Aşkın metafiziği, Arthur Schopenhauer
Arthur Schopenhauer

Aşkın metafiziği

Kitap eklendiğinde bana bildir
Bu kitabı okumak için Bookmate’e EPUB ya da FB2 dosyası yükleyin. Bir kitabı nasıl yüklerim?
Hümbətova ülkər
Hümbətova ülkər alıntı yaptı3 yıl önce
hakikat/ doğru olamadan güzel sanat olamaz
Hümbətova ülkər
Hümbətova ülkər alıntı yaptı3 yıl önce
Doğrudan başka hiçbir şey güzel değildir; sadece doğru sevilmeye değerdir.
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovaalıntı yaptı3 yıl önce
İnsanın gerek kendi bireysel tabiatını gerekse de bütün bireylerin paylaştıkları dünyayı, tek, uyumlu bir bütün olarak kavrama ve öğrenme yeteneğinin en ilk kaynağım, kendisinden önceki idealist felsefelerde olduğu gibi, doğrudan insanın kafasının içinde, onu düşünme faaliyetinin ürünü olarak görmeyip bu kaynağı insanın bedeninde bulur.
Melisa Kısacık
Melisa Kısacıkalıntı yaptıgeçen yıl
aşkın yoğunluğu öylesine yüksek bir düzleme tırmanabilir ki, doygunluğun gerçekleşmemesi durumunda dünyanın bütün nimetleri, zenginlikleri hatta hayatın kendisi değerlerini yitirebilirler. Bu durumda aşk, büyüye büyüye başka hiçbir şeyde görülmemiş bir şiddete dönüşür; bu nedenle de bireyi her türlü fedakârlığa, kurban verme durumuna hazır hale getirir ve gerçekleşmenin sonsuza kadar imkânsızlaştığı durumda, delirmeye, hatta intihara kadar götürebilir.
Melisa Kısacık
Melisa Kısacıkalıntı yaptıgeçen yıl
Dolayısıyla, bu bağlamda herkes, karşısındakinde kendi yoksun olduğu yanları sever.
Melisa Kısacık
Melisa Kısacıkalıntı yaptıgeçen yıl
Demek ki insan sadece o taşan kendi hazzının peşinden gittiğini sanarken aslında, insanı yönlendiren, tür için en iyiye yönelmiş olan bir içgüdüdür.
Melisa Kısacık
Melisa Kısacıkalıntı yaptıgeçen yıl
İkincisi ise, öteki bireyde özellikle kendisinin yoksun bulunduğu mükemmelliği ve kusursuzluğu arayacak, hatta kendisinin karşıtı olan kusurları ve yetersizlikleri onda güzel bulacaktır. Örneğin bu yüzden kısa boylu, ufak tefek erkekler uzun boylu, iri kadınlar ararlar; sarışınlar esmeleri severler, vb...
Melisa Kısacık
Melisa Kısacıkalıntı yaptıgeçen yıl
o öyle sansa da, seçenin kendisi ile değil de hakiki amaçla, yani meydana getirilecek olan ve benliğinde türün tipinin olabildiğince katıksız ve doğru korunup sürdürülmesi istenilen yeni bireyle ilintilidir.
Melisa Kısacık
Melisa Kısacıkalıntı yaptıgeçen yıl
hemen ardından kaybolup gidecek olan bir hayal, bir kuruntu gözlerinin önünden gitmez ve motif olarak bir gerçeğin yerini tutar. Bu vehim, hezeyan ya da kuruntu içgüdüdür. Onu çoğu durumlarda türün -türü biçimlendiren şeyi iradeye gösteren- duyusu olarak görmek gerekir.
Melisa Kısacık
Melisa Kısacıkalıntı yaptıgeçen yıl
bu nedenle, böyle bir durumda doğa hedefine ulaşabilmek için ancak bireyin kafasına belli bir vehim, bir hezeyan ve kuruntu yerleştirir ve bunlar sayesinde hakikatte sadece tür için iyi olan bir şey ona, onun kendisi için iyiymiş gibi görünür; o da kendisine hizmet ettiğini vehmederken aslında türe hizmet eder
Melisa Kısacık
Melisa Kısacıkalıntı yaptıgeçen yıl
Bunun tersi durumda, inançların, düşüncelerin, karakter ve ruhsal-zihinsel eğilimlerin ahenksizliği ve bunlardan türeyen isteksizlik, tiksinti, hatta düşmanlık durumunda, cinsel sevgi yine de ortaya çıkıp kalıcı olabilir; ama işte orada başka her şeyi görmeyi engelleyecek şekilde gözleri kamaştırır: Onları yanıltıp evlenmeye sürükler; bu durumda çok mutsuz bir evlilik olur bu.
Melisa Kısacık
Melisa Kısacıkalıntı yaptıgeçen yıl
Öyleyse iki bireyin önümüzde incelememiz gereken çok çeşitli yönlerden birbirine karşılıklı uygunlukları ne kadar kusursuzsa, karşılıklı tutkuları da o kadar büyük olacaktır.
Melisa Kısacık
Melisa Kısacıkalıntı yaptıgeçen yıl
Buna karşılık delice âşık olanlar, aşklarının karşılığını bulamasalar da, sahip olma imkânı sayesinde, fiziksel haz ve zevk duymakla yetinebilirler.
Melisa Kısacık
Melisa Kısacıkalıntı yaptıgeçen yıl
Bu durumda, aslında sadece öznel bir ihtiyaç olan cinsel dürtü, çok akıllı bir tarzda nesnel bir hayranlık maskesini takmayı ve bu yoldan bilinci aldatmasını çok iyi bilir. Çünkü doğa kendi amaç ve hedefleri için bu savaş hilesine muhtaçtır. Ne var ki bu hayranlık istediği kadar nesnel ve kendisini yüce gösteren bir badananın arkasına saklansın, her âşık olma durumunda, belli bileşim niteliklerine sahip bir bireyin üretilmesinin amaç olarak kovalandığı, söz gelimi karşılıklı sevginin değil de, sahip olmanın, yani fiziksel haz ve zevkin asıl tayin edici yan olmasından bellidir.
Melisa Kısacık
Melisa Kısacıkalıntı yaptıgeçen yıl
Amor est titillatio concomitante idea causae extemae (Aşk/sevgi, dış bir neden tasarımının eşlik ettiği bir ürpertici uyarımdır. (Ethika, IV, 44, dem.)
nurzdmr
nurzdmralıntı yaptı2 yıl önce
Şairlerini kadın aşkından çok, oğlanlara duydukları aşkla tanıdığımız İslam toplumları kadar Hint, Çin halkları da bu konuda hiç geri kalmazlar.
nurzdmr
nurzdmralıntı yaptı2 yıl önce
Ve insan büyük acılar içinde sustuğunda
Verdi bir Tanrı bana, nasıl acı çektiğimi söyleme gücü. (Tasso, V, 5.)
nurzdmr
nurzdmralıntı yaptı2 yıl önce
Gerçekten de bir âşık, sevgilisinin soğukluğunu ve onun, kendi acısından beslenen kibirinin, şımarıklığının ona haz vermesini gaddarlık olarak tanımlarsa bu bir abartma olmaz. Çünkü kendisi, böceklerin içgüdülerine çok yakın olan ve onu, bütün mantıklı nedenlere aykırı davranarak kendi amacını kayıtsız şartsız gerçekleştirmeye ve başka her şeyi bir yana bırakmaya zorlayan bir dürtünün etkisi altında bulunmaktadır. Bundan kurtulmaz o. Tatmin edilmemiş sevme itkisini, bir zincir,ayaktaki bir demir blok gibi, ömür boyu sürüklemek durumunda kalmış olan ve ıssız ormanlarda iniltilerim, yakınmalarını ortaya döken birden fazla Petrarka bulunmaktadır. Gelgelelim sadece o tek bir Pet- rarka’nın içinde şairlik yeteneği yatmaktadır; dolayısıyla Goethe’nin şu güzel dizeleri o’nun için de geçerlidir:
nurzdmr
nurzdmralıntı yaptı2 yıl önce
Evlilikte hedef, entelektüel bakımdan eğlenmek değil, çocuk meydana getirmektir. Bu da yüreklerin bir ittifakıdır, kafaların değil. Kadınların, bir erkeğin aklına, kültürlülüğüne âşık olduklarını ileri sürmeleri, budalaca, gülünç bir iddiadır; ya da bu yozlaşmış bir varlığın fantezisinin, hayalinin ürünüdür. Erkeklerin içgüdüsel aşklarını ise kadının karakter özellikleri belirlemez
nurzdmr
nurzdmralıntı yaptı2 yıl önce
(Ve Venüs işi şöyle görür: Tam da birbirine uygun düşmeyeni, bedenen ve ruhen vurur aynı boyunduruğuna evliliğin ve güler tepine tepine buna.
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)