Kitaplar
Ebul Gazi Bahadır Han

Türk'ün Soy Ağacı

Bu eser Türklerin menşeine dair bir eserdir. Çingiz Han sülalesinden Havarezmli Arab Muhammed Han oğlu Ebu'l-Gazi Bahadır Han tarafından H.1074/M.1664 tarihinde yazılmıştır.
Bahadır Han, bir padişah olduğu halde milletinden liyakatli birini bulamadığından ve neslin zayi olmaması hususundaki hassasiyetinden dolayı, bu eseri bizzat yazmıştır.
Mukaddimesinde diyor ki: 'Hiç kimse zannetmesin ki, ben bu kitabı kendi neslimi yükseltmek için, hakikati bozarak yazdım. Zaten Hakk beni mümtaz yaratmıştır, buna ihtiyacım yoktur. Ben bütün hakikati olduğu gibi yazdım. Tanrı bana özel olarak üç şey verdi: 1-Askerlik fenni, kanun ve nizamları, orduya kumanda etmek sanatı, bir orduyu yürütmek ve harp nizamına sokmak, dostlar ve düşmanlarla söyleşmek;
2-Her türlü şiir ile Türk, Arap ve Acem dillerini;
3-Moğolistan, Turan, İran ve Arabistan'da hüküm süren padişahların tarihini bilmek.
İran, Irak ve Hindistan'da benim kadar şair yok dersem yalan söylemem; fakat gezdiğim ve ahvalini işittiğim yerlerin hiç birisinde Müslüman veya kâfir, benim gibi asker görmedim ve duymadım'.
Hive Hanları arasında en ünlüsü kabul edilen Ebu'l Gazi Bahadır Han, aynı zamanda şair, âlim ve tabiptir. Tıp konusunda Menâfîül Însân adlı bir eser kaleme almış olan Ebu'l Gazi Bahadır Han'ın çok daha meşhur ve halen kaynak olarak önemi yadsınamaz iki eseri ise Türk tarihi ile ilgili Şecere-i Terakime ve Şecere-i Türk'tür.
266 yazdırılmış sayfalar
Bunu zaten okudunuz mu? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
👍👎

Alıntılar

  Akram Alishovalıntı yaptı8 ay önce
  Merkezi Asya’daki Türkleri unutup İrandakileri Acem zannetmişiz. Oralardaki Türkler ise bizi Rum, ülkemizi Rum diyarı; bizi ayrı bir nesil tasavvur etmişler.
  Faruk Kucukalialıntı yaptı5 yıl önce
  diğer oğullarına: “Türk’ü kendinize padişah bilip onun sözünden çıkmayınız!” dedi. Türk’e Yafesoğlu lakabını verdiler. Türk pek bilgili ve akıllı idi. Babasının vefatından sonra birçok yerleri dolaşıp nihayet bir yeri hoş bulup orada oturdu. Bu gün oraya İsiğ-göl/Issigh-Koul derler. Çadırı ilk yapan padişah budur. Türklerde bu gün bile yaşayan adetler ondan kalmıştır.
  Faruk Kucukalialıntı yaptı5 yıl önce
  Nuh bunlara; “Adem oğullarından sizden başka kimse kalmadı, üçünüz üç yurtta türeyeceksiniz. Nesliniz çoğalınca o yerleri yurt kılıp oturunuz!” dedi. Yafes için kimisi peygamber oldu, kimisi olmadı der.
  Yafes babasının emriyle Cudi dağından İtil (Volga) ve Yayık (Ural) suları yakalarına varıp iki yüz elli yıl oralarda oturdu, sonra vefat etti. Bunun sekiz oğlu vardı. Nesli çoğaldıkça çoğalmıştı. Oğullarının adları şunlardır: Türk, Hazar, Saklab, Rus, Ming, Çin, Kimari, Tarih3.

Kitap raflarında

  Akram Alishov
  Oxuyacağım kitablar
  • 247
  • 1
  fatmanurgumrukcuoglu
  Nur
  • 199
  • 1
  Gövhər Bayramova
  My library
  • 12
  • 1
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)