Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Hüseyin Rahmi Gürpınar
Kitaplar
Hüseyin Rahmi Gürpınar

Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç

b5249634055
b5249634055alıntı yaptı7 ay önce
Emine kardeş sen ne kadar aptallaşmışsın? Hiç o koca (mefret) o saçaklı Raziye bu dünyaya çarpar da senin evin kalır mı ki kapını kapayıp da içinde oturacaksın?...”
Berna Gözütok
Berna Gözütokalıntı yaptı2 yıl önce
Ne işitirlerse hemen görmeye kalkan bu deli kızlar.
muratcinarsoy
muratcinarsoyalıntı yaptı2 yıl önce
Artık tabasbus, riya, iltimas, hile gibi vesâit-i tezvîriyye ve servet kuvveti gibi insanların kısm-ı nasîbdârına mahsus olan vesâil-i galebe ilk defa olarak bîhüküm kalır
muratcinarsoy
muratcinarsoyalıntı yaptı2 yıl önce
Avrupa siyasetinde ilk ve belki de son defa olarak selâmet-i umûmiyyenin ittihâd-ı umûmîde olacağı hakiki entrikasızca teslim ve kabul olunmak harikası görülecekti…”
muratcinarsoy
muratcinarsoyalıntı yaptı2 yıl önce
Kadınlar için sükût, yorgunluk, söylemek dinlenmektir.
muratcinarsoy
muratcinarsoyalıntı yaptı2 yıl önce
Hazret-i Yusuf’u kuyuda bırakır.
muratcinarsoy
muratcinarsoyalıntı yaptı2 yıl önce
Bu memlekette kızlar için ayıp olmayan ne var acaba?...
muratcinarsoy
muratcinarsoyalıntı yaptı2 yıl önce
Uzun mesafelerden rü’yet kabil olduğunu gösteren bir ‘televizyon’ âleti gibi gözlerim bir hârika-i hissiyye ile sizi uzaklardan görmeye çabalıy
muratcinarsoy
muratcinarsoyalıntı yaptı2 yıl önce
Bir şeyi yapmak günah olabilir… Lakin düşünmek öyle değil… Zihni faaliyetinden kim men ve hususen bu kabahatinden dolayı kim muâheze edebilir? Oradan harice çıkmayan tasavvurât ne eşkâl ve mahiyette olursa olsun buna kanun bile müdahele edemiyor...
muratcinarsoy
muratcinarsoyalıntı yaptı2 yıl önce
orduda sarı çizmeli Mehmet Ağa mübhemiyetinde bir şey...
muratcinarsoy
muratcinarsoyalıntı yaptı2 yıl önce
Henüz havsala-i beşeriyye her hakikati hazm edebilecek terbiye-i mükemmeleye erememiştir. L
muratcinarsoy
muratcinarsoyalıntı yaptı2 yıl önce
Tuvaletine de her zamandan ziyade itina ile makam-ı mahsûsuna geçti.
muratcinarsoy
muratcinarsoyalıntı yaptı2 yıl önce
Erbâb-ı fennin tahminâtına nazaran su ile ateş Viyana hizalarında yekdiğerine mülâkî olacak, bu iki anâsır-ı mehlekenin kavuşmaları anında hatt-ı telâkînin garbında bulunan memalik su ile mahv ve şarkta kalanlar ise tu’me-i âteş olup bitmiş bulunacaktır. Nasîbe-i mevti su ile ateşten hangisi olacağı kestirilemeyen memleketler Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Avusturya’nın bir kısmıdır.”
muratcinarsoy
muratcinarsoyalıntı yaptı2 yıl önce
Sevgili Türk kerdeşim beş senedir devam eden alışverişlerimizde size su katmadan süt verdiğimi hiç bilmiyorum… Evde hastanız bulunup da okkasına kırk para fazla vererek halis süt talep ettiğiniz zaman bile bu fena âdetimden vazgeçemez daima su katardım. Yoğurtlarım da hep nişastalı. İlâçlı, hileli idi… Beni affediniz...”
muratcinarsoy
muratcinarsoyalıntı yaptı2 yıl önce
“Sonra kasap, bakkal geldi. Kıvırcık namına ne kadar keçi eti yediğimizi, halis niyetine ne kadar mağşuş boyalı yağlara para verdiğimizi, tartıda ve her şeyde daima yarı yarıya aldatıldığımızı öğrendim. Bu uhuvvet-i umûmiyyenin tesisinden sonra devâm-ı hayât kabil olsa esnaf için hilesiz ticaretin pek müşkül olacağını anladım.
muratcinarsoy
muratcinarsoyalıntı yaptı2 yıl önce
Bu kadar adâvetkâr insanların nasıl olup da birbirini mahvetmeyerek asırlardan beri bir arada yaşayabilmiş olduklarına ta’accüb ettim.”
muratcinarsoy
muratcinarsoyalıntı yaptı2 yıl önce
Avrupa’da, bize sırasına göre istihkar-ı hayât dersleri veren o kıt’a-i medeniyyede
muratcinarsoy
muratcinarsoyalıntı yaptı2 yıl önce
Bacı ölürse küçük kıyamet, ben ölürsem büyük kıyamet.
muratcinarsoy
muratcinarsoyalıntı yaptı2 yıl önce
Anarşistler bu heyecan ve mâtem-i umûmîye karşı yalnız bî-havf değil, âdeta memnun, münşerih görünüyorlar. Hayatla memata remz olan siyahlı beyazlı bayraklarını açıp ölümü tebcîlen tertip etmiş oldukları marşı mehîb bir makamla tegannî ede ede sokakları devr ediyorlar. İlk mısraları şunlardır:
Kuyrukludur hocamız
Kuruluyor loncamız
Haydi tevkif ediniz
Patlayacak bombamız…
muratcinarsoy
muratcinarsoyalıntı yaptı2 yıl önce
Sabah’ın Telgraf İlâvesi
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)