Kitaplar
Pinhok Languages

土耳其语词汇书

本词汇书包含3000多个土耳其语单词和短语,这些单词和短语按主题分组,能帮助您更容易地选择优先学习的内容。除此之外,本书后半部分还包含两个索引章节,您可将其用作基本词典,使用两种语言中的任何一种查找单词。本书的3个部分共同为各个层次的学习者提供了绝佳的学习资源。

如何使用本土耳其语词汇书?
不知道从哪里开始?我们建议您首先仔细阅读本书第一部分的动词、形容词和短语章节。这将为您打下进一步学习的良好基础,而通过这部分的学习,您也会掌握足够的土耳其语词汇来进行基础交流。利用本书后半部分的词典,您可以随时查找自己在街上听到的单词,获悉某个土耳其语单词的翻译,或者只是按字母顺序学习一些新单词。

最后一些想法:
词汇书籍已经存在了几个世纪,和许多已经存在了一段时间的事物一样,它们并不时尚,还有点无趣,但通常效果很好。这本土耳其语词汇书包含了基本的土耳其语词汇,它在您整个学习过程中能提供极佳的支持,而当您在没有网络的情况下需要查找单词和短语时,它又是极为便利的一个工具。
104 yazdırılmış sayfalar
Orijinal yayın
2019
Yayınlanma yılı
2019
Bunu zaten okudunuz mu? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
👍👎
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)