Kitaplar
Kolektif

İslam Tarihi ve Medeniyeti 3 – Emevîler

Yirminin üzerinde editör ve 200'e yakın yazarın bir araya gelerek oluşturduğu İslâm Tarihi ve Medeniyeti Külliyatı 15 ciltten oluşan eser uzun bir çalışma neticesinde okuyucularıyla buluştu. Bu alanda araştırma yapanlar için temel kaynak mahiyetini taşıyan eser 10 bin sayfadan oluşuyor. 250'ye yakın konu başlığı ile oldukça hacimli bir çalışma. Yazılar 200'e yakın harita, 1000'in üzerinde görsel ve onlarca tabloyla desteklenmiş. Her cildin sonunda kronoloji, dizin ve zengin bir kaynakça bulunuyor.
Alanında uzman, farklı yönleriyle bilim dünyası ve topluma katkıda bulunmuş olan İslam Tarihçileri'nin kalemiyle İslam tarih ve kültürünü çok yönlü olarak ele almaktır. Böylelikle okuyucular geçmişin kültür, birikimlerinden faydalanarak geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceklerdir.
Türkiye'den çeşitli üniversitelerimizdeki tarihçilerinin yazdıkları bütünüyle telif bir İslam tarihidir. Yazarların her biri uzmanlık alanlarıyla ilgili bir konuyu derinlemesine incelemişlerdir. Bu sayede okuyucular, günümüzü anlamlandırmada ve geleceğe yön vermede geçmişin bilgi, birikim ve kültürünü daha etkin kullanabileceklerdir.
1.067 yazdırılmış sayfalar
Yayınlanma yılı
2018
Bunu zaten okudunuz mu? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
👍👎

Alıntılar

  Bertrand Russellalıntı yaptı3 yıl önce
  • Emevîler döneminde İslâm devleti en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Bu dönemde ülke, devlet merkezi olan Suriye ve civarı dışında, valileri halife tarafından tayin edilen beş büyük eyalete ayrılmıştır. Eyalet valisi, kendisine bağlı şehirlerin valilerini bizzat tayin hakkına sahip bulunuyordu. Bu eyaletler, merkezi Medine şehri olup Arabistan’ın tamamını içine alan Hicâz; merkezi Kûfe olan Basra, Uman, Bahreyn, Kirman, Sicistan, Horasan ve Maverâünnehir bölgelerini içine alan Irak; İrminiyye, Azerbaycan ve Anadolu’nun Müslümanların elinde olan kısımlarını içine alan el-Cezîre ve İfrîkıyye ile Endülüs’ün bağlı olduğu Mısır idi.
  Bertrand Russellalıntı yaptı3 yıl önce
  • Emevîler döneminde muhalif grupların devlete karşı tutumları sonucunda farklı mezhepler ve ekoller ortaya çıkmıştır. Kerbela Olayı sonrasında Şîa, Hz. Ali döneminde alt yapısı oluşan ancak Emevîler döneminde artık iyice güçlenen ve sistemleşen Hâricîlik, yine devletin politikalarına karşı çıkan Mu’tezile, Emevîlerin yaptıkları konusunda yorum yapmak yerine işi Allah’a havale eden Mürcie, Emevîlerin yaptıklarından dolayı sorumlu tutulamayacağını savunan Cebriye mezheplerini bu bağlamda sayabiliriz.
  Bertrand Russellalıntı yaptı3 yıl önce
  Örneğin Mervân b. Muhammed’in annesi Kürt asıllı cariye Lübabe idi.

Kitap raflarında

fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)