Ömer Hayyam, Nergishan Dileklen
Kitaplar
Nergishan Dileklen

Ömer Hayyam

Hilal Şençelik
Hilal Şençelikalıntı yaptı3 yıl önce
toprağa karışan zerrelerimizden çömlekçinin tokatlar indirerek çamur yoğurması, toprakta biten yeşilliklerin ve çiçeklerin, toprak altına gömülmüş lâle yanaklı bir güzelden beslenmesi, ay ışığının mezarımıza nurlar saçması, âlim dediğimiz kişilerin, bir zaman masallar anlattıktan sonra uykuya dalan biçareler
bilginsevinc
bilginsevincalıntı yaptı3 yıl önce
Bitti mi oyun, sandıktayız hepimiz.
Gelmem mi fena yoksa benim, dünyaya?
Gitmem mi gazel; anlamadım pek ya.
Maksat ne gelişten, bu kalıştan bilmem;
Hem istemeden gel, gene çek, git orya.
Cihangir Gökçe
Cihangir Gökçealıntı yaptı3 yıl önce
“Derler ki gider cahîme âşık, sarhoş;
Bir söz ki bu, gönlüme gelir pek nâ hoş.
Sarhoş ile âşıksa cehennemlik eğer,
Cennet avucumdur, içi ammâ bomboş.
Ey hilkat u halkın evvel ü âhırı yâr,
İster beni afvet, ister eyle âzâr;
Mihrâbda sensiz arzı tâatdansa
Meyhânede yeğ seninle olmak ber kâr
Misir Məmmədli
Misir Məmmədlialıntı yaptı8 ay önce
Süleyman başkadır. Bizden aşk ve muhabbet tesiriyle

Sararmış çehre ile sade elbiseler iste. Sırmalı kumaş

Satılan pazar burada değil başka yerdedir.
Misir Məmmədli
Misir Məmmədlialıntı yaptı8 ay önce
Ey Allah! Sen cömertsin. Cömertlik, af edilmek,

Bağışlamak haktır. İlk günahkâr

Neden cennetten kovuldu.

Benim ibadetime karşı bana iyi muamele edersen

Bu bir lütuf olmaz. Ben âsi ve gühankâr olduğum zaman

Beni bağışlarsan bana cömertlik göstermiş olursun
Misir Məmmədli
Misir Məmmədlialıntı yaptı8 ay önce
Ovada her kızıl lalenin teni

Bir padişahın kanıyla beslendi.

Yerden biten şu mor menekşe yok mu?

Bir güzelin yanağındaki bendi.
Misir Məmmədli
Misir Məmmədlialıntı yaptı8 ay önce
Dünyayı ayakları altında ezip yıpratanlar,

Onu aramak için iki dünyada da koşup duranlar,

Bilmiyorum ki şu hali, bu âlemi,

Olduğu gibi anlayabildiler mi?
Misir Məmmədli
Misir Məmmədlialıntı yaptı8 ay önce
Zevk eyle ki, bizi bir gün yokluk alacak!

En son bu karanlık yere herkes dalacak!

İç zevk ile, gam çekme; bu devran gamını

Çeksin o ki devranla beraber kalacak!
Misir Məmmədli
Misir Məmmədlialıntı yaptı8 ay önce
Var mı dünyada günah işlemeyen söyle:

Yaşanır mı hiç günah işlemeden söyle;

Bana kötü deyip kötülük edeceksen,

Yüce Tanrı, ne farkın kalır benden, söyle.
Misir Məmmədli
Misir Məmmədlialıntı yaptı8 ay önce
Dünya dediğin bir bakışımızdır bizim;

Ceyhun nehri kanlı göz yaşımızdır bizim;

Cehennem, boşuna dert çektiğimiz günler,

Cennetse gün ettiğimiz günlerdir bizim.
Misir Məmmədli
Misir Məmmədlialıntı yaptı8 ay önce
Bir kâküle bağlı gelmişiz âleme biz,

Bel bağlamadık neş’eye biz, mateme biz!

Halk Kâbe’den Allah’a tapar, döndü, fakat

Döndük, puta secdeler edip ademe biz.
Misir Məmmədli
Misir Məmmədlialıntı yaptı8 ay önce
Zâhiren mescide geldikse namaza, niyaza,

Gelmedik bil ki hakikatte sevap almaya biz.

Bir vakitler oradan çaldığımız seccade

Çok harab oldu da geldik yeniden çalmaya biz!
Misir Məmmədli
Misir Məmmədlialıntı yaptı8 ay önce
Ne senin visaline elim varıyor.

Ne bir an senden ayrılığa tahammülüm var.

Ne kimseye çekdiğim derdi söylemeye cesaretim var.

Ne müşkül iş, ne garip dert, ne güzel iştiyak.
Misir Məmmədli
Misir Məmmədlialıntı yaptı8 ay önce
Benim bu dünyaya gelmemden

Kâinat bir şey kazanmadı.

Gitmemden de ne şerefi, ne şanı artmış olacak.

Bu dünyaya

Neden geldim, buradan neden gidiyorum, iki kulağım

Buna dair tek söz duymadı kimseden.
Misir Məmmədli
Misir Məmmədlialıntı yaptı8 ay önce
Her gün, diyorum, etmeliyim içmeye tövbe.

Cam içre dolup taşmış olan badeye tövbe.

Lâkin bakarım, her yana gül mevsimi gelmiş;

Tanrım, edeyim bari derim, tövbeye tövbe
Misir Məmmədli
Misir Məmmədlialıntı yaptı8 ay önce
Ey Hayyam! İşlenmiş günah için bu kadar sıkılmaya,

Mateme yer yok. Gam yemeden; az olsun, çok olsun

Ne yarar var? Günah işlemeyen için af olmaz.

Af günah için konmuştur.

Korkacak, gam yiyecek ne var
Misir Məmmədli
Misir Məmmədlialıntı yaptı8 ay önce
bilge pîr, daha erken kalk,

Toprak pişiren çırağa, daha sertçe bak,

Ona de; elesin Keykubâd’ın beyni ile;

Pervîz’in gözünü, yumuşak yumuşak.
Misir Məmmədli
Misir Məmmədlialıntı yaptı8 ay önce
Biz kuklayız, elde kukla oynar bu felek;

Gerçek, bu sözüm masal değildir, gerçek!

Varlık denilen sahnede oynarken oyun

Yokluk denilen sandığa girdik tek tek!
Zakir Alisoy
Zakir Alisoyalıntı yaptı9 ay önce
Bazı kaynaklarda Hasan Sabbah ile Alparslan’ın veziri Nizamülmülk Hayyam’ın ders arkadaşları olarak gösterilirlerse de bu söylenti olarak kalmıştır.
Horasan ülkesindeki büyük şehirleri
bilginsevinc
bilginsevincalıntı yaptı2 yıl önce
Kölelik.
Bu dünyada yarım ekmeği, sığınacak bir evceğizi bulunan;
Ne kimsenin hizmetçisi ne de kimsenin hizmet edileni
Olmayan her fert şen ve mutlu yaşasın.
Zira onun dünyası en iyi dünyadır.
Feleğin atına eyer taktıkları ve onu
Müşteri ve Ülker yıldızlarıyla süsledikleri gün,
Bizim de Kaza divanından nasibimiz bu oldu.
Bunda bizim günahımız ne? Kısmetimiz bu imiş..
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)