili modelidir. Ailedeki kurallar ve roller ailenin mitlerinden ortaya çıkar.
  İletişim Örüntüleri: Sözel ve sözel olmayan iletişimler ailedeki etkileşimlerin temelini oluştururlar. Çift yönlü mesajlara, bilgi vermemeye ya da aşırı genelleştirmeye bağlı hatalı iletişim, sistemde yanlış anlaşılmalara ya da sorunlara yol açabilir
  bolkan ufukalıntı yaptı14 gün önce
  Walsh ve Mcgraw (1996)’ a göre aile, dokuz dinamik özellik etrafında etkileşimde bulunur.
  Güç: Aile ve ailenin her bir üyesi belli bir çizgideki hedefler doğrultusunda hareket eder. Ailenin mekanizması, karar verme, manipülasyon ve müzakere etmeyi içeren herhangi bir güç ile bu hedeflere yönlenirler.
  Sınırlar ve Yakınlık: Aile bireyleri arasındaki fiziksel ve duygusal yakınlığın ve aileye dahil etmenin ya da dışlamanın derecesidir.
  Koalisyon: İki ya da daha fazla insanın karşılıklı destek olmak ya
  bolkan ufukalıntı yaptı14 gün önce
  Bütüncülük
  İnsanoğluna bütüncül bakış açısıyla yaklaşma ilkesi Geştalt ve Sistem Teorisinin görüşünü yansıtır: ‘Bütün kendisini oluşturan parçaların toplamından fazladır’. Adler tarzı yaklaşımı olanlar bilirler ki birey birleştirilmiş bir bütün olarak amaca doğru ilerler. Birey, kendisinin bilişsel ve duygusal yapısı, hedefleriyle ilgili olan ve yaşama bakış açısını yansıtan davranış görünümleri değerlendire-rek anlaşılabilir. Hiçbir insan ‘bölünemez’ ve insanları anlama amacıyla da çeşitli kısımlara ayrılamaz
  bolkan ufukalıntı yaptı14 gün önce
  Her insan sosyal yaşamda olan her duruma karşı tepkilerini sorumluluk duyarak ve özgür bir biçimde seçebilir. İnsanoğlu
  bolkan ufukalıntı yaptı14 gün önce
  Yaşam tarzı’ bir kişinin düşünme tarzına, hareketlerine, sosyal yaşamın durumlarına (örneğin, iş, aşk, arkadaşlık) cevaben hissedilen duygulara yön veren kendilik ve dünya hakkındaki öznel bakış açısıdır
  bolkan ufukalıntı yaptı14 gün önce
  yeniden yönlendirmektir. Burada umut edilen, bireyin amaçları doğru bir şekilde değerlendirildikten ve yeniden yönlendiril-dikten sonra, bireyin yanlış davranışlarına son vereceğidir.
  bolkan ufukalıntı yaptı14 gün önce
  Birey, kendi hayali kusursuzluğun ne olduğunu kavramadığı için ulaşılmaz hale gelen ve dört tane yanlış yönlendirilmiş hedef bu durumla bağlantılıdır:
  1) aşırı dikkat,
  2) güç savaşı,
  3) intikam ve
  4) çekilme
  bolkan ufukalıntı yaptı14 gün önce
  hedefleri ve stratejileri araştırmamız gerekmektedir
  bolkan ufukalıntı yaptı14 gün önce
  Bir bireyi anlamak için bu amaçlara ulaşmada bireyin kullandığı
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)