80 Soruda Allah Hakkında Merak Ettiklerimiz, Selami Yalçın
Kitaplar
Selami Yalçın

80 Soruda Allah Hakkında Merak Ettiklerimiz

Oku
337 yazdırılmış sayfalar
  • 👍1
 İnsanlar çocukluk devrelerinin hemen başında merak güdüsüyle, çoğu da Allah hakkında olan soruları yoğun bir şekilde sorarlar. Anne-babalar çocuklarına anlayabileceği bir dil ve ikna edici tarzda cevaplar vermediği zaman bu sorular giderek girift bir hâl almaktadır. Nitekim beş yaşında sorulan ve cevabı bulunmayan aynı sorunun yetmiş yaşlarında da sorulduğuna sık sık şahit oluruz. 
Toplumumuzda yaygın olarak sorulan bazı sorularla muhatap olmamızın bize yeni bir çalışma yapma ihtiyacı hissettirdiği açıktır. Özellikle gençleri ve İslâm'ı öğrenmeye ilgi duyanları bazı soruların rahatsız ettiğini görmekteyiz. Ayrıca toplumda Allah inancının kısmen yüzeysel bir düzeyde kaldığı, hayranlık ve saygı derinliği içermediği, inancın hayata yansımadığı gözlemleri de ifade edilmektedir. Paranın, şehvetin, şöhretin ve makamın insanları şımartarak ahlâk  ilkelerinin zorlandığı, Allah'ın gündelik hayattan çıkartıldığı ve âdeta camilere hapsedildiği bir dönemi yaşıyoruz. 
Bu kitapta, benzer nedenlerle, kaynaklara inerek araştırma yapma imkânına sahip olmayanlara derli toplu bilgiler sunulmakta; zihinlerde oluşan istifhamlar, bazen de art niyetle yöneltilen sorular cevaplandırılmaya çalışılmaktadır.

İzlenim
Kitaplığıma ekle
Oku
  • 👍Okumaya değer1
Giriş yap veya Kaydol
Orhan Karasu
Orhan Karasubir izlenim paylaşıldıgeçen yıl
👍Okumaya değer

Harika herkes okumalı

4 Kurtubî, el-Camiu li Ahkami’l-Kur’ân, (Muhtasar, eş-Şeyh Muhammed Kerim Racih), Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut, 1987, c. V, s. 294.
5 Gazzalî , İhyau Ulûmi’d-Dîn, Dâru’l-Kalem, Beyrut, c. IV, s. 290
6 Kıyame, 75/22-3
7 Yunus, 10/26
8 Abese, 80/38-39
9 Kurtubî, a.g.e., c. II, s. 303
10 el-Münzirî, et-Terğib ve’t-Terhib, Beyrut, 1968, c. IV, s. 557.
bookmate icon
Tek ücret. Yığınla kitap.
Sadece bir kitabı değil bütün bir kütüphaneyi satın alırsınız… hem de aynı fiyata!
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)