Fridrix Nitsşe

Zərdüst belə deyirdi

  Həyat Qarayevaalıntı yaptı6 yıl önce
  O kəsləri sevirəm ki, insanların başı üstündən asılmış qara buluddan düşən ağır damlalara, şimşəyin ya­xınlaşmasını xəbər verən elçilərə bənzəyir.
  Xuraman Memmedovaalıntı yaptı2 yıl önce
  Özünü ittiham edən an o, özünün ən ali zirvəsinə yük­səlir: qoymayın yüksəliş bir daha çamuruna qayıtsın!
  Muradovalıntı yaptı5 yıl önce
  O adamları sevirəm ki, nifrət etməyi bacarsın­lar. Yalnız naqisliyə nifrət bəsləyən kəs fəziləti qiy­mət­lən­dirə bilər.
  O adamları sevirəm ki, canlarını boş xəyallara, mə­nasız cəfəng ideyalara deyil, torpağa, vətənə fəda edir­lər, o torpağa ki, bir vaxt fövqəlinsanın məskəni ola­caq.
  O adamları sevirəm ki, dünyaya kor gəlib, kor get­məsinlər, həyatdan bir şey anlasınlar, öləndə də ar­xayın olsunlar ki, ruhlarını az da olsa, kamilləşdirə biliblər.
  O adamları sevirəm ki, canına cəfa verir, özündən son­ra bir iz qoymaq istəyir.
  Mərd adamları sevirəm, çünki gözü ilə od gö­türə-götürə dünyanın qəm yükünü çiynində daşıma­ğa tək onların hünəri çatar.
  O adamları sevirəm ki, közü öz qabağına çək­mə­sin, ruhunu saflaşdırmağın qeydinə qalsın.
  Misir Məmmədlialıntı yaptı6 yıl önce
  Rəhbərliyə hörmət və itaət göstər, istəyir qoy lap küt olsun. Şirin yuxunun xətrinə bunu etməlisən. Axı neyləmək olar ki, hakimiyyət çox vaxt əyri ayaqlar üstündə qərar tutur.
  Ruhengizalıntı yaptı4 yıl önce
  İnsanda böyüklük adına bir şey varsa, o da onun son məqsədi deyil, yalnız məqsədə doğru bir vasitə, kör­pü olmasıdır, insanda seviləsi bir şey varsa, onun bir adlamac, keçid olması, gəldi-gedərliyidir.
  Misir Məmmədlialıntı yaptı6 yıl önce
  Yuxunun şirin olmasını istəyirsənsə, Allahla da, qon­şu ilə də yola get. Lap qonşunun it-pişiyi ilə də dinc dolan.
  Ceyhun Gaziyevalıntı yaptı6 yıl önce
  Həyat sevinc bulağıdır. Harada ki kütlə içir, o bulaqların hamısı zəhərlidir.
  aygulalıntı yaptı4 ay önce
  Və Zərdüşt belə dedi:

  «Sizə dünyanın ən murdar məxluqundan danışmaq istəyirəm – cahil insandan.
  Аладдин Галандаровalıntı yaptı5 ay önce
  Siz soxulcandan insana dönəli nə qədər sellər-sular axıb, amma gör içinizdəki qurd xislətindən tə­miz­lənə bilibsinizmi? Bir vaxtlar siz meymundunuz, in­­dinin özündə də insan təbiətindəki meymunluq hər bir meymunu mat qoyur.
  Shamsalıntı yaptıgeçen yıl
  Yoldaşlıq var: kaş dostluq da olaydı!
  Shamsalıntı yaptıgeçen yıl
  Mərdliyi ilə ölümü öldürənləri, insan kimi yaşayıb, insan kimi də ölənləri sevirəm.
  Xuraman Memmedovaalıntı yaptıgeçen yıl
  Nitsşe özü bu əsər barədə belə yazır: «Bu ya poeziya, ya beşinci İncil, ya da nəsə hələ adı olmayan bir şeydir; bu, mənim əsərlərimin ən ciddisi, ən uğurlusudur».
  Rəvanə Mustafayevaalıntı yaptı2 yıl önce
  Çox özünə umac ova bil­məyənləri dostu üçün əriştə kəsən gördüm.
  Xuraman Memmedovaalıntı yaptı2 yıl önce
  Nifrət və həsədi tanımayacaq qədər böyük deyilsiniz. Barı özünüzdən xəcalət çəkməyəcək qədər böyük olun!
  Xuraman Memmedovaalıntı yaptı2 yıl önce
  Gəzməyi öyrəndim: o vaxtdan elə hey yü­yü­rü­rəm. Uçmağı öyrəndim; o vaxtdan yerimdən tərpətmək üçün itələmək lazım deyil məni.

  İndi yüngülləşmişəm, indi uçuram, indi özümə üst­dən-aşağı baxıram.

  İndi Allah özü belə ətrafımda rəqs edir.
  Xuraman Memmedovaalıntı yaptı2 yıl önce
  «Mən cisim və qəlbəm» – uşaq belə deyir. Niyə gə­rək hamı uşaqlar kimi deməsin?
  Ruhengizalıntı yaptı4 yıl önce
  Heyhat! Gün gələcək, adamların bir-birini görəsi gö­zü olmayacaq, camaat qurd olub bir-birinə daraşacaq.
  Eşidin, alov qığılcımdan doğar. Hələ ki sizin bət­ni­nizdə nəsə bir işartı, bir anlıq qığılcım var. Vay o gün­dən ki, insan bu qığılcımdan məhrum olacaq.
  Ruhengizalıntı yaptı4 yıl önce
  «Sizə dünyanın ən murdar məxluqundan danışmaq istəyirəm – cahil insandan. Hələ ki insan hansısa amal uğrunda çarpışır. Hələ ki insan ülvi arzulara qovuşmaq istəyindədir. Hələ ki büsbütün cırlaşmayıb.
  Amma çox çəkməz, o, tamam cırlaşar, elə cırlaşar ki, bir də qiyamətəcən pöhrələnməz.
  Ruhengizalıntı yaptı4 yıl önce
  Açıq fikirli, ürəyi açıq adamları sevirəm, belə adam­­ların ağlı həmişə qəlbinin səsinə qulaq asır. Qəlb­­ləri isə onları axirət gününü unutmamağa sövq edir.
  Ruhengizalıntı yaptı4 yıl önce
  O adamları sevirəm ki, həyatda naxışı tutanda, bəxti gətirəndə xəcalət çəkir. «Mən taleyin bu bəx­şi­şi­nə layiqəmmi?» – deyə öz-özündən soruşur.
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)