İbnül-Arabi

Fususu'l-Hikem

Kitap eklendiğinde bana bildir
Bu kitabı okumak için Bookmate’e EPUB ya da FB2 dosyası yükleyin. Bir kitabı nasıl yüklerim?
“Fusûsu'l-Hikem”, Muhyiddin-i Arabî'nin hicri 627 yılında Şam'da bulunduğu sıralarda bir gece görmüş olduğu gerçek bir rüyanın ilhamıyla yazılmış, bilinen manada bir tasavvuf kitabı olmaktan öte hakkındaki tartışmaların bugün de devam ettiği bir baş yapıttır.

Kitabın asıl maksat ve gayesi halkın bazı yüce hakikatlerle aydınlatılmasıdır. “Fusûsu'l-Hikem” kısa bir başlangıçtan sonra her nebiye bir hikmet verilmiş olduğunu ve yirmi yedi peygamberin ayrı bir hikmeti temsil ettiklerini beyanla eseri yirmi yedi “Fas”a ayırıyor ve bu hikmetlerin izahı sırasında Vahdet-i Vücud zaviyesinden her nebinin temsil ettiği hikmetin izah ve tahliline girişiyor.

M. Nuri Gençosman'ın uzun bir uğraşı sonucu Türkçe'ye kazandırdığı bu eseri okuduğunuz da İbnü'l-Arabî'nin ne kadar büyük bir düşünür ve marifet ehli olduğunu göreceksiniz.
Bu kitap şu anda mevcut değil
303 yazdırılmış sayfalar
Bunu zaten okudunuz mu? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
👍👎

İzlenimler

  Ayhan YILMAZbir izlenim paylaşıldı4 yıl önce
  💡Çok Şey Öğrendim

Alıntılar

  cosqun seyfullazadealıntı yaptı2 yıl önce
  Çünkü Allah, gayreti yönünden kulun kendisinden başkasıyla zevk ve lezzet duymasını istemez. Şu hale göre insan [zevk ve şehvetle] kendinden geçtiği diğer bir insan vücudunda Hakk’ı görmek ve ona dönmek için bedenini gusl ile temizler. Çünkü bundan başka bir şey olmaz. Erkek [sevgi esnasında] Hakk’ı kadında görürse onun bu görüşü münfail de olur. Fakat kadın kendisinden zuhûr etmiş olması bakımından Hakk’ı kendi nefsinde onu fail de görmüş olur. Erkek kendisinden zuhûra gelmiş plan şeyin suretini hatırına getirmeden Hakk’ı kendi nefsinde görürse bu görüş münfail ve vasıtasız olarak Hak’tandır. Şu halde erkeğin Hakk’a ait görüşü kadında daha tam ve kâmil olur. Çünkü o Hakk’ı hem fail hem de münfail olması bakımından görür. Kendi nefsinden görüşü ile bilhassa erkeğin münfail olması dolayısıyladır. İşte bu sebeple Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm Hakk’ın kadında bu tam görünüşünden dolayı kadına muhabbet etti. Çünkü Hak, maddeden ayrı olarak ebediyen görülmez. Zira Allah, zâtı itibariyle âlemlerden ganîdir. Demek ki Hakk’ı görüş bu bakımdan imkânsız ve görünüş ancak maddede mümkün olacağından Hakk’ın kadında görünüşü şuhudun en büyük ve mükemmel derecesidir. Vuslatın en büyüğü ise kadın ile erkeğin çiftleşmesidir. Çünkü bu, Hakk’ın kendisine bir halife seçmek için kendi sureti üzere yarattığı mahlûka karşı gösterdiği ilâhî teveccühün karşılığıdır.
  cosqun seyfullazadealıntı yaptı2 yıl önce
  Nasıl ki tabiat da kendisinde suret ile mevcut bulunan şeylerden daha önce yaratılmıştır. Halbuki tabiat hakikatte ancak Rahmanî nefestir.
  cosqun seyfullazadealıntı yaptı2 yıl önce
  Nasıl ki Firavun da boğulurken Allah’ın kendisine verdiği iman sayesinde Musa, onun için göz nuru oldu. Şu halde Allah, [bu yüzden] Firavun’u pâk ve temiz öldürdü. Çirkin ve fena amellerinden onda bir şey kalmadı. Çünkü Allah onun ruhunu yeni bir günah işlemeden önce ve imana geldiği anda canını aldı. İslâm [Yani Hakk’ı teslim ve tasdik] evvelce geçmiş olan günahları

Kitap raflarında

  İba Afatsum
  Kütüphane
  • 4
  murathumartas
  Mine
  • 2
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)