Kitaplar
Andre Ribard,Necla Işık

İnsanlık Tarihi 1

bolkan ufukalıntı yaptı2 ay önce
Bu durumun zorunlu kıldığı daha fazla çalışmayı gösterecek olanlar ise kavgalardan yengiyle çıkmayı bilenlerdir. Eskiden kavgada yenenler ele geçirdikleri tutsakları öldürürlerdi. Zafer kazanmış klanın hizmetine verilince bu esirler, onların emek ve işleri, klanın zenginleşmesine katkıda bulunacaktır. Zaten yapılacak işler gitgide daha karmaşık bir hal almakta değil miydi? Böylesi, yoğun bir iş bölümü sonucu, kadının uğraşı ikinci plana düşmüştür. Sürülerin sahibi olan kişi güç kazanır. Kadını boyunduruğu altına alır ve kan bağı gibi kavramlar yerini mülkiyet kavramına bırakır
bolkan ufukalıntı yaptı2 ay önce
Aynı zamanda bu dönemde, uygarlığın değişik evreleri bir arada görülür ve bu farklılıklar klanlar arasında kültür alışverişine katkıda bulunur, aynı zamanda da üretken güçlerin büyümesi sonucu ortaya çıkan ürün fazlalığının güvence altına alınması demektir bu durum
bolkan ufukalıntı yaptı2 ay önce
Klan, saygı duyulan kutsal bir varlıktır. Klanın bir belirleyici işareti, totemi olur; bir hayvanın kutsal gücünün koruması altında büyür, gelişir
bolkan ufukalıntı yaptı2 ay önce
durum: hayvanları evcilleştirdiler ve hayvan yetiştirdiler. Hayvanları iyi topraklarda uzunca kalır ve mevsimlere göre bol yeşillik bulmak için dönüp dolaşıp buralara gelirler. Ot ve su arayan sığır ve koyunlar, insanları da peşlerinden sürükler: sürünün hareket hali insana daha geniş alanlar sağlar ama yürüyüş hızını düşürür; mutlak avlayacak hayvan bulmak birincil önemini yitirir. Klan yerleşik hale geçer ve bu görece durağanlık ona, aletlerini geliştirebilmek için olanak sağlar. Taşı cilalayacak, zıpkınları sivriltecek, yontacak, malzeme çıkarması için toprağı kazacak, ırmakta sırık yardımıyla yönettiği tahta sallar ve ağaç gövdesinden oyulmuş kayıklar üretecek zamanı böylece bulmuş olur. Gayretiyle elde ettiği verim artışını daha da çoğaltmak için çalışma biçimleri ve yeni aletler icat eder
bolkan ufukalıntı yaptı2 ay önce
Neolitik dönem istilacılarının da belli bir kurulu düzenlerinin olduğunu gösteriyor
bolkan ufukalıntı yaptı2 ay önce
Bu ikili işlev kadına öyle bir etkinlik sağlar ki, ilkel toplum böylece anaerkil bir yapı kazanır
bolkan ufukalıntı yaptı2 ay önce
bu uğraş, erkekleri bilgi ve deneyim bakımından çok zenginleştirmiştir. Erkekler avlanırken, kadınlar derileri kesip biçer, hayvan sinirlerinden elde ettikleri iplerle dikerler, sonra delikler açarlar, deride, deniz kabuklarında, dişlerde ve bunlardan kolyeler yaparlar; bunları kırmızı kök boyalarıyla boyarlar, kırmızı tehlikeyi uzaklaştıran büyülü bir renktir onlar için. Kadının yuvadan uzaklaşmadan becerebildiği işler, toplulukta ona önemli bir yer kazandırır. Ortak mal olan araç gereçten o sorumludur ve üretkenliği ile, klanın gönenç ve refahını sağlamaktadır. Bu ikili işlev kadına öyle bir etkinlik sağlar ki, ilkel toplum böylece anaerkil bir yapı kazanır. Kadının üretkenliğini kutlulamak için erkekler onun görüntüsünü verir fildişi heykelciklere, mağara duvarlarına hayvan resimlerinin ve her şeyi başaran, beceren insan elinin gizil gücü olan el resimlerinin yanına kadını çizer mamut avcıları. Bütün bunlara karşın bazı klanlar yok olup gider, bazıları da yer değiştirirler. İnançların tapınımı için yeraltı derinliklerine kazar tapınaklarını; duvar resimleri gelişme gösterir. Resimlerdeki gerçekçilik boyutu, en iyi sonucu en güzel görüntüyü aramaya dek varır: büyü, sihir, kadınının üretken, avının bol olmasını arzulayan, doymak bilmez insanın sanatsal dehasını dürtmüş, uyarmıştır. Böylece gözlem ve anlatım gücüne dayalı, dikkate değer bir uygarlık, Aquitaine havzasından, çevrede yayılan dağlara dek uzanan bir alanda gelişme göstermiştir: mağaralarda gözüken sanat, ilerlemekte olan insanlığı sergilemektedir
bolkan ufukalıntı yaptı2 ay önce
Her işe uygun bir araç yaratır
bolkan ufukalıntı yaptı2 ay önce
Bu gezgin toplulukların yönü, jeolojik yıkımların ritmini izler ve evrimleri de bu nedenle benzerlik göstermez, topluluğun başından geçen zorlu olaylar doğrultusunda kâh sık sık başvurulan, kimileyin kullanılmayan şekliyle, insanlığın ilk kurgu yapılanması, yani dil ortaya çıkar –topluluk gırtlak seslerine bir birim verir, aynı, çakmak taşını yontması gibi–. Çığlık, bağırtı, bir hece, korkuyla çıkan ya da istek veya bir jestle çıkan bir sesli görüntü ifadesi gibi
bolkan ufukalıntı yaptı2 ay önce
Ateşi ele geçirdikten sonradır ki insanlar, kendilerini vahşi hayvanlara ve hava değişimlerine karşı daha iyi korurlar; artık yiyeceklerini pişirmektedirler
bolkan ufukalıntı yaptı2 ay önce
İnsanlar, kaynaklarını sahiplenmek için aralarında savaşmaktadırlar
bolkan ufukalıntı yaptı2 ay önce
eli ona bir alettir
bolkan ufukalıntı yaptı2 ay önce
İnsan denen varlık, hayvanların en güçlüsü değil de en fazla çalışkan olanıdır
bolkan ufukalıntı yaptı2 ay önce
İnsanlar, yaşamın ölüm karşısında sürekli üstün geldiği bir dünyada, yaşamlarını sürdürmek için mücadele vermişlerdir
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)