Kitaplar
Ali Kuzu

Uluğ Bey

Akram Alishovalıntı yaptıgeçen ay
Osmanlı Devleti’nde otuz yedi kişi müneccimbaşılıkta bulunmuştur. Bunların arasında Takiyüddin Raşit (ö. 1585) İstanbul›da kurduğu rasathane ile, Müneccimbaşı Derviş Ahmet Dede (ö. 1702) de yazdığı Arapça tarih kitabı Camiü›d-Düvel ile meşhur olmuştur. Müneccimbaşı Hüseyin Efendi (ö. 1650) ise zayiçelerinin isabetiyle tanınmıştır.
Akram Alishovalıntı yaptıgeçen ay
Takvimler 1800 senesine kadar Uluğ Bey Zîci’ne göre, bu tarihten sonra da Jacques Cassini Zîci’ne göre hesap edilmiştir.
Akram Alishovalıntı yaptıgeçen ay
Batıda astronomi dev adımlarla yeni keşifler arkasından koşarken, İmparatorluk içinde astronomi çalışmaları namaz vakitlerini tayin ve takvim tertiplerinden ileri gidemiyordu.
Akram Alishovalıntı yaptıgeçen ay
1579 yılı sonlarında, Şeyhülislâmın verdiği “rasat yapmak şeamet getirir” fetvası ile, bir İtalyan devşirmesi olan Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa tarafından rasathane bir gecede yerle bir edildi.

Bu müspet bilim yuvasının yıkılması Türk bilimine indirilmiş çok büyük bir darbe olmuştur. Böylece İstanbul Rasathanesinin tahrip edilmesi doğunun elinde bulunan mühim bir müspet ilim kolunun tamamen Avrupa eline geçmesine sebep oldu.
Akram Alishovalıntı yaptıgeçen ay
İslam âleminde devrin en modern ve en büyük rasathanesi 1257 yılında Azerbaycan’da Maraga şehri civarında bit tepe üzerinde Nasirüddin Tusi tarafından kurulan rasathanedir. Bu rasathanenin kütüphanesi 400.000 cilde yakın kitap ihtiva ediyordu
Akram Alishovalıntı yaptıgeçen ay
11. asrın en mühim rasathanesi Sultan Melik Şah emri ile 1057 yılında kurulan Melik Şah rasathanesidir.
Akram Alishovalıntı yaptıgeçen ay
Dünyada ilk rasathane dokuzuncu asrın başlarında İslam dünyasında kuruldu. İslamiyet’ten önce ne Yunan ve ne de Çin’de rasathane mevcut değildi. Dokuzuncu asrın başlarında ilk kurulan rasathane Bağdat’ta Şemmasiye ve Şam’da Kassuyum rasathaneleridir.
Akram Alishovalıntı yaptıgeçen ay
Timur İmparatorluğu’nun 4. sultanı Uluğ Bey tarafından Semerkant’da Rigestan Meydanının karşısında duran 1417 - 1420 yılları arasında yaptırılmış olan bir medresedir. Uluğ Bey Medresenin yanında bir de Rasathane’yi de yaptırmıştır. Uluğ Bey Medresesi 15. yüzyılda Ana Asya’nın en iyi ve en önemli bir Üniversitesidir.
Ahmet Yamanalıntı yaptı8 ay önce
Daha sonraki yıldızların kızgın gaz tabakalarından meydana geldiği tespit edildi ise de insanoğlu son zamanlara kadar yıldız enerjisinin kaynağını öğrenememiştir.
Ahmet Yamanalıntı yaptı8 ay önce
Kuyruklu yıldızların donmuş su, metan, amonyak ve diğer gazlarla birlikte bir miktar katı döküntülerden meydana geldiği düşünülmektedir
Ahmet Yamanalıntı yaptı8 ay önce
Astronomik çalışmaların ilk safhası en yakın olan güneştir.
Ahmet Yamanalıntı yaptı9 ay önce
Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki takvimlerde en çok bilinen ay adları şunlardır: Kanunisani, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Teşrinievvel, Teşrinisani, Kanunievvel
Ahmet Yamanalıntı yaptı9 ay önce
Diğer Hicri yıl ise gene Hz. Muhammed’in Medine’ye göçüyle başlar ve Güneş Takvimi ilkelerine göre 365 gün ¼ gün olarak takvimlere yansır. On iki aydan oluşur. Rumî Malî, Rumî takvim olarak bilinen takvimler bu ilkeye göredir
Ahmet Yamanalıntı yaptı9 ay önce
Ay adları Arapça ve diğer Samî dillerden kaynaklanmakta ve Türkçe ses uyumuyla şöyle söylenmektedir: Muharrem, Safer, Rebiyülevvel, Rebiyülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval Zilkade, Zilhicce.
Ahmet Yamanalıntı yaptı9 ay önce
adları Arapça ve diğer Samî dillerden kaynaklanmakta ve Türkçe ses uyumuyla şöyle söylenmektedir: Muharrem, Safer, Rebiyülevvel, Rebiyülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval Zilkade, Zilhicce
Ahmet Yamanalıntı yaptı9 ay önce
Hicri takvimin Türk takvim geleneğinde iki ayrı uygulaması vardır: Birincisinde, Hicret başlangıç kabul edilir ve Ay’ın hareketi dikkate alınarak on iki ay içeren 354 + 8/3 günlük bir yıl oluşturulur. Bu Hicri-kameri takvimdir.
Ahmet Yamanalıntı yaptı9 ay önce
Hicri takvim, İslam dünyasında bu olay dikkate alınarak bir takvim başlangıcı olmuştur
Ahmet Yamanalıntı yaptı9 ay önce
Günümüzde kullanılan Miladi takvim, Hz. İsa’nın doğumu olarak 1 Ocak tarihini başlangıç kabul eden ve Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüşünü dikkate alan bir takvimdir. Malî, bürokratik ve askerî düzenlemeler ile uluslararası ilişkiler bu takvime göre yapılır
Ahmet Yamanalıntı yaptı9 ay önce
Arapça Güneş anlamına gelen ‘Şems’ sözcüğünden dolayı ‘Şemsî Takvim’ de denilmekte, uluslararası
Ahmet Yamanalıntı yaptı9 ay önce
İkincisi, Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüşünü dikkate alan Güneş Takvimi’dir
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)