Zahide Topçu

Sohbet-i Arifan

Kitap eklendiğinde bana bildir
Bu kitabı okumak için Bookmate’e EPUB ya da FB2 dosyası yükleyin. Bir kitabı nasıl yüklerim?
Bizleri yoktan yaratan Rabbimize sonsuz hamd ü senâ, Âlemlere

rahmet olarak gönderdiği Rasûl-i Ekrem’e yeryüzüne inen yağmur

taneleri adedince salât ü selâm, âline, pâk ehl-i beytine, ashâb-ı

güzîne ve cümle etbâına tahiyyat ve selâmdan sonra…

***

İlk eserimiz için takdim yazısını 20 Nisan 2006 tarihinde yazmıştık.

Yani yaklaşık üzerinden altı yıl geçmiş. Rabbimiz, nasib etti, sağlık

ve âfiyet lutfetti; biz de Şebnem Dergisi’ndeki yazılarımıza devam

ettik. Şimdi bu yazıları derleyip toplayıp tekrar bir eser hâlinde takdim

etmeye karar verdik.

Daha önce küçük bir kitapçık hâlinde neşredilip birkaç baskısı

yapılmış olan “Hâtıralar Geçidi”ni olduğu gibi bu eserimizin başına

aldık. Çünkü oradaki yazı ve sohbetler, bu kitabın ana bölümlerini

ve mayasını oluşturmaktadır. Zira merhum Mahmud Sâmî Ramazanoğlu

ve Mûsâ Topbaş Efendilerimiz hakkında kaleme almaya çalıştığımız

“Örnek Hayatları” ilgili hâtıra ve notlar, kitabın bütünlüğü

6 Sohbet-i Ârifân

için gereklidir. Eğer onlar bu kitabın içinde yer almamış olsaydı, kitapta

bir eksiklik oluşacaktı.

Bu eserde yer alan diğer bölümlere gelince, ikinci bölüm “Eskimeyen

Sohbetler” başlığı altında sunulmuştur. Bu bölümdeki yazılar,

Şebnem Dergisi’nin -2006 Haziran’ından 2012 Aralık ayına kadarmuhtelif

sayılarında yer alan yazı ve sohbetlerin bir araya getirilmiş

hâlidir. Dergide yayınlanış sırasına göre bunları yerleştirdik. Her ne

kadar mevzu gereği, birbirine yakın konular yer alsa da, tamamıyla

birbirinin aynısı şeklinde yazılar yer almamasına dikkat ettik.

Üçüncü bölüm, muhterem Halime Demireşik’in bizimle yapmış

olduğu bir röportajdan oluşuyor. Bu röportaj da Şebnem Dergisi’nin

49 ve 50. sayılarında (Ocak-Şubat 2009), iki bölüm hâlinde yayınlandı.

Bizi tanımak, bizimle tanışmak ve bizim vesilemizle büyüklerin

dünyasına adım atmak isteyen okuyucularımıza, bu röportajı dikkatle

okumalarını tavsiye ederiz.

Son bölümde ise, muhterem zevcim, hayat yoldaşım Mehmet

Topcu Bey’in bir-iki dergiye vermiş olduğu röportajları ekledik. Böylece

büyüklerin kervanında beraberce geçirdiğimiz bu ömrün ve

bu ömür boyunca edindiğimiz intibâ ve hâtıraların hakkını vermek,

gençlere düşen vicdânî borcumuzu ödemek istedik.

Şunu belirtmemiz gerekir ki, bizim üç kuşak boyunca tanıştığımız,

görüştüğümüz ve kendilerinden istifade ettiğimiz Allah dostları,

burada dile getirdiklerimizden ibaret değil!.. Onların mânevî

hâlleri, sohbet ve irfan mektepleri “insanları hâl ile irşad” üzerine kurulmuş.

Biz bu “sohbet-i ârifân”dan, kendi meşrebimizce ve kendi kabımızca

bir şeyler devşirmeye çalıştık. İnşâallah, farkında olmadan

bir hata irtikab etmiş olmayız. Fakat okuyucularımıza gönül rahatlığı

ile şunu söyleyebiliriz ki, burada derlediklerimiz, bizim sözlerimiz

değildir. Bunların hemen hepsi, sohbetlerinden istifade ettiğimiz

büyüklerin sözleridir. Eskilerin dediği gibi, “Kelâm-ı kibâr, kibâr-ı

Zahide Topcu — Mehmet Topcu 7

kelâmdır; yani büyüklerin sözleri, sözlerin büyükleridir”. Rabbim,

cümlemizi, bu kıymetli sözlerin mânevî değerlerinden hissedâr

eylesin. Kendileriyle bu dünyanın sayılı nefeslerinde birlikte olduğumuz

gibi, âhirette de onlarla ve onların gerçek dostları olan nebîler,

sıddîklar, şehîdler ve sâlihlerle beraber bizleri cem etsin.

Bu büyük kervanın ardından gücümüz nisbetinde, yavaş yavaş,

ama kararlı bir şekilde takipçisi olmaya çalıştık. Rabbimiz, son nefesimizde

de bizi kendi rızası yolundan ayırmasın. Bizi, râzı olduğu ve

kendisinden râzı kıldığı kulları arasına dâhil eylesin. Âmin.

Zâhide Topcu/Mehmet Topcu
Erenköy, 20 Ocak 2013

Bu kitap şu anda mevcut değil
229 yazdırılmış sayfalar
Bunu zaten okudunuz mu? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
👍👎
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)