Kitaplar
Yaşar Onay

Batı'ya Direnen Devlet Rusya

  ahmedoffelvin99361alıntı yaptı4 yıl önce
  Yıllar sonra kendisine Sovyetler Birliği’nin neden yıkıldığı sorulduğunda verdiği nasıl bir Rusya düşlediğinin de belirtisidir. “gevşeklik ve eğer biz de bu şekilde devam edersek, Rusya’da parçalanacak ve bu parçalanma öyle hızlı olacak ki, hiçbiriniz hayal bile edemeyeceksiniz.”
  ahmedoffelvin99361alıntı yaptı4 yıl önce
  Dış politika alanlarındaki görevimiz Çin, Türkiye, İran, aynı zamanda ABD’nin bölgedeki etkisinin güçlenmesine imkân tanımamak, bu amaçla bölgede buna direnebilecek siyasi akımlar, muhalif örgütler, kabileci ve milliyetçi gruplar oluşturmaktır
  ahmedoffelvin99361alıntı yaptı4 yıl önce
  Nomeklatura adı verilen Yeni Sovyet Sınıfı
  ahmedoffelvin99361alıntı yaptı4 yıl önce
  Stalin, zayıflığı kabul etmeyerek ülkesinin gücünü olduğundan çok daha fazla olduğu imajını yaratmayı başarmıştı. Stalin’e göre varılan noktadan geri adım atmak, zayıflığını itiraf etmekti. Bu nedenle Avrupa’nın içine girmiş ordularını geri çekmedi. Üstelik öyle bir yırtıcı imaj oluşturdu ki, sanki Sovyet birlikleri Manş’ı geçmeye hazır olarak bekliyorlardı
  ahmedoffelvin99361alıntı yaptı4 yıl önce
  Kruschev döneminin önemli siyasi olayları şu şekildedir:
  • Kruschev, Kuba Başkanı Fidel Castro’ya büyük destek verdi.
  • Stalin dönemini, Lenin döneminin değerlerinin vahşice ayaklar altına alınması olarak değerlendirdi.
  • Yugoslavya Devlet Başkanı Tito ile yollarını ayırdı.
  • 1955 yılında NATO’ya karşılık olarak Varşova Paktını kurdu.
  • 1956 yılında Sovyet tankları ile Macaristan’daki ayaklanma girişimini kanla bastırdı.
  • 1955 yılında Kırım’ı Ukrayna’ya verdi.
  • 1956 Süveyş Kanalı Krizi sırasında Batı’ya karşı Mısır’a destek verdi.
  • Barış içinde Batı ile bir arada yaşama doktrinini hayata geçirdi.
  • Çin Halk Cumhuriyeti’nin nükleer programına verilen desteği kesti.
  • Sovyet Uzay Programının geliştirilmesi için çalışmalar yaptı. Astronot Yuri Gagarin, Sputnik I ile uzaya çıktı. ABD Başkanı Kennedy ile Ay’a birlikte gitme konusunda görüşmeler yaptı. Görüşmeler Kennedy’nin bir suikasta kurban gitmesiyle sonuçlandı.
  • Iowa’da Başkan Eisenhower ile bir araya geldi.
  • 1961’de Berlin Duvarı’nın yapılmasına izin verdi.
  ahmedoffelvin99361alıntı yaptı4 yıl önce
  Rus halkına yeni bir başlangıç ve güzel bir gelecek vaat eden Bolşevikler bile, bir süre sonra Nomeklatura’yı, yani yeni seçkin sınıfı oluşturmuş ve çarın yerine Rus halkını kendilerine itaat eden köleler hâline getirmişlerdir
  ahmedoffelvin99361alıntı yaptı4 yıl önce
  Rus kültürünün kolektivizm geleneği ve bireyin önemsenmemesi bugün de çalışma etiği ve devlet üzerinde yoğun etkiye sahiptir
  ahmedoffelvin99361alıntı yaptı4 yıl önce
  Hukukun istikrarsızlığı Rusya’da eskiden beri var olan bir gelenektir. 1866’da Çar III. Aleksander, Rusya’nın hukuk politikasının güç politikasından da zayıf olduğunu yazmıştı. Güç politikasının çökmesi itaat ve vicdan prensiplerinin yitmesine neden olmuştu. Sonuçta vatandaşlar yasal uygulamaları ciddiye almamaya başladılar; artık devlet yolunacak kazdı, ticaret ise aldatmacadan ibaretti
  ahmedoffelvin99361alıntı yaptı4 yıl önce
  Ayrıca Putin tarafından desteklenen bir yasa taslağına göre de Rusya’da petrol ve değerli mineral kaynaklarının çıkarılma ve işletilmesinin yabancı şirketlerin mülkiyetine geçmesi yasaklanacaktı. Kısaca Putin, Rusya için faydalı olanın Çok Uluslu Şirketlerin zararına, ya da ÇUŞ yararına olanın da Rusya’nın zararına olacağına inanıyordu. Rusya’da 2001’den bu yana yıllık ortalama % 7 ekonomik büyüme göz önüne alınacak olursa Putin’in haklı olduğunu düşünmek zor değil.
  ahmedoffelvin99361alıntı yaptı4 yıl önce
  Ukrayna’yı vuran soğuk kış günlerinde Moskova, Ukrayna’nın doğal gaz kaynaklarını keserek Turuncu Devrim’i cezalandırdı. Ukrayna daha önce Batılı yeni dostlarının baskı gücüne güvenerek reddettiği 160 dolar teklifini bu kez karşısında 230 dolar olarak buldu ve dünya, Rusya karşısında sessizliğe büründü. Rusya’nın doğalgaz vanalarıyla oynaması bir anda bütün Avrupa’da tedirginliğe yol açtı. İtalya bile doğalgazla işleyen enerji santralleri geleneksel yakıta geri dönüş çalışmaları yapmaya başladı. Rusya, gücünü denemiş ve ümit ettiğinden bile daha güçlü olduğunu öğrenmişti
  ahmedoffelvin99361alıntı yaptı4 yıl önce
  Putin’in oligarklardan kurtuluş tarzı, onun siyasi zekâsı kadar 15 yıllık KGB tecrübesini de ortaya koyuyordu. Dev Lukoil şirketinin sahiplerinden Mihail Hodorkovski gibi isimler kısa zamanda hapsedildi. Oligarkların kaderi konusunda Batı dünyasının hiçbir şey yapamaması Rusya liderinin ve vanaları kontrol etmenin gücünü gösteriyordu. Moskova kısa zamanda petrol şirketlerini devlet kontrolüne almayı başardı.
  ahmedoffelvin99361alıntı yaptı4 yıl önce
  Marks’a göre “Ortada değişmeyen ve kalan tek bir şey vardır. O da Rus Hükûmeti’nin büyüme politikasıdır. Yöntemler değişmiş olabilir, politika ise aynıdır. Bugün artık Rusya’yı tam anlamıyla hiç de temsil etmeyen Rus Hükûmeti, tıpkı 1850’lerde olduğu gibi, gelişmenin en büyük düşmanı ve en büyük kalesidir
  ahmedoffelvin99361alıntı yaptı4 yıl önce
  Odesa, Kronstadt, Riga, Sivastopol olmaksızın, nehirleri ve limanları kapalı bir Rusya ne yapabilir? Gözleri ve silahı olmayan, ancak savaş çağrısı duyulduğu anda kendisini oraya buraya atarak rakiplerini o biçimsiz gövdesi altında ezmeye çalışan bir devin elinden hiçbir şey gelmez.
  ahmedoffelvin99361alıntı yaptı4 yıl önce
  Rus çarı III. İvan (1462–1505) Moskova Knezi olduğu zaman Moskova ufak bir beylikti. İlk karısının ölümünden sonra III. İvan 1472’de Bizans’ın son İmparatoru olan Basileusu’nun yeğeni Zoe Sofi Paleolog ile evlendi
  ahmedoffelvin99361alıntı yaptı4 yıl önce
  1979’da bu ülkenin işgal edilmesinin ardında, Pakistan’ın batısında, İran’ın doğusunda ve Afganistan’ın güneyinde bulunan Belucilerin, kendi desteklerinde, Hint Okyanusu’na sahildar bir devlet kurmaları arzusu yatmaktaydı. Böylece sıcak denizlere ulaşılmış olacaktı.
  ahmedoffelvin99361alıntı yaptı4 yıl önce
  Rusya, ayrıca bir ırklar yığılmasıdır. Bu nedenle de birden fazla kültür unsurunun sosyal ve politik alanda aynı duyarlılığı göstermesinin sağlanması gerekmektedir. Bunun için ise Rusya’da “Büyük Güç” ortak ideolojisi yaratılmış, güçlü bir merkezî yapı, ordu ve polis sistemin, dolayısıyla da ortak kültürün oluşturulmasında katalizör görevi yüklenmiştir. Ülkelerinin sürekli dış tehdit altında olduğu ve kendilerini yok etmeye hazır düşmanların hemen sınırlarının ötesinde bekledikleri asırlar boyunca Rus halkına söylenmiş ve kendilerinden başka kimseye güvenmemeleri öğretilmiştir. Bütün bunların sonucu olarak da Rusya, tarihin her devrinde kendisini dış dünyadan izole edilmiş olarak görmüştür
  ahmedoffelvin99361alıntı yaptı4 yıl önce
  Osmanlı İmparatorluğu’nun gücü, onları bir süre daha Karadeniz’ den uzak tuttu.
  Burada Rus dış siyasetinin en önemli özelliği karşımıza çıkmaktadır: Rusya, tarihi boyunca kendisinden kuvvetli hiç bir ulusa karşı savaş açmamış, ancak hedef olarak saptadığı ülkeleri çok yakından takip etmiş ve zaman içinde zayıf düştükleri anda da savaşmaktan çekinmemiştir.
  ahmedoffelvin99361alıntı yaptı4 yıl önce
  Tıpkı Tatar’ın Lanetliler ülkesi, yani cehennem anlamına gelen Tartar kelimesinden geldiği gibi
  ahmedoffelvin99361alıntı yaptı4 yıl önce
  Rusların büyük çoğunluğu için uyum ve sadakat, en yüksek kültür değerleridir. Bu nedenle de tarih boyunca pek çok Rus egolarını baskı altında tutmaya, kendilerini tamamen ülkelerine adamaya gönüllü olmuşlardır.
  ahmedoffelvin99361alıntı yaptı4 yıl önce
  Rusya tarihinde Hazar Denizi, Kafkaslar ve Balkanlara yönelik yayılma siyasetlerini başlatan ilk lider, Rus tarihçileri tarafından Rus kudreti ve Rus gücünün sembolü olarak da kabul edilen ve bu nedenle Rusların İskender’i olarak ta isimlendirilen Svyatoslav’dır
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)