Kitaplar
Selami Yalçın

80 Soruda Allah Hakkında Merak Ettiklerimiz

 İnsanlar çocukluk devrelerinin hemen başında merak güdüsüyle, çoğu da Allah hakkında olan soruları yoğun bir şekilde sorarlar. Anne-babalar çocuklarına anlayabileceği bir dil ve ikna edici tarzda cevaplar vermediği zaman bu sorular giderek girift bir hâl almaktadır. Nitekim beş yaşında sorulan ve cevabı bulunmayan aynı sorunun yetmiş yaşlarında da sorulduğuna sık sık şahit oluruz. 
Toplumumuzda yaygın olarak sorulan bazı sorularla muhatap olmamızın bize yeni bir çalışma yapma ihtiyacı hissettirdiği açıktır. Özellikle gençleri ve İslâm'ı öğrenmeye ilgi duyanları bazı soruların rahatsız ettiğini görmekteyiz. Ayrıca toplumda Allah inancının kısmen yüzeysel bir düzeyde kaldığı, hayranlık ve saygı derinliği içermediği, inancın hayata yansımadığı gözlemleri de ifade edilmektedir. Paranın, şehvetin, şöhretin ve makamın insanları şımartarak ahlâk  ilkelerinin zorlandığı, Allah'ın gündelik hayattan çıkartıldığı ve âdeta camilere hapsedildiği bir dönemi yaşıyoruz. 
Bu kitapta, benzer nedenlerle, kaynaklara inerek araştırma yapma imkânına sahip olmayanlara derli toplu bilgiler sunulmakta; zihinlerde oluşan istifhamlar, bazen de art niyetle yöneltilen sorular cevaplandırılmaya çalışılmaktadır.

335 yazdırılmış sayfalar
Yayınlanma yılı
2011
Bunu zaten okudunuz mu? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
👍👎

İzlenimler

  Orhan Karasubir izlenim paylaşıldı4 yıl önce
  👍Okumaya değer

  Harika herkes okumalı

Alıntılar

  Orhan Karasualıntı yaptı4 yıl önce
  5. İsra 17/110
  6. Haşr 59/24
  7. Mevdudî, Tefhimu’l-Kur’ân, c. II, s. 121
  8. Taha 20/8
  Orhan Karasualıntı yaptı4 yıl önce
  kadar büyük ve mükemmel yaratıcı olduğunu rahatlıkla kavrar. Önce kendi bedenimize bakalım. Bizim bedenimiz gibi yeryüzünde altı milyar insan bedeni var. Ancak bizim bedenimiz yerküreyle kıyaslandığında bir nokta kadar bile değildir. Nitekim on bin metre yüksekte uçarken yere baktığımızda insanı görememekteyiz. Güneşle kıyasladığımızda dünyamız okyanustaki bir damla kadardır. Samanyolu galaksisiyle kıyasladığımızda güneş ve uyduları Samanyolunun binde biri kadar bile değildir. Samanyolu ise evrendeki tahmin edilen milyonlarca galaksiden sadece bir tanesidir. Şimdi evrenle kıyasladığımızda insan var mıdır, yok mudur? Ya da insan olsa ne, olmasa ne? Bu insan, Allah’ı bilse ne, inkâr etse ne? İşte insan, cahil insan, nankör insan, haddini bilmez insan! Yine de Allah’ın muhatap kabul ettiği insan! Kendisine değer veren, onu önemseyen Allah’tan, hâlâ da yüz çevirebilen insan! Bakın Rabbimiz ne buyurmaktadır: “Allah’a ortak koşanlara sor: Kendilerini yaratmak mı daha zordur, yoksa Bizim yarattığımız gökleri yaratmak mı? Aslında Biz kendilerini özlü ve yapışkan çamurdan yaratmışızdır.” 3
  NOTLAR
  1 Kamer 54/49-50
  2 Rahman 55/29
  Orhan Karasualıntı yaptı4 yıl önce
  26

  Allah Âhirette İnsanlarla
  Konuşacak mı?

  Allah herkesin anlayacağı bir şekilde kıyamet gününde kullarına kendi sesiyle seslenecektir. Kimiyle hoş bir şekilde sohbet edecek, ihsan ve iltifatta bulunacak, kimini sorgulayacak, kimini ise azarlayacaktır. Bu gerçeği Rabbimiz Hz. İsa ile mahşer günü yapacağı konuşmayı aktararak şöyle haber vermektedir:
  “Ve işte o zaman Allah, ‘Ey İsa, ey Meryem oğlu!’ dedi: Sen insanlara, ‘Allah’tan başka Tanrılar olarak bana ve anneme kulluk edin’ dedin mi? (İsa) cevap verdi: Sen yücelikte sonsuzsun! (Söylemeye) hakkım olmayan bir şeyi hiç söyleyebilir miyim? Bunu söylemiş olsaydım Sen muhakkak bilirdin! Sen benim içimdeki her şeyi bilirsin, hâlbuki ben Senin Zâtın’da olanı bilemem. Şüphe yok ki, yaratılmış varlıkların idrakini aşan her şeyi tam bilen yalnız Sensin. Ben onlara (söylememi) emrettiğin şeyden başkasını söylemedim: ‘Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz (olan) Allah’a kulluk edin’ (dedim). Ve onların arasında yaşadığım sürece yaptıklarına şahitlik ettim: Ama Sen bana ölümü verdikten sonra onların koruyucusu yalnız Sen oldun. Zaten Sen her şeye şahitsin. Şâyet onları azaba çarptırırsan -şüphesiz onlar Senin kullarındır ve eğer onları bağışlarsan- şüphesiz yalnız Sensin kudret sahibi, hikmet sahibi! (Ve Hesap Günü) Allah şöyle diyecektir: ‘Bugün sözlerine sadık olanlar hakikate sadakatlerinin faydasını görecekler; sonsuza kadar kalacakları, içinden ırmaklar akan has bahçeler onların olacak; Allah onlardan çok hoşnuttur ve onlar da Allah’tan çok hoşnutturlar. Bu büyük bir mazhariyettir.” 1
  Peygamberimiz Yüce Allah’ın bütün mü’min kullarıyla konuşacağını haber vererek şöyle buyuruyor: “Kıyamet gününde arasında herhangi bir tercüman (vasıta) veya perde olmaksızın Allah’ın kendisiyle konuşmayacağı hiçbir kimse kalmayacaktır.” 2 Allah kimine de orada yüz vermeyecek, onlarla konuşmayacaktır. Kiminin inkârını, isyanını kendisi sorgularken azgınların, bildiği hâlde haddini aşanların yüzüne bakmayacak, onlara değer vermeyecek ve sorgulamalarını meleklere yaptırarak onlarla konuşmayacaktır. Bu hususta Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Allah’a karşı verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle değişenlere gelince, işte onların, ahirette bir payları yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak, onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı verici bir azap vardır.” 3
  Allah, bu dünyada kurduğu sistem gibi ahiret hayatında da ortak bir dil yaratarak insanlar arasındaki iletişimi sürdürecektir. Bilgisayar teknolojisiyle örnek verirsek her kuluna bir emirle, bir mesajla veya bir ışıkla tek dil yükleyecek ve her kul böylece tek dilden konuşacak ve konuşulanı anlayacaktır. Peygamberimizin “Cennettekilerin dili Arapçadır” 4 haberi buna işaret etmektedir. Bu da Allah için pek kolay bir iştir. Bugün bizler bilgisayar veya cep telefonumuza pek çok dil programını yükleyebilmekte ve bunu bir komutla değiştirebilmekteyiz. Biz Allah’ın bize verdiği akıl ve beyinle bu imkâna kavuşmuşken Allah beynimizin ve aklımızın da yaratıcısıdır. O da bir komut, bir ışık veya emirle o gün bütün insanların konuşma dilini ortak bir lisana dönüştürebilir. Bu işi yapmak da O’na göre çok kolay bulunmaktadır.
  Allah, cennettekilerle de konuşacak, onlarla farklı zamanlarda sohbet edecektir. Onlara selam verecek, iltifat ve övgülerde bulunacak, onlardan razı olduğunu ifade edecek, arzu ve isteklerini soracaktır. Cennette kullarıyla sohbetleri Allah’ın onları selamlamasıyla başlayacaktır. Yüce Allah şöyle haber vermektedir: “O gün cennetlikler, gerçekten nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada onlar için her çeşit meyve vardır. Bütün arzuları yerine getirilir. Onlara merhametli Rabbi’nden ‘selam’ (huzur ve esenlik sizindir) sözü vardır.” 5
  Evet, Allah onlara seslenecektir. Kızgınlık, öfke içermeyen, iş görme türünden resmiyet taşımayan bir ses tonuyla, selam ve esenlik dileğiyle söze başlayacaktır. İltifat ve ikram dolu bir hitapla seslenecektir. Bu sesleniş karşısında cennettekiler mest olacak, hayranlıkla, can kulağıyla dinlemeye geçecekler. Ne mutlu onlara! Ne mutlu bu hitaba mazhar olanlara! Ya Rabbi, bizi de sohbetine katılanlardan eyle

Kitap raflarında

  Ayten Abbasova
  Saleh ve Suleyman
  • 13
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)