bookmate game
Murat Uhrayoğlu

Yaratılış Gerçekliği

Evrim Teorisi (Evolution Theory), Bilimsel bir teori midir ve Bilimselliğin kriterlerini karşılamakta mıdır? Platon'un, Aristoteles'in, Leibniz'in, Hume'un, Kant'ın, Popper'ın, Kuhn'un felsefeleriyle bu teorinin nasıl bir bağlantısı vardır? Evrim Teorisi’nin Felsefi ve Teolojik sonuçları nelerdir? Yaratıcı'nın var olup olmadığı meselesiyle Evrim Teorisi'nin nasıl bir ilişkisi bulunmaktadır? Yaratıcı'nın varlığını rasyonel olarak temellendirmeye çalışan tasarım deliline, Evrim Teorisi tehdit oluşturmakta mıdır? Evren, doğa yasaları, evrensel tüm oluşumlar, bütün canlılar ve biz tesadüfen mi oluştuk, yoksa bilinçle ve kudretle bir Yaratıcı tarafından oluşturulmuş bilinçli bir tasarımın ürünleri miyiz? İslamiyetin, Hristiyanlığın ve Yahudiliğin teolojileri gerçekten de Evrim Teorisi'nin reddedilmesini gerektiriyor mu?

Bu ve bunlar gibi daha pek çok soruya bu kitapta cevap vermeye çalışacağız. Bu çalışmada, her iki konu da çift yönlü olarak ele alınıp; bu sorunun üstesinden gelinmeye ve Biyolojiyle ilgilenenler kadar; Felsefe ve Teolojiyle (Din-Bilimiyle) ilgilenenlerin de sorularına cevap verilmeye çalışılacaktır.

İki ciltten oluşan bu kitap, Yaratılış ve Evrim Teorisi'ni bir bütün olarak ele almakta ve birbiriyle bağlantılı toplam 11 farklı bölümden oluşmaktadır. Kitabımızın birinci cildinde, detaylı olarak ele aldığımız 'Evrim Teorisi'ni YEDİ bölüm halinde inceleyeceğiz:

1— Birinci bölümde, Evrim Teorisi ortaya konulmadan önceki, konumuz açısından önemli bilimsel, felsefi ve teolojik gelişmelerle tartışmalar tanıtılmaya çalışıldı.

2— İkinci bölümde, Evrim Teorisi'nin ne olduğu ve ortaya konulma süreci tanıtılmaya, ayrıca bu teorinin ortaya konulmasına ve yaygınlaşmasına yol açan paradigmalar gösterilmeye çalışıldı.

3— Üçüncü bölümde, Evrim Teorisi'nin delili olarak sunulan veriler ayrıntılı bir şekilde bilimsel ve felsefi irdelemeye tabi tutuldu. Gözlemlenebilme, öngörü gücü, yasalara sahip olma, matematiksel betimleme yeteneği, yanlışlanabilirlik, rakip teorilere üstünlük sağlanması gibi çeşitli kriterler açısından bu teori değerlendirildi.

4— Dördüncü bölümde, varlıklardaki düzen ve amaçlılık gibi unsurlardan yola çıkılarak bunların 'Tasarımcı'sının varlığına ve bu 'Tasarımcı'nın kudreti, bilgisi, hakimiyeti gibi sıfatlarına ulaşılabileceğini iddia eden 'tasarım delili' ele alındı.

5— Beşinci bölümde, Evrim Teorisi'nin başta 'Yaratıcı İnancı' olmak üzere tektanrılı dinlerin inançları açısından ne ifade ettiği belirlenmeye çalışıldı.

6— Altıncı bölümde, Evrim Teorisi'nin Bilim dünyası ve yaşantı üzerine getirmiş olduğu etkiler ve Batı dünyasındaki meydana getirmiş olduğu uzun vadeli değişim detaylı bir şekilde ele alınmaktadır.

7— Yedinci bölümde, Evrim Teorisi'nin tüm canlıların yapısını açıklayabilecek kadar geçerli bir teori olup olmadığı tartışılıyor.
1.109 yazdırılmış sayfalar
Orijinal yayın
2009
Yayınlanma yılı
2009
Bunu zaten okudunuz mu? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
👍👎

İzlenimler

  Kemale Heyderovabir izlenim paylaşıldı6 yıl önce
  👍Okumaya değer
  🔮Gizli Derinlikler

Alıntılar

  huseyin serınalıntı yaptı2 ay önce
  Atomculuğu sistematik olarak ortaya koyan ilk kişinin Demokritus olduğu kabul edilir.
  huseyin serınalıntı yaptı2 ay önce
  İyonyalı filozoflardan Anaximandros’un talebesi Anaximenes’in (MÖ 585-525 civarı) ve Apollonlu Diogenes’in (MÖ 435’ler civarı) çalışmaları da dikkat çekmektedir. Örneğin Diogenes’in çalışmaları bilinen en eski anatomi çalışmalarından birisidir. Eski Yunan’da yapılan bu çalışmaların önemi evrenin neden-sonuç ilişkileri içerisinde açıklanmaya çalışılması, akılcı yaklaşımın temel olması ve mitolojik göndermelerin ve geleneğin otoritesinin –tamamen yok olmasa da- gittikçe azalmasıdır
  huseyin serınalıntı yaptı2 ay önce
  Canlılarla ilgili fikirlerinden dolayı Anaximander’in evrimci görüşleri ilk kez dile getiren kişi olduğu söylenir

Kitap raflarında

  Kemale Heyderova
  Kitab refi
  • 155
  • 21
  Ayten Abbasova
  Turkish books
  • 27
  • 2
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)