Kitaplar
Necip Fazıl Kısakürek

Dininizi Öğreniniz

Murat Özarpacıalıntı yaptı3 yıl önce
Hazreti Ali’yi, kendisinden evvelki üç imamın en büyüğü ve Sahabilerin en ilerisi kabul edenler de doğru yoldan sapıtmış olanlardır. Hazreti Ali’ye böylece itikat edenlerin hali, ne garip, babasız Hak Peygamber olan Hazreti İsa’yı şu veya bu suretle ve malûm şekillerde mübalağa etmiş olanlara benzer. İşte, Hariciler, Alevîler ve Şiîler bu tarzda yanlış itikatlardan şubelenenlerdir.
Murat Özarpacıalıntı yaptı3 yıl önce
İnsanoğlu! Zamanını boş yere geçirip tövbe ve istiğfar ile bana dönmüyorsun! Nefsine uyuyor ve dünyada bir saat bile kalacağına dair elinde bir senedin olmadığı halde, ilerde hayırlı işler yaparım diye hayatını heba ediyorsun! Ahiret senin için hayırlı ve mübarek iken ona rağbet ve iltifat göstermiyor ve Hak rızasına bağlı işleri terkediyorsun! Âbid ve zahidler gibi söz söylüyor, münafıkların işini işliyorsun! Sana ne versem kanaat etmiyor, seni bir belâya uğratsam sabredemiyorsun! Hayırlı ve güzel amellerle başkalarına yol gösterip emrediyor, fakat sen onları yapmıyorsun! Herkesi münafıklara karşı koruyor fakat nefsini koruyamıyorsun! Sana sorsalar iyi adamları sevdiğini söylersin, fakat sen iyi adam değilsin! Münafıklara kızarsın, fakat sen onlardansın! Yapmadığın işleri, halka yapmış gibi gösterirsin, fakat sen ölçüye uygun olmayan işleri yaparsın... Ezelden taksim edilmiş olan rızkı alıp yersin, fakat tarafından yerine getirilmesi gereken ibadetleri edâ etmezsin! Yeryüzü sana şöyle hitap eder:
Murat Özarpacıalıntı yaptı3 yıl önce
Nice kandilleri rüzgâr söndürdü. Nice âbidleri kendi kendilerini beğenmek ifsad etti. Nice zenginleri zenginlik, nice fakirleri, fakirlik çürüttü. Nice sıhhatlileri afiyet, nice alimleri ilim mahvetti. İzzet ve celalim hakkı için bilin ki: Bana rükû eden ihtiyarlar, benden haşyet duyan gençler, süt emen çocuklar, otlayan hayvanlar olmasaydı, onların tepelerindeki gökleri demirle kaplamış hale getirir, ayaklarındaki toprağı küle çevirirdim. Semadan bir damla bile yağmur vermez ve yerden tek tanelik gıda bitirmezdim; ve size bol bol belâ indirirdim.
Murat Özarpacıalıntı yaptı3 yıl önce
Rızam için birbirlerini sevenler, rızam için birbirlerine yoldaşlık edenler, rızam için birbirlerine öğüt verenler, rızam için birbirlerini ziyaret edenler, rızam için muhtaçlara yardım edenler, Kıyamet günü, nurdan minberler üzerinde saygı göreceklerdir. Bunların bu hallerine de Nebîler, Sıddîkler ve Şehidler gıpta edecekler...
Murat Özarpacıalıntı yaptı3 yıl önce
İnsanoğlu! Benim üzerimde başıboş geziyorsun. Nihayet varacağın yer benim bir çukurumdur!»... Bu çukur da sana şöyle hitap eder: «İnsanoğlu! Ben sual, cevap ve imtihan eviyim! Ben korku eviyim! Öyleyse sen dünyada fırsat bulmuşken, yakan elime geçmeden kendine çare ara, beni mamur kıl, beni harap bırakma ve beni unutmak yüzünden fesat ve hüsranla bana gelme!..»
Murat Özarpacıalıntı yaptı3 yıl önce
İnsanoğlu! Güneş hergün senin üzerinden doğup batar, günler geçtikçe ömrün azalır; sense bundan gafil yaşarsın! Sana hergün rızkın verilir, sense Allaha hamdetmezsin! Sen, aza kanaat etmediğin gibi çoğa da doymazsın!
Murat Özarpacıalıntı yaptı3 yıl önce
Kulum günahlarına tövbe edince, o kulun uzuvları günahı unutur, günahın işlendiği yer de unutur. Böyle olunca o günaha şahit olacak mahlûk kalmaz; kalmayınca da şahitsiz dâva görülmez.
Murat Özarpacıalıntı yaptı3 yıl önce
İnsanoğlu! Ben seni kendim için yarattım; beni bırakıp da fani oyunlara dalma! Ben senin rızkını tekeffül ettim; bunun için kalbini üzme!
Murat Özarpacıalıntı yaptı3 yıl önce
Bir meclise giren insan, Müslümanların başlıca şiarı icabı selâm verir, herkesin selâmetinde olmasını diler ve kimseden bir teşrifat beklemeksizin, bilhassa kimsenin kendisi için ayağa kalkmasını istemeksizin (bu istek okkalı bir günah olur) münasip bir tarafa çekilir ve oturur. Oturacağı yeri de, o muhitin merkezi şeklinde seçmez. Oturduktan sonra da yanına düşen zattan başlayarak herkese alâka gösterir.
Murat Özarpacıalıntı yaptı3 yıl önce
Ben kulumun, hakkımdaki zannına göreyim. Kulum beni anınca ben onunla beraberim. Eğer kulum beni içinden anarsa ben de onu kendimle anarım. Eğer kulum beni halk içinde anarsa ben de onu kendisininkinden daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim.
Murat Özarpacıalıntı yaptı3 yıl önce
Kullarım, zulmü kendime haram kıldım; size de haram... Öyleyse birbirinize zulmetmeyiniz!.. Kullarım, hepiniz şaşkın haldesiniz; çıkar yolu benden isteyiniz ki, sizi eriştireyim!.. Kullarım, ben sizi yedirmedikçe hepiniz açlıktasınız; rızkınızı benden isteyiniz ki, sizi doyurayım!.. Kullarım, ben sizi giydirmedikçe hepiniz çıplaklıktasınız; giyimi benden isteyiniz ki, sizi örteyim!.. Kullarım, hepiniz gece ve gündüz yanlıştan uzak değilsiniz; bense bütün günahları mağfiret kılıcıyım; benden af dileyin ki, suçunuzu bağışlayayım!
Murat Özarpacıalıntı yaptı3 yıl önce
Kulumun bence en sevgili ibadeti, yolumda halka öğüd vermesidir.
Murat Özarpacıalıntı yaptı3 yıl önce
Meleklerim; eğer kullarımdan biri bir kötülük işlemeği kastedip o işi yapmazsa, yapmadığından dolayı ona bir sevap yazınız! Eğer o kötülüğü yaparsa sadece bir günah yazınız; ve eğer sonradan yaptığına nedamet getirip tövbe ederse o günahı da siliniz! Buna karşılık kullarımdan biri bir iyilik yapmayı kastedip yapamazsa yine ona bir sevap yazınız; eğer o iyiliği yaparsa iyiliğinin on mislinden yedi yüz misline kadar sevap yazınız!
Murat Özarpacıalıntı yaptı3 yıl önce
Ey kitap ehli! Yerine getiremediğin işle ne diye iftihar edersin? Kendin vazgeçmediğin hâli niçin başkalarına yasak edersin? Ve kendin yapamadığın işi niçin başkalarına emredersin? Yiyemiyeceğin ve bırakıp gideceğin malı neye toplarsın? Yoksa ölümden emin misin? Yahut Cehennemden kurtulduğuna dair elinde bir senet mi var? Yoksa Cennetle tebşir mi edildin? Veyahut Allah tarafından âman mı verildi? Ve yoksa Allahın nimetleri, ihsanları mı seni azdırdı? Allahın verdiği uzun ömürle daima seni yüksek mevkilerde bulundurmasına mı aldandın? Seni sıhhat ve afiyet aldatmasın; bugünler pek kısa ve malûmdur, sayılı nefeslerden ibarettir. Allahla kul arasındaki bütün sırlar açıktır. Sana gizli olan ve gafletinle perdelenen şeyi Allah görür. Öyle ise Allahtan korkun ki, kurtuluşa eresiniz, ey akıl sahipleri!
Murat Özarpacıalıntı yaptı3 yıl önce
Şeriatin “yapınız” veya “yapmayınız” dediği sınırı tutmak lazımdır.
Murat Özarpacıalıntı yaptı3 yıl önce
Müslümanlık ahlâkının ve bu arada ülfet mizanının ana ölçüsü, her işte orta yeri ve itidali bulmaktır.
Murat Özarpacıalıntı yaptı3 yıl önce
Sahabilerin yüksekliği hakkındaki bir suale her Müslüman şu hadîs ile cevap vermeye dinen borçludur:
“Sahabilerim hakkında bir şey söylendiği zaman, bu hususta bilgi sahibi olanlar bildiklerini anlatsınlar. Anlatmayanlara Allah ve melekleri lânet eder.”
Murat Özarpacıalıntı yaptı3 yıl önce
Müslüman, hikmet, iffet, şecaat sahibidir. Adli, Hilmi, sehası (cömertlik), hayası, keremi vardır. Tevazu gösterir ve gayet yumuşak söz söyler. İnsanlarla düşüp kalkmanın en iyi ölçüleri ondadır. Kanaati sever, büyüğüne saygı besler, davete koşar, komşusunu korumak, öksüze acımak, halk arasındaki uygunsuzlukları düzeltmek, şiarıdır. Akrabasını ziyaret, etrafına yardım, misafire ikram, daimi huyudur. Müslümanın elinden doğru söylemekten başka bir şey gelmez. Öfkelendiği zaman hiddetini geçiştirmeye çalışır ve iktidarı zamanında sadece affeder. Ahdine, vâdine vefa göstermekle, kendisi için en aziz bir şeyi benimsemek arasında fark görmez. Emaneti eda, borçlarının ve azminin ilk maddesidir. Nerede bir hasta ve zayıf görse kendisini, onların hatırlarını sormakla vazifelendirir. Selâm vermek, cenazeyi teşyi etmek, başlıca zevklerindendir.
Murat Özarpacıalıntı yaptı3 yıl önce
Ve şu huylardan, en korkunç canavardan korkarcasına çekinir:
Kelâm fuhşu, sövüp saymak... Çekiştirmek, yalan ve dolan... Hasislik, cefa vericilik, hile, ara bozma, kıskançlık gurur ve taazzum, zalimlik...
Murat Özarpacıalıntı yaptı3 yıl önce
Ahmaklarla sohbette hiçbir hayr yoktur. Ahmaklarla dostluk uzun müddet sürse de esasta devamlı olmaz. Zira hiçbir şeyin ruh ve temelini göremeyen ahmak, farkında olmadan kötülüğe ve mânasızlığa kaymaktan geri kalmaz.
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)