Cemil Meriç

Sosyoloji Notları

Kitap eklendiğinde bana bildir
Bu kitabı okumak için Bookmate’e EPUB ya da FB2 dosyası yükleyin. Bir kitabı nasıl yüklerim?
ramazan sıvacıoğlualıntı yaptı3 yıl önce
En basit bir meselede, çok defa bir ismin pırıltısına
ramazan sıvacıoğlualıntı yaptı3 yıl önce
basit bir meselede, çok defa bir ismin pırıltısına kendimizi terkederiz. Düşünmek önce düşünülenleri düşünmek, sonra düşünmektir. Her düşünce başka düşüncelerin üstünde yükselir, ama bütün mesele kendini fedâ etmemektir.
ramazan sıvacıoğlualıntı yaptı3 yıl önce
Bir otoriteye bağlanmak, düşünemeyeceğini kabul etmek demektir. Bütün kalabalıklar bir çoban peşindedir, güdülmek ister. Kalabalık hürriyetten korkar, hürriyet sorumluluk demektir. Onun için demokrasi rejimlerin en zorudur.
ramazan sıvacıoğlualıntı yaptı3 yıl önce
İşçi sınıfına şuur dışarıdan gelir, işçi sınıfı kendi kendisini şuurlandıramaz. Olsa olsa bir Trade-Unioniste şuura varır. Aydın proletaryaya şuur, bilgi götürmek mecburiyetindedir. Esasen işçi sınıfı bir tek mütefekkir yetiştirmemiştir.
ramazan sıvacıoğlualıntı yaptı3 yıl önce
Marx dünya bir milletin değil, bütün milletlerindir demişti
ramazan sıvacıoğlualıntı yaptı3 yıl önce
Makyavel fert ahlâkı ile politika ahlâkını ayırır. Fert namuslu olmalıdır, fakat politika, matematik gibi ahlâk dışıdır der.
ramazan sıvacıoğlualıntı yaptı3 yıl önce
Biz ekonomiko-sosyal bakımdan ve üst-yapı müesseseleri bakımından Avrupa'dan çok farklıyız. Avrupa bizim şamarımızla düşünceye itildi. İntelijansyamızı Türk halkından koparmak suretiyle Avrupa, onu yosun halinde bir kayaya sıvadı. Temas ettiğimiz her realiteyi, hakikatin son merhalesi olarak bize tanıttı. Avrupa liberalizmi karşısında Türk intelijansyasının 19. yüzyıldaki durumu budur. Avrupa kendilerini bizden çok farklı sayan azınlıklardan faydalanır, onları ekonomikman zenginleştirdikten sonra, Türk intelijansyasını onların kanalından tavlar. Sonra düşünceye, düşünce adamına karşı küçümseyen bir tavır takınır. Türkiye'nin kurtuluşu ancak aydınların düşüncesiyle olabilir. Düşünmek ise dü
şünenlerin düşüncelerini düşünmektir. Oysa bizde ne tez, ne antitez vardır. Liberalizm de yoktur, sosyalizm de yoktur.
ramazan sıvacıoğlualıntı yaptı3 yıl önce
Tarihte atlayış
yoktur, kantiteden kaliteye geçiş vardır.
ramazan sıvacıoğlualıntı yaptı3 yıl önce
Burjuvazi, aristokrasiyi ortadan kaldırır ve proletarya doğar. İdeal, tezle antitezin insanla tabiat arasında olmasıdır
ramazan sıvacıoğlualıntı yaptı3 yıl önce
Montesquieu de kanun tarifini verir: "Kanun hâdiselerin ruhundan, mahiyetinden çıkan zarurî ve değişmez münasebetlerdir."
ramazan sıvacıoğlualıntı yaptı3 yıl önce
Medeniyet, endüstriyalizmin, militarizm yerine geçmesi ile kabildir
ramazan sıvacıoğlualıntı yaptı3 yıl önce
Bilgi, zekânın kemendidir.
Bilgi, tasnifle başlar. Tasnif için değişmeyen bir nizama ihtiyaç var. Bu nizam madde dünyasında sözünü geçiriyor, insanın dünyasında kanunlar yok.
ramazan sıvacıoğlualıntı yaptı3 yıl önce
Tolstoy, Beethoven, Gandhi, Krişna hep aynı düşünceye meftun: Yanlışlığına yüzde 100 kâni olmadığımız düşünceye yok demeyin. İlimde kılavuzumuz: sevgi ve heyecan.
ramazan sıvacıoğlualıntı yaptı3 yıl önce
Bu memleket için tek tehlikeli insan vardır, düşüncenin tehlikeli olduğunu söyleyen insan. Yobaz diyalektik dü
şünceden mahrumdur yalnız.
ramazan sıvacıoğlualıntı yaptı3 yıl önce
İnanan insan olduğu için yobaz hürmete lâyıktır, ama birini görür renklerden.
ramazan sıvacıoğlualıntı yaptı3 yıl önce
Fikret, düşüncede köksüzdür. Hattâ 1870'de Shakespeare önsözünde romantizm sosyalizmdir diyen Hugo'yu dahi anlayamamıştır.
Sefaleti yaşamamıştır Fikret, kavganın dışındadır.
Beşir Fuat, Baha Tevfik gibi materyalistti, Ali Namık sosyalist.
ramazan sıvacıoğlualıntı yaptı3 yıl önce
Aydın yanarak da aydınlatabilir, ama yıldızlaşacağım bilirse yanar, bir kova suyla söndürülen yangın olmak hazindir.
ramazan sıvacıoğlualıntı yaptı3 yıl önce
Çünkü "önce yaşamak, sonra felsefe" der Latinler.
ramazan sıvacıoğlualıntı yaptı3 yıl önce
Felsefe, Eflâtun'a göre hayretten doğar. Ülkeleri, atının gidebildiği yerlere kadar fetheden bir milletin, ne ölüm karşısında metafizik bir korkuya, ne de hayrete düşmesine imkân vardı.
ramazan sıvacıoğlualıntı yaptı3 yıl önce
Düşünce bir günde kurulmaz. Avrupa'nın meyvelerini koparıp, kendi ağacımıza astık.
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)