Ömer Çelik

Hakk'ın Daveti Kur'an-ı Kerim Meali Ve Tefsiri – 4

Hat; De ki:''hak geldi;batıl yıkılıp gitti.Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur.''(isra 17/81)

TAKRÎZ

Bizleri iman ile şereflendiren; kalplerin hayatı, ruhların gıdası ve

gönüllerin şifâsı Kur’ân-ı Kerîm’e muhatap kılan; rızâsı istikâmetinde

yaşanan fânî dünya günlerini, ebedî gufrân ve sonsuz ikramlarına vesîle

eyleyen Cenâb-ı Hakk’a nihâyetsiz hamd ü senâlar olsun!

Kalb-i pâkine inzâl edilen Kur’ân-ı Kerîm’i büyük fedakârlıklarla tebliğ

buyurarak biz ümmetini cehâlet ve gaflet karanlıklarından iki cihânın

saâdet ufuklarına çıkaran Fahr-i Âlem, Habîb-i Hüdâ, Hz. Muhammed

Mustafa (s.a.v.) Efendimiz’e sonsuz salât ü selâm olsun.

Şüphesiz ki Rabbimizin biz âciz kullarını muhatap almaya tenezzül buyurarak

yüce kelâmını lutfetmiş olması; mü’minler için nâiliyetlerin, mazhariyetlerin,

iltifatların, şeref ve izzetlerin en yücesi, en muhteşemi ve en

müstesnâsıdır…

Zira;

❃ Kur’ân-ı Kerîm; kullarını seven, rahmet ve mağfiretiyle esirgeyen, sayısız

nimetleriyle perverde kılan Yüce Rabbimizin, katından lutfettiği,

iki cihânın huzur ve saâdet haritasıdır.

❃ Bu yüce kitap, ilâhî imtihanlarla dolu hayat dershânesinin yegâne

ders kitabıdır.

❃ Bu yüce kitap, nefsânî ve şeytânî marazların kıskacında gaflet ve

cehâlet illetine müptelâ olmuş çâresizlerin şifâ reçetelerini veren ilâhî

hikmetler eczâhânesidir.

8 Takrîz

❃ Bu yüce kitap, insanoğluna ebedî kurtuluş ufuklarını göstermek üzere,

Rabbimizin en emîn ve azîz elçileriyle gönderip bir harfi bile tahrif

edilmemek üzere hıfz u emânına alarak muazzam bir şan ve şeref

bahşettiği, mûcizelerle dolu bir hidâyet ve istikâmet mektubudur.

Düşünmek îcâb eder ki, herhangi birimize resmî makamlardan bir mektup

gelse ve o mektup -faraza— mâlî bir konuyla alakalı olsa, onu tekrar tekrar

okur, anlayamadığımız veya ihmâl ettiğimiz hususlar var mı diye bir de mâlî

müşâvire veya muhâsebeciye danışırız. Gelen mektup şâyet hukûkî bir belge

ise daha da titiz inceler, bir hukuk müşâvirine danışır, işin aslını esâsını en

ince teferruatına kadar büyük bir ciddiyetle tedkik ederiz. Fânî dünya hayatımızda

bir sıkıntıya düşmemek için bu kadar ciddî bir alâka gösteririz.

Yine gurbet diyarında yaşayan çok sevdiğimiz bir büyüğümüzden gelen

mektupları, merak ve iştiyakla, hiç bekletmeden açıp okur, onu öper koklar,

yüzümüze-gözümüze sürer, ömürlük bir hâtıra kıymetinde görüp îtinâ ile

saklarız.
2.781 yazdırılmış sayfalar
Bunu zaten okudunuz mu? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
👍👎

İzlenimler

  ceyhun mamedovbir izlenim paylaşıldıgeçen yıl
  👍Okumaya değer
  🔮Gizli Derinlikler
  💡Çok Şey Öğrendim
  🎯Değer

Alıntılar

  Abdulloh Ismoilovalıntı yaptı2 yıl önce
  ine o Cebrâil’i aslî sûretinde altı yüz kanadıyla birlikte görmüştür. (Müslim, İman 280)
  Abdulloh Ismoilovalıntı yaptı2 yıl önce
  Cebrâil (a.s.) Hira dağında ilk vahyi getirdiği zaman göğün doğu tarafında en yüce ufukta kendî aslî sûretinde görünmüş, Rasûlullah (s.a.v.) de onu bu hâliyle görmüştü.

Kitap raflarında

  Abdulloh Ismoilov
  Tefsir
  • 7
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)