Tasavvuf Bahçeleri, Necip Fazıl Kısakürek
Kitaplar
Necip Fazıl Kısakürek

Tasavvuf Bahçeleri

Oku
Zahir ilimlerinin, mevzu genişliği itibariyle tasavvuf ilmine nisbeti, bir damlanın bir deryaya kıyası olduğu, bazı tasavvuf büyüklerinin açıkladıkları hususlardandır. Zira, tasavvufun mevzuu, yerinde de bahs ve zikrolunacağı gibi, meal olarak, Allah'ın Zatıdır. Öbür ilimlerin mevzuu, ne kadar geniş farzedilse de 'mümkinat dairesi — olabilirler alemi'nden dışarı çıkamaz. 'vücup alemi — olması gerekenler alemi'ne nisbetle 'imkan alemi — olabilirler alemi'nin ne olduğu, beyandan uzaktır. Şu halde, tasavvuf ilmi, zevki ve vicdani olduğundandır ki, şanına layık bir şekilde kalemlerin diliyle yazılması ve insanların diliyle ifadesi mümkün değildir. Bununla birlikte, bağlıları tarafından pek çok kitap ve risaleler telif ve tertip edilmek suretiyle, imkan nisbetinde izahına gayret sarfedilmiş, muazzam maksat ve meseleleri de onların sohbetleri esnasında beyan ve izah olunagelmiştir…
138 yazdırılmış sayfalar

İzlenimler

Ayhan YILMAZ
Ayhan YILMAZbir izlenim paylaşıldı3 yıl önce
👍Okumaya değer

Güzel kitaptı.

Alıntılar

Abdullah Suat
Abdullah Suatalıntı yaptı2 yıl önce
Tasavvuf ilmi, İslami faziletlerin Şer’i ilimler kısmına aittir. Tasavvuf ehlinin yolu, ötedenberi Sahabî ve Tâbîlerden olan ümmetin büyüklerinin nezdinde hak ve hidayet yoluydu. Bu bakımdan hidayet ehli, diğer Şeriat ehlinden fazla olarak, bir başka ilimle de imtiyaz kazandılar. Bu yüzden Şeriat ilmi iki kısım oldu: Bir kısmı; fakihler ve fetva ehline mahsus ilim ki; ibadetler, âdetler ve muamelelerden olan umumi hükümlerdir. Diğer bir kısmı da, tasavvuf ehline mahsustur ve bu kısım ilim, nefs ile mücahede ve muhasebe esnâsında, bu yolda, meydana gelen zevk ve vecd hallerinden, bir zevkten diğer bir zevke yükseliş keyfiyetinden ve bunlara dair aralarında dolaşan ıstılahların şerhi mevzuundaki kelâmdan ibarettir. Ne zaman, ilimler âlimlerin kafalarından, gönüllerinden satırlara aktarılarak fıkıh, usûl-i fıkıh, ilm-i kelâm, tefsir ve sair ilimler telif ve tertip olununca, bu yolun adamları da kendi yollarının edep ölçülerini kaleme alarak, eserler telif etmişlerdir.

Kitap raflarında

İslami Kaynak Eserler, Ziya Kalafat
Tasavvuf, Ayhan YILMAZ
Ayhan YILMAZ
Tasavvuf
  • 10
:), Merve Karagöz
Merve Karagöz
:)
  • 5
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)