Kitaplar
Hakim Tirmizi

Namaz ve Namazın Hikmetleri

  Aycan Şimşekalıntı yaptı2 yıl önce
  Allah’ın huzurunda durmadılar. Kalb şehvete; organlar da kötülüklere yöneldi. Böyle olunca Allah da namaz ibadetini farz kıldı. Bu ibadetle kullar, imanını ve teslimiyetini yenilemek için kalben ve teslim olmuş organlarıyla O’nun huzurunda duracaklardır.
  HSBalıntı yaptı2 yıl önce
  l-hamdu li’llâhi hamden kesiran tayyiben mubâreken fîhi kemâ yuhibbu Rabbunâ ve yardâ’
  HSBalıntı yaptı2 yıl önce
  ‘subhânellah velhamdu lillâh ve lâilâhe illallâh vellâhu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh
  HSBalıntı yaptı2 yıl önce
  Subhânellahi velhamdulillahi velâ ilahe illallâhu vellahu ekber ve tebârekellahu (
  Ayşenur Şahinalıntı yaptı2 yıl önce
  Tevekkül bizden, başarı Allah’tandır. O, güzel bir dost ve güzel bir yardımcıdır.
  Ayşenur Şahinalıntı yaptı2 yıl önce
  “…Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar. Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah’a tevekkül ederse, O, kendisine yeter...”[2]
  Ahmet Yandıkalıntı yaptı2 yıl önce
  Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar. Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah’a tevekkül ederse, O, kendisine yeter.
  Aycan Şimşekalıntı yaptı3 yıl önce
  Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar. Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah’a tevekkül ederse, O, kendisine yeter...”[2]
  Aycan Şimşekalıntı yaptı3 yıl önce
  Yüce Allah kâinatı yaratmış ve onu âdemoğlunun hizmetine sunmuştur. İnsanoğlunu da bu kâinatta değerli bir varlık olarak yaratmıştır. Müslüman da Yaradan’ına karşı dinî bir görev yüklenme gereği hissetmiş ve onu yerine getirme arayışına girmiştir.
  Gamze Acaralıntı yaptı5 yıl önce
  Sermaye, tevhid; tüccar, kalbin; kâr da bu eşyalardır (Allah’ın bahşettiği nimetleridir).
  Gamze Acaralıntı yaptı5 yıl önce
  “semiallâhu limen hamidehu” (Allah, kendisine hamd edeni işitir) demekle emrediliyorsun. Çünkü rukûdan doğrulma makamı hamd makamıdır. Rukûda belini katlayarak
  Gamze Acaralıntı yaptı5 yıl önce
  “Allâhumme”yi temelden; “tebâreke’smuke”yi kaynaktan; “teâla cedduk”ü tek ve birlikten; “lâ ilâhe gayruk”u marifetten; “eûzu”yu da sığınaktan almıştır.
  Gamze Acaralıntı yaptı5 yıl önce
  Allah, kuluna kendisine yönelme derecesine göre yönelir.
  Sâdık kullar, namazın hareketlerine, tilavet ve tesbihlerine yönelirler.
  Sıddîk makamında olan kullar ise namazdaki hareket, tilavet, tesbih ve hamdlerin manalarına yönelirler. Sıddîklerin namazı, Yaradan’a yöneliştir.
  Allah’ın kula yönelişi, kulun Allah tarafından kabul edildiği durumda olmasıdır.
  Gamze Acaralıntı yaptı5 yıl önce
  Yüce Allah: “Namaz, ağır gelir. Allah’a saygı gösterenlere hariç.”[4] buyurmuşlardır.
  Gamze Acaralıntı yaptı5 yıl önce
  Kul, Rabbi tarafından gelen iki istekle karşı karşıyadır. Birincisi, Allah’ın, kuldan hükmüne rıza göstermesini istemesidir. İkincisi, Allah’ın kuldan emir ve nehiylerine teslimiyet istemesidir.
  İki durumdan biri kaybolduğunda kul, bunu namazla yeniler. Namazın görüntüsü, huşu, tevazu ve gönülden teslimiyettir. Meyvesi Allah’a yönelme, mükâfatı yüksek mertebe ve Allah’a yakınlıktır. Konumu da Allah’a yaklaşma ve kendini göstermektir.
  Orucun meyvesi nefs temizliğidir. Zekâtın, mal temizliği; haccın, af; cihadın, cennet; namazın da Allah’ın kuluna yönelmesidir. Allah’ın yönelmesinde ise zikrettiğimiz nefs ve mal temizliği, af ve cenneti hak etme mükâfatlarının hepsi
  Gamze Acaralıntı yaptı5 yıl önce
  Kula “İslam” ismi yakıştı ve ona “teslim oldu/ Müslüman oldu/ İslam’a girdi” denildi. Çünkü kulluk anlamında kendini Allah’a teslim etti. Sonra sükûnete kavuşup Allah’a dayandığından ona “mü’min” denildi. Tek akitte ona iki isim verildi. Sonra eceli gelene kadar bu akde uygun davranması gerekti.
  Gamze Acaralıntı yaptı5 yıl önce
  Namazın Durumu
  İbadetler arasından namazın durumu:
  Yüce Allah insanoğlunu yarattı ve bu âlemde onu tercih etti. Onu yaratmadan önce şanını yüceltti. Ona yurdunu hazırladı, rahmet ve rızasıyla doldurdu. Kendisiyle buluşma ümidini arttırdı. İyi ve güzel işler yapsın diye onda yedi organ yarattı. Kalbi de bu organlara komutan yaptı. Kalbe, bilgi, akıl, ilim, zihin, hafıza, anlayış ve zekâdan oluşan bir hazine yerleştirdi. Bütün bunlar komutanın (kalbin) hazineleridir. Kalb, bu hazinelerden yedi organına harcama yapar.
  Allah, İnsanoğlunun içine şehveti de yerleştirdi. Şehvetin madenini nefse yerleştirirken,
  Gamze Acaralıntı yaptı5 yıl önce
  Rahmân ve Rahîm OlanAllah’ın Adıyla
  Allah’ım! Yardımını esirgeme. Teksin, eşin ve benzerin yoktur. Efendimiz peygamberin, kulun ve elçin Muhammed’e, ailesine ve sahabesine salât ve selam olsun.
  Övgülerin gerçek sahibi Allah’a hamd olsun.
  Bana ibadetler arasından namazı sordun; durumunu, şeklini, meyvesini, sevabını, Allah katındaki konumunu, İslam hukukundaki etkisini, göklerdeki şöhretini.
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)