80 Soruda Allah Hakkında Merak Ettiklerimiz, Selami Yalçın
Kitaplar
Selami Yalçın

80 Soruda Allah Hakkında Merak Ettiklerimiz

Oku
 İnsanlar çocukluk devrelerinin hemen başında merak güdüsüyle, çoğu da Allah hakkında olan soruları yoğun bir şekilde sorarlar. Anne-babalar çocuklarına anlayabileceği bir dil ve ikna edici tarzda cevaplar vermediği zaman bu sorular giderek girift bir hâl almaktadır. Nitekim beş yaşında sorulan ve cevabı bulunmayan aynı sorunun yetmiş yaşlarında da sorulduğuna sık sık şahit oluruz. 
Toplumumuzda yaygın olarak sorulan bazı sorularla muhatap olmamızın bize yeni bir çalışma yapma ihtiyacı hissettirdiği açıktır. Özellikle gençleri ve İslâm'ı öğrenmeye ilgi duyanları bazı soruların rahatsız ettiğini görmekteyiz. Ayrıca toplumda Allah inancının kısmen yüzeysel bir düzeyde kaldığı, hayranlık ve saygı derinliği içermediği, inancın hayata yansımadığı gözlemleri de ifade edilmektedir. Paranın, şehvetin, şöhretin ve makamın insanları şımartarak ahlâk  ilkelerinin zorlandığı, Allah'ın gündelik hayattan çıkartıldığı ve âdeta camilere hapsedildiği bir dönemi yaşıyoruz. 
Bu kitapta, benzer nedenlerle, kaynaklara inerek araştırma yapma imkânına sahip olmayanlara derli toplu bilgiler sunulmakta; zihinlerde oluşan istifhamlar, bazen de art niyetle yöneltilen sorular cevaplandırılmaya çalışılmaktadır.

335 yazdırılmış sayfalar

İzlenimler

Orhan Karasu
Orhan Karasubir izlenim paylaşıldı2 yıl önce
👍Okumaya değer

Harika herkes okumalı

Alıntılar

Orhan Karasu
Orhan Karasualıntı yaptı2 yıl önce
4 Kurtubî, el-Camiu li Ahkami’l-Kur’ân, (Muhtasar, eş-Şeyh Muhammed Kerim Racih), Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut, 1987, c. V, s. 294.
5 Gazzalî , İhyau Ulûmi’d-Dîn, Dâru’l-Kalem, Beyrut, c. IV, s. 290
6 Kıyame, 75/22-3
7 Yunus, 10/26
8 Abese, 80/38-39
9 Kurtubî, a.g.e., c. II, s. 303
10 el-Münzirî, et-Terğib ve’t-Terhib, Beyrut, 1968, c. IV, s. 557.

Kitap raflarında

Saleh ve Suleyman, Ayten Abbasova
Ayten Abbasova
Saleh ve Suleyman
  • 13
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)