Teodor Drazyzer

Cenni Herhardt

  Lemanalıntı yaptı5 yıl önce
  O hələ qoca deyil. Götürdüyü uşaqları tərbiyələndirməlidir. Bir az keçəcək, onlar dirçələcək və onun yanından gedəcəklər. Bəs sonra? Bir-birinə oxşayan intəhasız günlər. Bəs sonra?..
  Lemanalıntı yaptı5 yıl önce
  O yalnız bir şeyi – indicə gözdən itəcək uzun qutunu görürdü. O yalnız bir şeyi hiss edirdi – tezliklə qatar hərəkət edəcək və hər şey qurtaracaqdır
  Lemanalıntı yaptı5 yıl önce
  İndi nə olacaq? O hələ qoca deyil. Götürdüyü uşaqları tərbiyələndirməlidir. Bir az keçəcək, onlar dirçələcək və onun yanından gedəcəklər. Bəs sonra? Bir-birinə oxşayan intəhasız günlər. Bəs sonra?..
  b9431362569alıntı yaptı4 yıl önce
  «Heç bir vaxt yalan demə. Heç bir zaman faktları öz gördüyün kimi deyil, başqa bir şəkildə təsəvvür etməyə çalışma. Doğruluq həyatın nəfəsidir, hər cür ləyaqətin əsasıdır. Kim buna möhkeəm riayət edirsə, bu, işgüzarlıq aləmində ona yaxşı ad qazandırar».
  Xumaralıntı yaptı4 yıl önce
  Cəmiyyət bütövlükdə insanları olduqca pis tanıyır. Onun yeganə meyarı «başqaları nə deyərlər»dir. Onun yeganə ölçüsü – özünü mühafizə hissidir.
  Xumaralıntı yaptı4 yıl önce
  müvəffəqiyyət qazanmaq istəyirsənsə, fürsəti əldən vermə. Bunun üçün isə bu dünyada, xarici görünüş və zahiri bəzək hər şeydən üstün olan bu dünyada, görkəmli yer tutanlara yaxınlaşmaq, yaxud heç olmazsa, özünü onlara yaxın göstərmək lazımdır.
  Fexri Hacizadealıntı yaptı2 ay önce
  Qurşunabənzər noyabr səması yollar ­üzərində sallanırdı. Qatar getdikcə uzaqlaşır, uzaqlaşırdı, nəhayət, axırıncı yataq vaqonundakı qırmızı fənər tüstü dumanına bataraq gözdən itdi.
  Fexri Hacizadealıntı yaptı2 ay önce
  – Mən ölməliyəm, siz ki yox, – deyə Lester qorxunc istehza ilə qeyd etdi, – icazə verin, mən necə istəyirəm, necə mənə xoş gəlir, elə də ölüm.
  Fexri Hacizadealıntı yaptı2 ay önce
  Bizim hamımızın dərdi var, kiminin az, kiminin çox, həm də bunları birtəhər həll etmək, dözmək lazımdır. Bəzi adamların başqalarından daha xoşbəxt olduğunu zənn etmək düz deyildir. Dərd-qüssə hamıya çatır
  Fexri Hacizadealıntı yaptı2 ay önce
  O çox tez mütəəssir olandır. Buna görə də həyat ona əslində olduğundan daha qaranlıq görünür.
  Fexri Hacizadealıntı yaptı3 ay önce
  Hər bir ev hər şeydən əvvəl ana üzərində bərqərar olur, ancaq bunu yalnız axıra yaxın başa düşürlər.
  Fexri Hacizadealıntı yaptı3 ay önce
  Müdafiəsiz adamların maraqlı bir xüsusiyyəti var: onlar milçəklər üçün bir qab baldırlar, onlara heç vaxt bir şey vermir, onlardan isə çox şey alırlar.
  Fexri Hacizadealıntı yaptı3 ay önce
  Şübhəsiz, yoxsulluğun gözəlliklə birləşməsinə laqeyd qalmaq çətindir.
  iranaquluzadealıntı yaptıgeçen yıl
  Sən bir az kökəlibsən, Cenni.

  – Qocalıram, Lester, – deyə Cenni gülümsədi.

  Lester gözünü ondan çəkməyərək:

  – Bunun əhəmiyyəti yoxdur, – deyə etiraz etdi. – İş yaşda deyil. Hamı qocalır. İş kimin həyata nə cür baxmasındadır.
  iranaquluzadealıntı yaptıgeçen yıl
  Hansı bir qədim haqq-hesaba görə isə, yaxud daha doğrusu, əsrlərin təqdis etdiyi Tövrat ifadəsinə əsasən, insana yaşamaq üçün yetmiş il verilmişdir. İntəhasız olaraq nəsildən-nəslə təkrar edilən bu formul insanların şüurunda elə kök salmışdır ki, inkarolunmaz həqiqət kimi qəbul edilir. Həqiqətdə isə insan, özünü məhkum hesab etsə də, orqanik olaraq beş dəfə artıq ömür sürməyə qadirdir. Əgər o, bədənin deyil, ruhun yaşadığını, yaşın xülya olduğunu və ölümün olmadığını bilsəydi, onun həyatı, doğrudan da, xeyli uzun sürərdi. Lakin əsrlər boyu kök salmış fikri – hansı materialist hipotezlərin isə məhsulu olan bu fikri – şüurdan silmək olduqca çətindir, insanlar, sanki itaət və qorxu ilə qəbul etdikləri bu riyazi formula belə tabe olaraq, hər gün ölürlər.
  iranaquluzadealıntı yaptıgeçen yıl
  Varlığın hər hansı bir sirrini açmaq ümidi ilə, qızğın maraqla müşahidə etdiyimiz kişi və qadın arasındakı münasibətlərdə ən çətin və ən ağır mərhələ o dəqiqələrdir ki, qarşılıqlı mərbutiyyət hissi, bu hissin özünün gözəllik və qüvvəsindən çox uzaq olan zahiri vəziyyətə qurban verilir.
  iranaquluzadealıntı yaptıgeçen yıl
  Lester onu başa salırdı ki, əxlaqi görüşlərin müxtəlifliyinə səbəb bəzən iqlim, bəzən din, bəzən Məhəmməd kimi bir müstəsna şəxsin dünyaya gəlməsi olur. Lester onların alışdığı balaca dünya ilə müqayisədə belə geniş, ucsuz-bucaqsız olan bu dünyada şərtiliklərin necə az əhəmiyyətli olduğunu qeyd etməyi sevirdi. Cenni isə onu öz bildiyi kimi başa düşürdü. Misal üçün, onun keçmişini götürək. Tutaq ki, o, pis hərəkət etmişdir, bəlkə bu bir dəstə adam üçün mühümdür, lakin bəşəriyyətin bütün tarixi planında, dünyanı hərəkət etdirən bütün qüvvələr fonunda bunun nə əhəmiyyəti var? Bir qədər vaxt keçdikdən sonra hamı öləcək – o da, Lester də, bu adamlar da. Xeyirxahlıqdan, səmimi, insan xeyirxahlığından real və əbədi bir şey yoxdur. Qalanları hamısı yuxu kimi keçib gedəndir.
  iranaquluzadealıntı yaptıgeçen yıl
  işgüzarlıq dünyasında, adətən, yalnız o adam görkəmli yer tuta bilir ki, o, bir ideya ilə yaşayır və möhkəm inanır ki, seçdiyi bu və ya başqa fəaliyyət sahəsində tale özü onun üçün parlaq karyera hazırlamışdır. Yeni sabun növü, yaxud konserv qablarını açmaq üçün bıçaq, yaxud təhlükəsiz ülgüc, yaxud da motorun sürətini dəyişdirən cihaz – nə isə müəyyən, tək bir şey insan təsəvvürünə hakim kəsilir, qızarmış kömür kimi yandırır, onun varlığını, həyatını axıradək doldurur, məşğul edir. Belə yanmaq üçün yoxsulluq və gənclik lazımdır. İnsan öz həyatını bir şeyə həsr etməyi qərara almışdırsa, bu şey onun üçün saysız-hesabsız imkanlara və saysız sevinclərə yol açmalıdır. Məqsəddə səadət olmalıdır, əks təqdirdə od kifayət qədər parlaq yanmayacaq, hərəkətverici qüvvə kifayət qədər qüdrətli olmayacaq və müvəffəqiyyət də tam olmayacaqdır.
  iranaquluzadealıntı yaptıgeçen yıl
  «Heç bir vaxt yalan demə. Heç bir zaman faktları öz gördüyün kimi deyil, başqa bir şəkildə təsəvvür etməyə çalışma. Doğruluq həyatın nəfəsidir, hər cür ləyaqətin əsasıdır. Kim buna möhkeəm riayət edirsə, bu, işgüzarlıq aləmində ona yaxşı ad qazandırar»
  iranaquluzadealıntı yaptıgeçen yıl
  Əgər yaşadığın qadında gənclik, gözəllik, ağıl, həlim xasiyyət varsa, onun daha yumşaq və emosional şəkildə öz xüsusi görüşləri vardırsa, bu, nadir səadətdir.
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)