bookmate game
İbn Arabi

Sırrın Sırrı

Kitap eklendiğinde bana bildir
Bu kitabı okumak için Bookmate’e EPUB ya da FB2 dosyası yükleyin. Bir kitabı nasıl yüklerim?
 • cosqun seyfullazadəalıntı yaptı5 yıl önce
  Hattâ kudretinin kemâlinden, bir kuluna aynı tecellîyi iki kez eylemez, yeni yeni sûretler ve elbiselerle cilve eder. İki kişiye aynı tecellî olmamış ve olmayacaktır. Kudreti yüce, şânı azîmdir ve O’ndan başka ilâh yoktur.
 • D.alıntı yaptı6 yıl önce
  Bazı muhterem şeyhlere şöyle sormuşlardır: Gerçi ârif-i billâh, belirli bir itikadla kendini kayıtlamaz. Fakat halkın anlayabileceği bir şekilde mezhep ve itikad izhar eder. Zira, “İnsanlara akıllarının alabileceği kadar söyleyiniz.” buyurulmuştur. Ancak ârif kimse, kalbinde olanı halka izhar etseydi, onu hemen katlederlerdi. Bu durumda münâfık olmaz mı?
 • D.alıntı yaptı6 yıl önce
  Kürsîde, yedi kat göklerde, yedi kat yerlerde ve denizlerde olanlar, arşın bir köşesinde olan meleklerin onda biri kadardır. Bu sayılanların tamamı, arşın üzerindeki müheymin meleklerinin onda biri kadardır. Müheymin melekleri, Cenâb-ı Hakk onları yarattığından beri gözlerini Hakk’ın cemâlinden bir an ayırmamış ve cemâlullahın güzelliğine hayran olmuşlardır. Ne kendilerinden, ne de başkalarından haberleri vardır. Ne âlemin, ne Âdem’in ve ne de İblîs’in yaratıldığını bilirler. Cenâb-ı Hakk’ın yüce bir meleği vardır, ismine ruh derler. Başında sayı
 • D.alıntı yaptı6 yıl önce
  Zât deryasının inkılâbından âlemler zuhura gelmiştir. Birinci derya ikinciye, ikinci üçüncüye, üçüncü dördüncüye dönüşür ve dört derya meydana çıkar. Havanın suya, suyun buza dönüşmesi gibi. Âlemlerin hepsi, bir nurdur. Ancak farklı hâllere dönüştükleri için türlü sûretlerde görünürler. Ârifler katında, önceden ne idiyse şimdi de odur. Âlemlerin hepsi bir nur deryasıdır ve bu derya sürekli dalgalanara
 • D.alıntı yaptı6 yıl önce
  uz olduğuna göre, zuhur yerleri de sonsuzdur. “O her an yeni bir oluştadır.”14 âyeti
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)