Kitaplar
Yaşar Onay

Rus Stratejisinin Mimarları

  Elvin Ahmadovalıntı yaptı5 yıl önce
  tarih, eğer kendisinden gerekli dersler çıkarılmaz ise sürekli olarak kendini tekrarlayan bir görünüm sergiler
  Elvin Ahmadovalıntı yaptı5 yıl önce
  Lenin, bundan böyle Stalin’in ideolojik hegemonyasını güçlendiren bir ikonaydı.104
  Elvin Ahmadovalıntı yaptı5 yıl önce
  Küçük Kaynarca anlaşmasının en önemli maddesi ise İstanbul’daki Rus sefiri, İstanbul’da kurulacak olan Hrıstiyan Ortodoks kilisesinin ve ona hizmet edenlerin de temsilcisi olacaktı. Buna göre Ruslar, Osmanlı sınırları içinde yaşayan Ortodoks Hristiyan tebaanın hamisi rolünü üstlenmiş oluyordu
  Elvin Ahmadovalıntı yaptı5 yıl önce
  Hıristiyanlığın kabulünün kültür alanında meydana getirdiği en önemli gelişme, Rusların alfabe ve yazı diline sahip olmalarıydı. Vladimir’in Hristiyanlığı kabulünden 120 yıl önce Bizanslılar tarafından Balkan Slavları için hazırlanan bir Slav alfabesi ve tercüme suretiyle meydana gelen bir dinî Slav edebiyatı vardı. Bu alfabe, Selanikli rahip Konstantin (Kiril) tarafından tanzim edildiğinden Kiril Lika adını taşıyordu.
  Elvin Ahmadovalıntı yaptı5 yıl önce
  Sovyet liderliğinin ülke içi ve dışında ne denli güçlü olduğunun gösterilmesi amacını taşırdı, ancak bu sefer Gorbaçov öyle bir konuşma yaptı ki, konuşmanın sonuçları kısa süre sonra Varşova Paktı ülkelerinde kendisini gösterdi. Burada Gorbaçov tüm komünist partilerin eşitliğinden bahsetmiş ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin hiçbir şekilde önderlik üstlenmediğini açıkça söylemişti.23 Bu açıklama, geçmişte Moskova tarafından benimsenen kendi görüşlerinin dünyadaki tüm komünistler için rehber olması gerektiği yolundaki doktrinine tamamen ters düşüyordu.
  Elvin Ahmadovalıntı yaptı5 yıl önce
  Gorbaçov’un izlediği politika, etnik sorunların su yüzüne çıkmasına neden olmuştu. Özellikle Rus olmayan aydınlar ve öğrenciler arasında ayrılıkçı eğilimler giderek daha belirginleşmeye başlamıştı. Baltık Cumhuriyetlerinde aniden başlayan birlikten ayrılma talepleri, Kafkasya’da Ermenistan ve Azerbaycan arasında ilişkilerin gerginleşmeye başlaması, Gorbaçov da dahil olmak üzere bütün reform yanlısı ılımlı liderlerin şaşkınlığa düşmesine neden olmuştu.
  Elvin Ahmadovalıntı yaptı5 yıl önce
  yaşananlar Sovyet halkları için de çok yeni şeylerdi. Halk, belki de bin yıllık tarihi içinde ilk kez özgürce düşünme ve düşündüklerini dile getirme şansına sahipti. Yaşananlar Sovyet halkının hayat normları dışındaydı ve kaçınılmaz olarak kısa süre sonra patlak verecek sosyal kargaşaya zemin hazırlamıştı
  Elvin Ahmadovalıntı yaptı5 yıl önce
  Sovyetler Birliği döneminde partiye olan bağımlılığı sadece korku ile açıklamak yeterli değildir. Bu bağımlılığın altında yatan en önemli neden, asırlar boyunca Rus halkına sosyo-politik sadakatin en yüce erdem olduğunun söylenmesi ve halkın da bunu böyle kabullenmesidir
  Elvin Ahmadovalıntı yaptı5 yıl önce
  Rusya’da devlet otoritesine mutlak itaat ve yabancılara karşı çoğu zaman korku derecesine varan çekingenlik, Rusya’nın güçlü ordular kurmalarının en önemli nedenleri arasındadır.
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)