Huzursuzluk

Zülfü Livaneli

Kitap eklendiğinde bana bildir
Bu kitabı okumak için Bookmate’e EPUB ya da FB2 dosyası yükleyin. Bir kitabı nasıl yüklerim?
Bu kitap şu anda mevcut değil
161 yazdırılmış sayfalar
Bunu zaten okudunuz mu? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
👍👎

İzlenimler

  Şimal Serabir izlenim paylaşıldı2 yıl önce
  👍Okumaya değer
  💞Bayıldım
  🚀Elden Düşmeyen

  İrembir izlenim paylaşıldı3 yıl önce
  👍Okumaya değer

  Büşra Çevikbir izlenim paylaşıldı3 yıl önce
  🔮Gizli Derinlikler
  💡Çok Şey Öğrendim
  💞Bayıldım

Alıntılar

  iranaquluzadealıntı yaptı3 yıl önce
  Melek Tavus'un diger meleklerden farkm1 sorma cesaretini gosteriyorum. Qiinkii diyor, hem iyiligi hem kotiiliigu barmd1nr, aynen insan gibi. Her insamn ii;inde iyi ve kotii, yan yana durur.

  Hangisini beslersen o galip gelir.
  iranaquluzadealıntı yaptı3 yıl önce
  Bu diinyada hii;bir §ey insanlan soz kadar etkileyemez. Orta

  §ark da soziin zirveye vurdugu yerdir, hii;bir bolgenin

  §iiri, menk1besi, masah bu kadar kuvvetli, insanm yiiregine i§leyen kudrette degildir. l§te bu yiizden bizim buralarda §airier biiyiicii sm1fma girer. insanlan giizel

  sozlerle biiyiiledikleri ii;in.
  iranaquluzadealıntı yaptı3 yıl önce
  Maya zigguratlarmm dart tarafmm da merdiven olmas1

  nas1l bir sa�ma dii§iinceye dayamyor bilir misiniz; vah

  §i ormanda yilandan korkan Mayalar bu siiriingeni kutsalla§bnyor ve giiniin her saatinde, giine§ nerede olursa olsun yere y1lan golgesi dii§mesi i�in piramidi bu §ekilde yap1yor. Sonu� ne? Sa�masapan bir inan�tan dogan miithi§ bir estetik. Diinyadaki biitun tapmaklar, altarlar, piramitler gibi. Bu yiizden baz1 §eyleri bo§ inan�

  diye kii�iimsemeyin, onlars1z insan kiiltiirii olmazd1;

  ne mimari, ne miizik, ne edebiyat.

Kitap raflarında

  b2237163628
  Zülfü Livaneli
  • 10
  • 1
  b9009135540
  Klasik
  • 50
  b5613988469
  Okunacaklar
  • 15
  b1473122125
  KİTAP KURDU
  • 15
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)