Sigmund Freud

Cinsiyet Üzerine

  hndcoskunalıntı yaptı4 yıl önce
  kendini, sinir hastalıklarının
  senadenizkiracalıntı yaptı5 yıl önce
  «Bir erkek bedeninde bir kadın beyni». Fakat biz bir «kadın beyni» nin ne olduğunu bilmiyoruz.
  yilmazcetintasalıntı yaptı5 yıl önce
  Yine öyle görülüyor ki çocuk, emerken bu eylemde daha önce duyduğu ve şimdi anımsadığı bir haz aramaktadır. Derinin ya da mukozanın bir bölümünü ritmik bir biçimde emen çocuk doyuma ulaşmaktadır. Çocuğun şimdi yenilemeye çalıştığı bu hazzı ilk kez hangi koşullarda duyduğunu görmek kolaydır. Bu, çocuğun yaşamdaki ilk ve temel etkinliğidir; ona anne memesini ya da onun yerini alan şeyi emmeyi öğretmiştir. Çocuğun dudaklarının erojen bölge rolü oynadığını ve sıcak süt akışının neden olduğu uyarmanın haz doğurduğunu söyleyeceğiz. İlk olarak erojen bölgenin doyumu, açlığın yatışmasına sıkıca bağlı olmuştur. Cinsel etkinlik başlangıçta yaşamı koruma işlevlerine yöneldiği halde, zamanla onlardan ayrılır ve bağımsızlaşır.
  Mehmet Durdualıntı yaptı5 yıl önce
  psişik erdişilik kuramı
  Sabi Bunyadlıalıntı yaptıgeçen yıl
  Ayaklar ve saçlar kuvvetli bir koku çıkarırlar. Hoş olmayan bir hale gelmiş koku alma duyularından vazgeçilince bunlar fetiş değerine yükselirler. Ayak fetişizminde, her zaman kirli ve kötü kokan ayaklar cinsel nesne olurlar.
  Sabi Bunyadlıalıntı yaptıgeçen yıl
  Aynı şekilde, kadında da bir hadımlaştırılma kompleksinden söz etmek olasıdır. Her iki cinsten çocuklar, öyle kuram tasarlar ki buna göre, kadının başlangıçta bir penisi olduğu, sonra kesilme ile bunu yitirdiği inancı kurulur. Erkek çocuklarda, sonunda kadınların hiç penis sahibi olmadığı kanısına varıldığında, çok zaman öbür cins için sürekli bir küçümseme duygusu belirir.
  Sabi Bunyadlıalıntı yaptıgeçen yıl
  Her insan, gerçekten biyolojik bakımdan kendi cinsine özgü karakterlerle, öbür cinse özgü karakterlerin bir karışımını, aynı şekilde etkin ve edilgin unsurların bir karışımını sunar ki psişik düzendeki bu unsurlar, biyolojik karakterlere ya bağlıdır ya bağlı değildir.
  Sabi Bunyadlıalıntı yaptıgeçen yıl
  Hatta şu da söylenebilir ki aynı cinsten kimselere bağlanan erotik duygular, normal psişik yaşamda başka cinse bağlanan duygular kadar önemli bir rol oynamaktadır ve marazi hallerin nedenlerinin bulunmasında değerleri daha da büyüktür.
  Sabi Bunyadlıalıntı yaptıgeçen yıl
  Gerçekten çocuklukta, enerjik bir babanın yokluğu çoğu zaman dönüklüğü kolaylaştırmaktadır.
  Sabi Bunyadlıalıntı yaptıgeçen yıl
  Nevrozlu ya da sapık yetişkinlerde göze çarpabilen cinsel sapıtmaların büyük bir bölümü, çocuklukta uğranılan sözde cinsel olmayan etkilerden ileri gelir.
  Sabi Bunyadlıalıntı yaptıgeçen yıl
  Gözlemlenmiş bütün olaylarda daha sonra dönük olacakların, çocukluklarının ilk yıllarında, cinsel dürtünün yoğun bir şekilde kadın üzerine takılıp kaldığı, (çok zaman anne üzerine) kısa süreli bir evreden geçtiği, ve bu aşamayı geçtikten sonra kadına benzedikleri ve kendi cinsel nesneleri haline geldikleri, yani narsisizmden hareket ederek kendilerine benzeyen gençler aradıkları, annelerinin kendilerini sevdiği gibi onları sevmek istediklerini ortaya çıkarabildik.
  Sabi Bunyadlıalıntı yaptıgeçen yıl
  Psikanaliz, eşcinsellerin başka kişilerden kendilerini ayırabilecek karakterlere sahip bir grup oluşturduklarını kabulü kesinlikle reddeder.
  Sabi Bunyadlıalıntı yaptıgeçen yıl
  Etiyolojik dizi, biri yatkınlıklar sergisi ve öteki kesin dizi olmak üzere ikiye bölünür. Bu dizilerden birincisinde, bünyenin ve çocuklukta gerçekleşmiş deneylerin bağlaşık bir işlemesi olur; aynı şekilde ikinci dizide, ön yatkınlıkların işleyişi ile sonraki travmatizmci deneylerinki birleşirler. Cinsel gelişmeye uygun olmayan bütün koşulların bir geriye dönüş, yani gelişmeden önceki evreye bir dönüş doğurma etkisi vardır.
  Sabi Bunyadlıalıntı yaptıgeçen yıl
  Erken cinsel oluş, çok zaman erken zekâ oluşu ile birlikte görülür ve çok seçkin kişilerin çocukluklarında rastlanır.
  Sabi Bunyadlıalıntı yaptıgeçen yıl
  Eğer cinsel dürtünün unsurlarının ortaya çıkış sırası değişirse, bundan dolayı sonuç değişir. Öte yandan birinci plana gelebilen dürtülerin kayboluşları, şaşırtıcı bir hızlılıkta olabilir. Geleceğin açık eşcinsellerin heteroseksüel ilişkileri gibi...
  Sabi Bunyadlıalıntı yaptıgeçen yıl
  «Karakter» dediğimiz olgu, büyük bölümüyle cinsel uyarılmaların gerecinden kurulmuştur ve çocukluktan beri saptanmış dürtülerden, yüceltme ile edinilmiş temellerden ve kullanılamaz olarak tanınmış sapık hareketleri bastırmakla görevli başka tepkilerden oluşur.
  Sabi Bunyadlıalıntı yaptıgeçen yıl
  Dıştan Gelen Deneyler — Cinsel itmeler, içe tıkmalar ve yüceltmeler (son ikisinin iç mekanizmalarını hiç bilmiyoruz) gibi saymış olduğumuz süreçler karşısında, bütün öbür etkiler ikinci derecede bir önemdedirler.
  Sabi Bunyadlıalıntı yaptıgeçen yıl
  Analizimizde, karşılıklı erkek ve kadın olarak cinsel varlığın birbirinden ayrılmasını dikkate almıştık ve kadını meydana getirmek için yeni bir içe tıkmanın gerekli olduğunu, bu içe tıkmayla kadının, çocuksu erkekliğinin bir kısmının kaybolduğunu, onun yerine başka bir yönetici üreme bölgesi hazırlandığını bulmuştuk.
  Sabi Bunyadlıalıntı yaptıgeçen yıl
  Sonunda, cinsel nesne seçiminin çocuklukta yapılan ve erginlikte tekrar ele alınan taslaklarla, yani çocuğun ana-babasına ve çevresindeki kimselere duyduğu sevgilerle belirtildiğini kanıtlamıştık. Öte yandan seçimin, zamanla en yakınlarla cinsel birleşmeye karşı kurulan engeller dolayısıyla, bu kimselerden yüz çevirdiğini ve onlara benzeyen başkaları üzerine gittiğini gösterdik.
  Sabi Bunyadlıalıntı yaptıgeçen yıl
  Gerçekten hayli şık olarak aynı ailede, iki cins arasında şu şekilde bölünmüş olan sapıklık ve psikonevroz olaylarına rastlanır: Erkeklerden en az birisi, pozitif bir sapıklığa tutulmuştur, oysa kadınlar, kendi cinslerine özgül içe tıkma eğilimi yüzünden, negatif bir sapıklık, isteri gösterirler.
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)